TU WELCOME 87th Thammasat | 87 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สมาคมธรรมศาสตร์ สาทร

TU WELCOME 87th Thammasat | 87 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

27 มิถุนายน 2477 ถึง 2564
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คือ ผลผลิตสำคัญที่คณะราษฎรได้สถาปนาขึ้นตามหลักการศึกษา ซึ่งเป็นหลักที่ 6 ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร “เพื่อประศาสน์ความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแก่พลเมืองให้มากที่สุดที่จะเป็นได้ เปิดโอกาสแก่พลเมืองที่จะใช้เสรีภาพในการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น”

โดยเปิดทำการในวันที่ 27 มิถุนายน 2477 คือ 2 ปีให้หลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยาม มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 7 เป็นประธานเปิด ณ สถานที่ซึ่งเคยเป็นของอาคารโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม บริเวณสะพานผ่านพิภพลีลา โดยมีหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นผู้ประศาสน์การ
จากนั้น จึงได้ซื้อที่จากกระทรวงกลาโหมมาเป็นพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัย จนเปิดตึกโดม อันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ในปี 2479
ต่อมาหลังการรัฐประหาร 2490 มีความผันผวนทางการเมือง ทำให้มีมหาวิทยาลัยถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาล จนใน พ.ศ. 2495 จึงมีการออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตราบจนปัจจุบัน
(24XX) ลานโพธิ์
ลานโพธิ์เป็นลานขนาดย่อมที่มีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ปลูกอยู่ด้านหน้าคณะศิลปศาสตร์ ต้นโพธิ์ต้นนี้ไม่พบหลักฐานว่าปลูกเมื่อใด แต่สันนิษฐานได้ว่าเก่าแก่กว่าอายุของมหาวิทยาลัย พื้นที่นี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย นับตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สถานที่ที่ใช้ในการประท้วงก่อนถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งลานโพธิ์ยังเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางการเมืองเรื่อยมา เช่น เป็นพื้นที่ในการประท้วง เป็นจุดรับลงชื่อในวาระต่างๆ เป็นต้น ลานโพธิ์จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของธรรมศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
(2477) ฟุตบอลประเพณี
หลังจากสถาปนามหาวิทยาลัยเพียง 161 วัน ก็มีการจัดงานฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2477 ณ สนามหลวง เป็นครั้งแรก โดยผลการแข่งขันเสมอกัน 1 1 ครั้งที่ 24 จัดที่สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบ และตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นมา ย้ายมาจัดที่สนามศุภชลาศัย จนถึงปัจจุบัน
(2479) ตึกโดม ท่าพระจันทร์
ในพื้นที่เดิมก่อนการสร้างมหาวิทยาลัยนั้น มีอาคารอยู่ 4 หลัง แต่ละหลังเป็นอาคาร 2 ชั้นแบบเดียวกัน ตั้งเรียงกันขนานแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัย นายปรีดี พนมยงค์ ได้มอบหมายให้นายหมิว อภัยวงศ์ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักว่าต้องประหยัด สวยงาม และทันสมัย ตึกทั้ง 4 ที่มีอยู่เดิมจึงถูกเชื่อมหลังคาเข้าด้วยกันกลายเป็นตึกหลังเดียว ส่วนกลางของตึกได้มีการสร้างอาคาร 3 ชั้นโดยมีหลังคา “โดม” ยอดแหลมรูปแปดเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งต่อมาชาวธรรมศาสตร์เรียกกันว่า “แม่โดม”
(2497) หอประชุมใหญ่
ในวาระครบรอบ 20 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย สมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นอธิการบดี มีการสร้างหอประชุมขนาด 2,500 ที่นั่ง ซึ่งใหญ่โตและทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2506 ช่วงด้านใต้ของอาคารมีการจัดทำเป็น “หอประชุมเล็ก” ที่จุคนได้ราว 500 คน หอประชุมใหญ่แห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานทรงดนตรี การแสดงโขนธรรมศาสตร์ ฯลฯ
(2516) 14 ตุลาคม
สภาพสังคมไทยในช่วงปี 2516 สั่งสมไปด้วยความไม่พอใจของประชาชนที่ประเทศตกอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการมายาวนานกว่าสิบปี ประชาชนกว่าแสนคนลุกขึ้นมาชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยมีธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางของการชุมนุม จากจุดเริ่มต้นการรวมตัวกันของนักศึกษาหลากสถาบันที่ลานโพธิ์ สู่การร่วมชุมนุมของประชาชนหลายแสนคน ก่อนเคลื่อนขบวนออกสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หลังการสละเลือดเนื้อของวีรชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยครั้งนี้ ทำให้กระแสประชาธิปไตยเบ่งบานในหน้าประวัติศาสตร์ไทย อันนำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญและการจัดการเลือกตั้งในเวลาต่อมา
(2519) 6 ตุลาคม
การจับกุมนักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีจุดเริ่มจากการชุมนุมเพื่อประท้วงการกลับมาของจอมพล ถนอม กิตติขจร โดยนักศึกษาและประชาชนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากการที่กลุ่มนักศึกษาได้ทำการแสดงละครว่าด้วยการฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้า หลังจากนั้นจึงเกิดการประโคมข่าวว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ การล้อมปราบนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเริ่มขึ้น เหตุการณ์ในวันนั้น มีนักศึกษาและประชาชนเสียชีวิต ๔๑ ราย ถูกจับกุม ๓,๑๔๕ คน และผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบจำนวน
(2554) มหาอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในปีนั้น ได้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย หรือน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มวลน้ำมหาศาลได้ล้นทะลักเข้ามาภายในศูนย์รังสิต ทำให้พื้นที่กว่า 2,400 ไร่ ถูกน้ำท่วม ถึงอย่างไรนั้น ธรรมศาสตร์ยังได้ทำหน้าที่ดูแลประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อาคารยิมเนเซียม 2 ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นอาคารกิติยาคาร
(25634) โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
จากสถานการณ์ COVID19 ที่ระบาดหนักในประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง และยังเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และภาคีเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ 5 สถาบัน เพื่อสนับสนุนการดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ และอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกเหตุการณ์
จัดทำเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 87 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2564 โดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU WELCOME 87th Thammasat | 87 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Wedding party Puy \u0026 New สมาคมธรรมศาสตร์


Wedding party Puy \u0026 New
Location : สมาคมธรรมศาสตร์
Cimetographer : Ple Vila
LineID: pumvsurecom
FB Page : facebook.com/softboxphoto
FB messenger : m.me/softboxphoto
Add Line : line.me/ti/p/~pumvsurecom
Contact : 0885923551

Wedding party Puy \u0026 New สมาคมธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วีดิทัศน์แนะนำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Faculty of Journalism and Mass Communication Thammasat University)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพลงประจำมหาวิทยาลัย (มอญดูดาว)


ชื่อเพลง: เพลงประจำมหาวิทยาลัย\r
ทำนอง: มอญดูดาว ฉบับแม่โดมเกมส์\r
เป็นหนึ่งในเพลงของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

เพลงประจำมหาวิทยาลัย (มอญดูดาว)

Wedding Ceremony Keam\u0026Leay 2 Nov 2018


@สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Wedding Ceremony Keam\u0026Leay 2 Nov 2018

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment