🔴LIVE สด! อ้อยตาเดียว 2 เดือน EP.5 ปลูกอ้อย 2ไร่100ตัน ผู้จัดการมัน 2564 | วิธี การ ปลูก อ้อย 100 ตัน ต่อ ไร่ ลงทุน ต่ํา

🔴LIVE สด! อ้อยตาเดียว 2 เดือน EP.5 ปลูกอ้อย 2ไร่100ตัน ผู้จัดการมัน 2564


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

WEB SITE: ผู้จัดการมัน.com : http://www.xn12cn0bvl7an3ieh6e4j.com/ EP.5 อ้อยตาเดียวอายุ 2 เดือน LIVE สด! ปลูกอ้อย 2 ไร่ 100 ตัน ระบบ ผู้จัดการมัน ติดตาม อ้อยตอ2 อ้อยคั้นน้ำ วันนี้ผู้จัดการมัน มีคำตอบ และคำแนะนำ ตลอดจน ความรู้เกี่ยวกับอ้อย ที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย ได้เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในไร่อ้อยของพี่น้อง เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อย ติดตามชมได้ที่คลิปนี้ได้เลยคะพี่น้อง^^
โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม โทร.0819725012 ผู้จัดการมัน (นัตเขต)
FACEBOOK : https://www.facebook.com/Phujatkanmun/
LINE@ : สำหรับสอบถามข้อมูลแบ่งปันเรื่องราวการปลูกมันสำปะหลัง
ติดตามได้ทาง Line@ : @phujatkanmun นะคะ
กดได้ที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/%40phujatkanmun
การทำงานของผู้จัดการมันเป็นการวิจัยพัฒนาเชิง \”ประจักษ์\”เรียนรู้ ศึกษา พัฒนา ลงมือทำ ต่อยอด ปฏิบัติซ้ำ ๆ \”ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปลูกมันสำปะหลัง อย่างมีระบบ และยั่งยืน

