LAW2001 EP1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฤษฎีกา

LAW2001 EP1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิดีโอคำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

LAW2001 EP1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขถึงปี 2564)|เฉพาะมาตราสำคัญที่ออกสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา


แก้ไขถึงฉบับที่28ปี2564 เรื่องความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตราออกสอบเนติ สมัยที่51ถึง73 มาตราออกสอบอัยการผู้ช่วย ปี2541ถึง2563 มาตราออกสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี2551ถึง2563

ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขถึงปี 2564)|เฉพาะมาตราสำคัญที่ออกสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา

คดีพลิก! ศาลตัดสินปรับใหม่…เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกฎหมาย


หมอเงิน หมอความ ย้อนหลังวันอาทิตย์ที่ (16/09/61)
ช่วงที่ 1 : คดีพลิก! ศาลตัดสินปรับใหม่…เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกฎหมาย

รายการ หมอเงินหมอความ
ออกอากาศ (สด) ทุกวัน อาทิตย์ 16.0517.00 น.
ทาง TNN24 ช่อง 16
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
https://www.facebook.com/morngern.morkwam/

คดีพลิก! ศาลตัดสินปรับใหม่...เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกฎหมาย

LAW2001 EP2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์


วิดีโอคำบรรยายย้อนหลังวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

LAW2001 EP2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ละเมิด (มาตรา 420 -​ 452)


ท่องตัวบท : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2
[ECode] CIVIL \u0026​ COMMERCIAL CODE BOOK II
ลักษณะ 5 : ละเมิด
หมวด 1 : ความรับผิดเพื่อละเมิด
00:08 | มาตรา 420 : ความรับผิดเพื่อละเมิด
00:34 | มาตรา 421 : การใช้สิทธิเกินส่วน
00:46 | มาตรา 422 : ข้อสันนิษฐานความรับผิด
01:07 | มาตรา 423 : หมิ่นประมาทในทางแพ่ง
02:04 | มาตรา 424 : การพิพากษาคดีละเมิด
02:28 | มาตรา 425 : ความรับผิดของนายจ้าง
02:39 | มาตรา 426 : สิทธิไล่เบี้ยของนายจ้าง
02:52 | มาตรา 427 : ความรับผิดของตัวการ
03:03 | มาตรา 428 : ความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
03:26 | มาตรา 429 : ความรับผิดของบิดามารดา
03:53 | มาตรา 430 : ความรับผิดของผู้รับดูแล
04:16 | มาตรา 431 : สิทธิไล่เบี้ยของบิดามารดา
04:29 | มาตรา 432 : การร่วมกันทำละเมิด
05:22 | มาตรา 433 : ความรับผิดอันเกิดจากสัตว์
06:13 | มาตรา 434 : ความรับผิดอันเกิดจากโรงเรือน
07:11 | มาตรา 435 : สิทธิของผู้จะประสบความเสียหาย
07:28 | มาตรา 436 : ความรับผิดอันเกิดจากของตกหล่น
07:43 | มาตรา 437 : ความรับผิดอันเกิดจากยานพาหนะ
หมวด 2 : ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
08:28 | มาตรา 438 : ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
08:58 | มาตรา 439 : การคืนทรัพย์
09:32 | มาตรา 440 : การใช้ราคาทรัพย์
09:54 | มาตรา 441 : การอ้างความหลุดพ้นฯ
10:36 | มาตรา 442 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีมีความผิด
10:52 | มาตรา 443 : ค่าสินไหมทดแทนเพื่อชีวิต
11:33 | มาตรา 444 : ค่าสินไหมทดแทนเพื่อร่างกาย
12:12 | มาตรา 445 : ค่าขาดแรงงาน
12:48 | มาตรา 446 : ค่าสินไหมทดแทนอันมิใช่ตัวเงิน
13:29 | มาตรา 447 : ค่าสินไหมทดแทนเพื่อชื่อเสียง
13:49 | มาตรา 448 : อายุความ
หมวด 3 : นิรโทษกรรม
14:30 | มาตรา 449 : การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
15:02 | มาตรา 450 : การป้องกันภัยฉุกเฉิน
16:05 | มาตรา 451 : การป้องกันเพื่อให้สมดังสิทธิ
17:05 | มาตรา 452 : การจับ ยึด หรือฆ่าสัตว์
© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ละเมิด (มาตรา 420 -​ 452)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment