EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) | สมรรถภาพทางกาย | ข้อมูลกีฬาทั้งในและนอกประเทศไทย

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อEP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) | แหล่งแบ่งปันข้อมูลกีฬาล่าสุด

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

>>https://thai2arab.com/เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อEP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)
EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: https://thai2arab.com/sport

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกาย

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) วิชา GEHP1101 แบบฝึกหัดเพื่อสุขภาพ ขอให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. องค์ประกอบใดที่คุณคิดว่าอยากจะปรับปรุงเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง? 2. มีวิธีไหม? วิธีฝึกหรือเสริมสร้างธาตุนั้น 3. วิธีวัดธาตุนั้น 4. *** อย่าลืมพิมพ์ “ชื่อ นามสกุล รหัส เบอร์” *** .

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง สมรรถภาพทางกาย.

#EP2 #สมรรถภาพทางกายทสมพนธกบสขภาพ #HealthRelated #Physical #Fitness

สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ,Health-Related Physical Fitness,สุขสมรรถณะ,็Health Fitness,ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ,ความอดทนของกล้ามเนื้อ,ความอ่อนตัว,องค์ประกอบของร่างกาย,ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)

สมรรถภาพทางกาย.

36 thoughts on “EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) | สมรรถภาพทางกาย | ข้อมูลกีฬาทั้งในและนอกประเทศไทย”

 1. 1. องค์ประกอบใดที่ตัวเองคิดว่าอยากปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพดี

  ตอบ ความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว

  2. มีวิธีการฝึกหรือเสริมสร้างองค์ประกอบนั้นอย่างไร

  ตอบ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ค่อยเพิ่มความหนัก

  3. จะวัดผลองค์ประกอบนั้นอย่างไร

  ตอบ การจดบันทึกของการออกกำลังกาย วัดสัดส่วนของร่างกายว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน

  นายวงศธร ขุนอินทร์ 6111500804 เลขที่7

  Reply
 2. 1.ความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว
  2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอเริ่มจากเบาๆ
  3.จดบันทึกการออกกำลังกายและคอยตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

  นางสาวสุปราณี วงษ์อนันต์ 6211502130 กลุ่ม101

  Reply
 3. นายธนากิจ นุชบุษบา 6111304561 เลขที่34 กลุ่ม101
  1. องค์ประกอบใดที่ตัวเองคิดว่าอยากปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพดี
  ตอบ องค์ประกอบของร่างกาย

  2. มีวิธีการฝึกหรือเสริมสร้างองค์ประกอบนั้นอย่างไร
  ตอบ วิ่งเหยาะ เดินเร็ว เพื่อลดไขมันในกล้ามเนื้อ และควบคุมการกิน คือการเอาออกมากว่าเอาเข้า

  3. จะวัดผลองค์ประกอบนั้นอย่างไร
  ตอบ วัดได้จากสัดส่วนของร่างกายว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน จากเดิมน้ำหนักที่ 60 มีการเปลี่ยนแปลงว่าน้ำหนักลดลงมากน้อยเพียงใด

  Reply
 4. นางสาวโชติกา วงศ์สมุทร์ 5911409182 เลขที่4 กลุ่มเรียน 101
  1.สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ เช่น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ
  2.การวิ่ง ควรวิ่งอย่างน้อย 30นาที เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อต้นขา
  3.ตอบ บันทึกจำนวนครั้งที่ปฏิบัติไว้อย่างถูกต้องในเวลา 60 วินาที เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

  Reply
 5. เพื่อนฝากโพสค่ะ
  1.ความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว
  2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอเริ่มจากเบาๆ
  3.จดบันทึกการออกกำลังกายและคอยตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

  นางสาวภัทรียา ผ่องประภา 6211402406 bc กลุ่มเรียน101

  Reply
 6. นาย​ สืบตระกูล​ ดี​รัตน์​ 6211501736​ เลขที่​ 81​ กลุ่มเรียน101
  1.ทําการบันทึกการออกกําลังการเพื่อดูการเปลี่ยนเเปลง
  2.ออกกําลังกายอยู่สมํ่าเสมอเพื่อสุขภาพ
  3.ความอดทนความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อ

  Reply
 7. นางสาวกัญญานัฐ แสนคำวัง 6111301831 กลุ่มที่3 เลขที่ 26 กลุ่มเรียน101

  1 ความอดทดแล้วก็ความอ่อนตัว
  ของกล้ามเนื้อ
  2 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพให้ดี ค่อยๆออกไปเรื่อยๆแบบไม่หักโหม
  3 ทำการจดบันทึกการออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อเปรียบเทียบความเเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

