01 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (1/7) | ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เศรษฐศาสตร์

by Nguyen Giang
0 comment

01 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (1/7)


READ  GMS (Greater Mekong Subregion) | greater mekong subregion

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

01 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (1/7)

บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค [1/2]


ผู้บริโภคเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการบริโภค โดยต้องมีหลักการในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นการเข้าสู่ดุลยภาพผู้บริโภค ที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อราคาสินค้าและบริการหรือรายได้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

READ  The Money Case EP.18 ออมอย่างมีกิมมิก แล้วชีวิตจะมีทั้งเงินและความสนุก | ความหมายของการเงิน

เนื้อหาดังกล่าวใช้ในการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบริหารธุรกิจ

บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค [1/2]

ศูนย์ความรู้ – กลยุทธ์การตลาด


ในยุคปัจจุบันการตลาดได้เปลี่ยนเป็นการตลาดรูปแบบสมัยใหม่ ซี่งทำให้กลยุทธ์การตลาดจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ตามไปด้วย ความเข้าใจและศึกษาตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์สำหรับธุรกิจจึงต้องมีการศึกษาอย่างครบถ้วนเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับตลาดสมัยใหม่ในปัจจุบัน หัวข้อนี้จะแนะนำการสร้างกลยุทธ์การตลาดหลากหลายรูปแบบ ข้อเสนอแนะ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และปิดท้ายด้วยการประลองความคิดกลยุทธ์การตลาดที่จะอธิบายการตลาดให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดได้ด้วยตนเอง

ศูนย์ความรู้ - กลยุทธ์การตลาด

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค


READ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมของเรา | โครงสร้างทางสังคม | ข้อใดไม่ใช่ลักษณะโครงสร้างทางสังคม

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค

ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน


ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยากร ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
ออกแบบกราฟิก ดร.สุชาติ แสนพิช
เพลงประกอบ www.besound.com

ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

You may also like

Leave a Comment