THAI อบรมแรงงานต่างด้าว MOU ศูนย์แรกรับเข้าทำงาน | กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่2561 pdf

by Nguyen Giang
0 comment

THAI อบรมแรงงานต่างด้าว MOU ศูนย์แรกรับเข้าทำงาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อบรมแรงงานต่างด้าว MOU ศูนย์แรกรับ
โดยแรงงานนำเข้าจากประเทศ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ต้องผ่านการอบรมทุกคน ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย
เพื่อจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีการอบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและใช้ชีวิตขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เช่น ความรู้ด้านภาษาพื้นฐาน ข้อกฎหมาย สัญญาจ้าง ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อให้แรงงานที่จะเข้ามาทำงานสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข ลดปัญหาการถูกหลอกลวง และการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย
บริษัท นำเข้าต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
เรื่องแรงงานต่างด้าว
ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
ปราจีนบุรี กด 4
LINE ID: @passportvisa
www.passport.co.th

READ  Theory of Constraints (TOC) 3 Bottle Oiled Wheels Demonstration | theory of constraints คือ

THAI อบรมแรงงานต่างด้าว MOU ศูนย์แรกรับเข้าทำงาน

กฎหมาย แรงงาน


1:37 ปัญหาและที่มาของการคุ้มครองแรงงาน
6:58 ความหมายของกฎหมายแรงงาน
7:18 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน
9:29 ข้อยกเว้น ลูกจ้างที่ไมอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
10:01 ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
12:43 สัญญาจ้างแรงงาน ไม่มีแบบแห่งนิติกรรม จึงทำด้วยวาจาได้
16:11 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
16:46 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563
19:24 หลักการกำหนดเวลาทำงานของลูกจ้าง
21:31 วันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์
22:27 วันหยุดตามประเพณี
23:38 วันหยุดพักผ่อนประจำปี
23:43 การคำนวณค่าล่วงเวลาของลูกจ้าง
27:16 การคำนวณค่าทำงานในวันหยุด
32:44 วันลา
33:56 การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
35:34 การบอกกล่าวเลิกจ้าง การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
41:34 ค่าชดเชย
43:25 นายจ้างไล่ลูกจ้างออก เพราะ Covid19 นายจ้างไล่ออกได้ไหม ลูกจ้างได้ค่าชดเชยไหม?
46:34 คดีแรงงาน ศาลแรงงาน
กฎหมาย กฎหมายแรงงานลูกจ้าง KU Kusrc เกษตรศาสตร์

READ  What about the gender workplace hours gap? | gender pay gap

กฎหมาย แรงงาน

จ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย


โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปี2563

จ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ภาพยนตร์เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับแรงงานต่างชาติก่อนเข้ามาทำงาน ฉบับ 10 นาที


In order to work and lead a safe and comfortable life in Taiwan, it is very important to know of labor rights and workplace habits and customs. Please take on the knowledge and information about work and training in this video, and lead a comfortable working lifestyle.

READ  ประเทศลาวมีกี่จังหวัดและแต่จังหวัดติดกับจังหวัดอะไรของประเทศไทย🇱🇦🇹🇭🌴🌳🌿🌱🥀🥰 | แผนที่จังหวัดในประเทศไทย

ภาพยนตร์เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับแรงงานต่างชาติก่อนเข้ามาทำงาน ฉบับ 10 นาที

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. ข้อห้ามสำหรับการทำงานของคนต่างด้าว
2. ข้อควรรู้และต้องปฏิบัติ
3. ความผิดและโทษ
บริษัท นำเข้าต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
เรื่องแรงงานต่างด้าว
ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
ปราจีนบุรี  กด 4 
LINE ID: @passportvisa
www.passport.co.th

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

You may also like

Leave a Comment