  Reply
 8. น.ส.เจนจิรา กำซา 6111301732 (101)
  เลขที่25
  1. ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
  2. โยคะ ว่ายน้ำ
  3. บันทึกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อน หลัง ออกกำลังกายก่อนทุกสัปดาห์

  Reply
 9. น.ส.รัตนชาติ บูรณะเสรี 6211500034 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มเรียน 101 เลขที่74
  1.ความอ่อนตัว
  2.โยคะ ว่ายน้ำ ยิมนาสติก
  3.บันทึกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกายทุกสัปดาห์

  Reply
 10. นางสาววรดา เศวงษา รหัส6111402167
  กลุ่มที่ 5 เลขที่ 50 กลุ่มเรียน101
  1. องค์ประกอบของร่างกาย
  2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  3. วัดจากสัดส่วนของร่างกาย ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

  Reply
 11. นาย วัชริศ พงษ์สคตะนาค 6211501611 เลขที่80 กลุ่ม101
  1. องค์ประกอบใดที่ตัวเองคิดว่าอยากปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพดี
  ตอบ องค์ประกอบของร่างกาย

  2. มีวิธีการฝึกหรือเสริมสร้างองค์ประกอบนั้นอย่างไร
  ตอบ วิ่งเหยาะ เดินเร็ว เพื่อลดไขมันในกล้ามเนื้อ และควบคุมการกิน คือการเอาออกมากว่าเอาเข้า

  3. จะวัดผลองค์ประกอบนั้นอย่างไร
  ตอบ วัดได้จากสัดส่วนของร่างกายว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน จากเดิมน้ำหนักที่ 60 มีการเปลี่ยนแปลงว่าน้ำหนักลดลงมากน้อยเพียงใด

  Reply
 12. 1)

  ความอ่อนตัว

  2)

  ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เล่นโยคะ

  3)

  วัดผลโดยการใช้เครื่องมือวัดความอ่อนตัวโดยนั่งงอตัวไปข้างหน้า

  4)

  นายธเนศ บุญพา 6211500803 เลขที่75 กลุ่ม8 กลุ่มเรียน101

  Reply
 13. นางสาว ศิริพร น้อยประเทศ 6111400575เลขที่42กลุ่มเรียน101
  1 ความอดทนของกล้ามเนื้อ และ ความยืดหยุ่นของร่างกาย
  2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  3 สังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จดบันทึกทุกครั้ง และค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังถึงจะทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพ

  Reply
 14. น.ส.นภัสสร อ่อนอุระ 6211302598 เลขที่ 65 กลุ่มที่ 7 กลุ่มเรียน 101
  1) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปอด และความยึดหยุ่น อ่อนตัวของร่างกาย
  2) ค่อยๆฝึกร่างกายจากการออกกำลังกาย โดยค่อยๆฝึกระดับจากการออกกำลังกายแบบไม่ใช้แรงมาก จนไปถึงระดับที่ต้องใช้แรงมาก
  3) ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจำทุกเดือน และบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงในทุกๆเดือน

  Reply
 15. น.ส.พักตร์สวรรค์ สีสุหร่าย 6111304389 กลุ่มเรียน101 กลุ่ม4 เลขที่32
  1.) ความอดทนของกล้ามเนื้อ
  2.) ออกกำลังกายจากไปเบาไปหนักอย่างสม่ำเสมอ
  3.) ตรวจวัดผลก่อนหลัง เพื่อดูสัดส่วนและความอดทน

  Reply
 16. นาย ภัทรพงศ์. เกตบุตร 6211502239 เลขที่ 87
  1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  2.ความอดทนของกล้ามเนื้อ
  3. จดบันทึก ก่อนและหลังเพื่อดูความแตกต่าง

  Reply
 17. นางสาวชนิษฐา ปานนาค 6111308885 เลขที่41 กลุ่มเรียน101
  1 ความอดทนของกล้ามเนื้อ และ ความยืดหยุ่นของร่างกาย
  2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  3 สังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังถึงจะทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพ

  Reply
 18. นางสาว พรชิตา มาตเลิง 6111406788 เลขที่54 กลุ่ม6 กลุ่มเรียน 101
  1. ความอ่อนตัว ความคล่องตัว ความยืดหยุ่นของร่างกายและความอดทนของกล้ามเนื้อ
  2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ว่ายน้ำ เล่นโยคะหรือพิลาทิส ฝึกเคลื่อนไหวให้เร็ว
  3. บันทึกBefore/Afterน้ำหนัก /สัดส่วน เพื่อดูความแตกต่าง

  Reply
 19. นางสาว อรทัย ชัยชนะ 6111400658 กลุ่มที่5 เลขที่ 45 กลุ่มเรียน101

  1 ความอดทดของกล้ามเนื้อ แล้วก็ความอ่อนตัว
  2 ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำ ดูแลสุขภาพให้ดีแต่ไม่หนักเกินไป ค่อยๆออกไปเรื่อยๆ
  3 จดบันทึกการออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

  Reply
 20. นาย ชรินทร์ สวัสดิ์มูล
  6111307994 กลุ่มเรียน101
  กลุ่ม4 เลขที่40
  1องค์ประกอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ คือความแข่งเเรงของกล้ามเนื้อ
  2ออกกำลังกายจากเบาไปหนัก
  เพื่อให้กล้ามเนื้อปรับสมดุล
  เล่นโยคะ หรือพิลาทิสดู
  3ควรมีการจดบันทึกทุกครั้ง
  หลังจากออกกำลังกาย
  เพื่อที่จะได้เห็นการพัฒนา
  ของตนเอง

  Reply
 21. นาย กิตติธัช แก้วสูงเนิน เลขที่ 101 กลุ่ม 101 รหัส 6211504391
  1 ความอดทนแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

  2 การฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อออกกำลังกายจากเบาไปหนัก การฝึกกล้ามเนื้อเป็นเวลานานๆ จะทำให้ความทนทานเพิ่มขึ้น และมีความจำเป็นมากที่กล้ามเนื้อจะต้องได้รับออกซิเจนจากเลือดอย่างเพียงพอ

  3สังเกตุตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกายไหมและควรจดบันทึกการออกกำลังกายทุกครั่ง

  Reply
 22. นางสาวสุธิดา กาลพัฒน์ 6111406812 เลขที่55 กลุ่มเรียน 101
  – ความยืดหยุ่นของร่างกาย ระบบทางเดินหายใจและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง
  – ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่หักโหม กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เล่นพิลาพิส หรือ โยคะ เพื่อความยิดหยุ่นของร่างกาย
  – ชั่งน้ำหนักก่อน/หลัง วัดสัดส่วนก่อนหลังไว้เปรียบเทียบกัน จดบันทึกผลเพื่อดูความแตกต่างของร่างกาย

  Reply
 23. นางสาวชนัญชิดา วิริยวุฒิไกร 6111201049 เลขที่ 13 กลุ่มเรียน 101
  1. ความอดทนกับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและร่างกาย มีการควบคุมการหายใจได้ดี
  2. มีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ฝึกเล่นโยคะเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและร่างกาย ไม่หักโหมจนเกินไป
  3. จดบันทึกรายละเอียดของการออกกำลังกาย ทั้งก่อนออกและหลังออกเพื่อดูรายละเอียดของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  Reply
 24. นายวันชัย แซ่เจียง เลขที่74 6211306946 ภาษาจีน (ค.บ.)

  1.มวลของกล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
  2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบทุกหมู่และเน้นการกินโปรตีน
  3.วัดผลจากการใช้กล้ามเนื้อว่าทนต่อการใช้งานหรือไม่ และวัดจากการเล่นกีฬาหรือการใช้กล้ามเนื้อโดยตรง

  Reply
 25. นางสาว ศิรประภา ศรีทอง เลขที่31 6111304371 กลุ่ม101
  1.ความอดทนของดล้ามเนื้อ การอ่อนตัวและระบบทางเดินหายใจ
  2.วอมร่างกาย ก่อนออกกำลังกายและออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่
  3.บันทึกผลก่อนและหลังทำ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของร่างกาย

  Reply
 26. น.ส.ชนาพร นนสมจิตร 6111400641 เลขที่44 กลุ่ม101
  1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจ
  2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เริ่มจากเบาไปหนัก ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้และทานให้ครบ5หมู่
  3.จดบันทึกการออกกำลัยกายและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

  Reply
 27. 1)ความอดทนกล้ามเนื้อกับความอ่อนตัว
  2)ออกกำลังกายเบาๆอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเเละค่อยๆออกกำลังกายๆหนักๆเสริมสร้างความเเข็งเเรงในร่างกาย
  3)จดบันทึกการออกกำลังเเล้วคอยตรวจสอบถึงการเปลั่ยนเเปลงของร่างกาย
  นางสาว เขมิกา ธนภัทรฐากูร 6211402083 เลขที่ 94 กลุ่มเรียน 103

  Reply
 28. น.ส.กิ่งกมล เจะอาหลี 6111400682เลขที่46กลุ่ม101
  1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจ
  2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เริ่มจากเบาไปหนัก ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
  3.จดบันทึกการออกกำลัยกายและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

  Reply
 29. น.ส.ธัญญารัตน์ ทวีโคตร 6111400583 เลขที่43 กลุ่ม101
  1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจ
  2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เริ่มจากเบาไปหนัก ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
  3.จดบันทึกการออกกำลัยกายและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

  Reply
 30. นาย วรากร ปัญญาบุตร 6211503872 วิทยาศาสตร์การกีฬา เลขที่ 95 กลุ่ม 103 1.ความคล่องตัวเเละความอดทนของกล้ามเนื้อ
  2. ออกกำลังกายเล่นกีฬาวอลเล่บอลเพิ่มความคล่องตัวเพราะวอลเล่บอลวิธีการเล่นต้องใช่ทักษะเเหละการขยับตัวเเละความอดทนของกล้ามเนื้อคือการโดดตบหรือการยืนเซตลูกบอลเล่ไปให้เพื่อนในทีมเพื่อช่วยกันเล่นเเละเป็นการออกกำลังกายส่วนขาทั้งหมด
  3. เฝ้าสังเกตความคล่องตัววเเละความอดทดของกล้ามเนื้อตอนเล่นบอลเล่บอลเป็นระยะเเละจดบัณทึกไว้คับ

  Reply
 31. นาย สุกฤษฎิ์ บุญฉิม เลขที่ 38 Sec 101

  1.การอดทนของกล้ามเนื้อเเละทางเดินหายใจ
  2.ออกกำลังกายในสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่ออกกำลังกายหักโหมเกินไป
  3.สร้างตารางเวลาให้ตัวเอง สร้างแผนการออกกำลังตามกำลังตัวเอง และสม่ำเสมอ

  Reply
 32. นาย วรพล สอนสุวรรณ์ เลขที่ 1
  5811302024 กลุ่มเรียนที่ 101

  1. ตอบ ระบบหายใจ เพื่อที่จะให้ตัวเองได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายได้อย่างเต็มที่
  2. ตอบ – ฝึกการกำหนดลมหายใจ เข้า-ออก ในขนะที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  – ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำหรือเล่นกีฬาโดยจากน้อยไปมากเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวเองจนเคนชิน และต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 2-3 วัน ต่อสัปดาห์
  3. ตอบ ทำตารางหรือจดเพื่อบันทึกการออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปเรื่อยๆเพื่อดูพัฒนาการของตัวเองว่ามีพัฒนาการมาก – น้อยเพียงใด

  Reply
 33. นส.จิรัฎฐ์ วชรภูมิ 6111301724 เลขที่24 เซค101
  1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบหายใจ
  2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระยะที่พอเหมาะ เพื่อไม่ให้หักโหมร่างกายเกินไป อาจจะเริ่มด้วยการทำแบบ Aerobic
  3.บันทึกผลก่อนและหลังทำ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของร่างกายตนเอง

  Reply
 34. นางสาว ฌัชฌา สงนอก เลขที่76
  6211400053 กลุ่ม103
  1.ความอดทนของกล้ามเนื้อเเละระบบหายใจ
  2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ วันละ30-1 ชม.เว้นการออกเเบ่งเป็นอาทิตย์ละ3วัน ทานอาหารให้ครบ5หมู่
  3.สังเกตุการเปลี่ยนเเปลงของร่างกายทุกๆสัปดาห์เพื่อตรวจดูความเเตกต่าง

  Reply
 35. ❤️นางสาวมารตี ชูละเอียด เลขที่97 6211402190 เซค103💜
  1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและการหายใจ
  2.ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่
  3.ชั่งน้ำหนักก่อนและหลังออกกำลังกาย ถ่ายรูป before/after จะได้รู้ว่ารูปร่างสัดส่วนลดไปได้มากน้อยเพียงใด

  Reply

Leave a Comment