🔴LIVE สด! อ้อยตาเดียว 2 เดือน EP.5 ปลูกอ้อย 2ไร่100ตัน ผู้จัดการมัน 2564

การปลูกอ้อย 100 ตันต่อไร่ ลงทุนต่ำ


หัวใจของการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันเป็นวงจร เพื่อดูแลหล่อเลี้ยงต้นอ้อยให้เติบโตสมบูรณ์ คือ
1. ดิน
2. พันธุ์อ้อย
3. น้ำ
4. ปุ๋ย
วิธีการปลูก แบบที่1
ก่อนอื่นจะต้องมีการคัดเลือกพันธุ์อ้อย พันธุ์ที่ควรเลือกต้องมีคุณสมบัติแตกกอดี มีความต้านทานต่อโรคสูง ให้ความหวานสูงและให้ผลผลิตต่อไร่สูงอีกด้วย เมื่อคัดพันธุ์อ้อยได้แล้ว เราจะตัดส่วนที่เป็นข้อตาออกมาเพาะไว้ในถุงเพาะชำทีละถุง จนข้อตาเริ่มงอกเป็นหน่อและโตขึ้น เราก็จะคัดเลือกหน่ออีกครั้ง ใช้วิธีการปลูกด้วยข้อตาโดยตัดห่างจากข้อตาด้านละ 2 นิ้ว 1 ถุงเพาะกล้า ใช้ 1 ข้อตา เมื่อกล้ามีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 30 45 วัน ก็นำลงปลูก ซึ่งก่อนปลูกให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นในอัตรา 2.5 กิโลกรัม/แถว(ต้องเป็นอินทรีย์คุณภาพสูงที่มีส่วนผสมสารเพิ่มผลผลิต Active ซิลิคอน) แล้วนำต้นกล้าออกจากถุง นำมาลงดินให้พอดีกับร่องอ้อย โดย 1 ร่อง สามารถลงอ้อยได้ 2 ต้น วางเป็นบล็อกๆ เรียงคู่ขนานกันยาวตลอดร่องอ้อย แล้วจึงกลบดินให้แน่น แปลงปลูกจะมีขนาด 40 เมตร x 40 เมตร(1ไร่) จำนวน 40 แถว โดย 1 แถวจะใช้กล้าจำนวน 1,600 ต้น หรือใช้ทั้งหมดจำนวน 64,000 ต้นต่อไร่ หลังปลูก 23 วันใช้ปุ๋ยน้ำฉีดพ้นปุ๋ยน้ำต้องมีคุณภาพสูงที่มีส่วนผสม สารอะมิโนแอซิดและสารโพลิเมอร์(สาร2ตัวนี้ต้องมาจากธรรมชาติ100%) ฉีดครั้งที่ 2 อ้อย 3 เดือน ฉีดครั้งที่ 3 อ้อย 6 เดือน 1ไร่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 100 กิโลกรัม ปุ๋ยน้ำคุณภาพสูง 5001000 ซีซี ผลผลิตที่ได้ ถ้าอ้อย 1 ต้นหนัก 1กิโลกรัม 64,000 ต้นจะได้น้ำหนัก 64 ตัน/ไร่ ถ้าอ้อย 1 ต้นหนัก 1.5 กิโลกรัม 64,000 ต้น จะได้น้ำหนัก 96 ตัน/ไร่ ถ้าอ้อย 1ต้นหนัก 2 กิโลกรัม 64,000 ต้นจะได้น้ำหนัก 128 ตัน/ไร่ จะขายอ้อยได้เงินถ้าความหวานอยู่ที่ 10 ccs 64 ตันเป็นเงินประมาณ 60,000 บาท/ไร่ ถ้า 96 ตันเป็นเงินประมาณ 93,000บาท/ไร่ ถ้า 128 ตันเป็นเงินประมาณ 125,000บาท/ไร่ สอบถามลายละเอีอดเพิ่มโทร 0824590346 อ.อนันต์ อัคราช
วิธีการปลูกแบบที่2เทาที่ปฏิบัติในบ้านเรามี ๒ วิธี คือ ปลูกด้วยเครื่องปลูก และปลูกด้วยแรงคน
๑. ปลูกด้วยเครื่องปลูก เป็นเครื่องมือที่ติดกับรถแทรกเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่างไปพร้อม ๆ กัน นับตั้งแต่การเปิดร่อง ตัดลำต้นอ้อยออกเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร วางท่อนพันธุ์ในร่อง ใส่ปุ๋ยและกลบท่อนพันธุ์ การปลูกด้วยเครื่องต้องใช้แรงงาน ๓ คน คนหนึ่งทำหน้าที่ขับ และควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ส่วนอีกสองคนทำหน้าที่ป้องอ้อยทั้งลำ การปลูกด้วยเครื่องไม่ต้องมีการเปิดร่องหรือยกร่องไว้ก่อนเพียงแต่ไถให้ดินร่วนซุยดีเท่านั้น ชาวไร่รายใหญ่นิยมใช้เครื่องปลูกเพราะทุ่นค่าใช้จ่าย และมีความงอกสม่ำเสมอดี เพราะความชื้นในดินสูญเสียไปน้อยกว่าการปลูกด้วยแรงคนซึ่งต้องยกร่องไว้ล่วงหน้า วันหนึ่งปลูกได้ประมาณ ๑๕๒๐ ไร่
๒. ปลูกด้วยแรงคน ในทางทฤษฎีแนะนำให้เปิดร่องแล้วปลูกทันที แต่ในทางปฏิบัติชาวไร่มักจะเตรียมดินแล้วยกร่องคอยฝน เมื่อฝนตกมากพอก็จะรอจนดินหมาด แล้วจึงลงมือปลูก ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยรองพื้นแล้วกลบปุ๋ยก่อนวางท่อนพันธุ์ การปลูกก็ใช้วิธีวางท่อนพันธุ์ให้ราบกับพื้นร่องแล้วกลบดินให้หนาประมาณ ๕๑๕ เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูปลูก ถ้าปลูกหน้าฝนกลบบาง หน้าแล้งกลบหนา ขณะปลูกต้องมีการคัดเลือกท่อนพันธุ์ไปด้วย ควรปลูกเฉพาะท่อนพันธุ์ที่มีตาสมบูรณ์เท่านั้น
ระยะปลูกแตกต่างกันไปตามสถานที่ โดยทั่วไปใช้ระยะระหว่างแถวตั้งแต่ ๙๐เซนติเมตร ส่วนระยะระหว่างท่อนห่างกัน 20 เซนติเมตร วัดจากกึ่งกลางท่อนหนึ่งถึงกึ่งกลางของอีกท่อนหนึ่งอย่างไรก็ดีเนื่องจากชาวไร่ขาดความระมัดระวังเกี่ยวกับท่อนพันธุ์ ทำให้ความงอกต่ำจึงต้องใช้ท่อนจึงต้องใช้ท่อนพันธุ์มากขึ้น เช่น ปลูกโดยวางท่อนพันธุ์เป็นคู่ติดต่อกันไป หากชาวไร่ใช้ท่อนพันธุ์ ๓ ตา และมีการระวังในการเตรียมท่อนพันธุ์แล้วจะใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ ๒,๐๐๐๔,๐๐๐ ท่อนต่อไร่เท่านั้น แทนที่จะใช้ ๖,๐๐๐๘,๐๐๐ ท่อนต่อไร่อย่างเช่นที่ปฏิบัติกันอยู่
นอกจากนี้ก็มีชาวไร่บางรายที่นิยมปลูกโดยวางอ้อยทั้งลำลงในร่อง โดยมิได้สับให้ขาดจากกันเป็นท่อน ๆ วิธีนี้ไม่ถูกต้องเพราะอ้อยจะงอกเฉพาะปลายกับโคนเท่านั้น วิธีที่ถูกคือ เมื่อวางอ้อยทั้งลำแล้วใช้มีดสับให้ขาดเป็นท่อน ๆ ละ ๒๓ ตา วิธีนี้จะช่วยประหยัดแรงงานได้มาก แต่อ้อยที่ใช้ทำพันธุ์ต้องมีอายุระหว่าง ๕๘ เดือนจึงจะได้ผลดี
ในกรณีที่ดินแฉะหรือมีน้ำขังเล็กน้อย ควรปลูกโดยวิธีปักท่อนพันธุ์ให้เอียงประมาณ ๔๕ องศากับแนวดิ่ง และควรฝังให้ลึกประมาณสองในสามของความยาวท่อนพันธุ์
วิธีใส่ปุ๋ย ให้ใส่แบบวิธีที่1 คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 100 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยน้ำคุณภาพสูง 5001000 ซีซี/ไร่

การปลูกอ้อย 100 ตันต่อไร่ ลงทุนต่ำ

อยากปลูกอ้อยรวย / ต้องช่วยปรุงดิน ตอนที่ 2 : By. NKS อ.สมนึก ไลฟ์


เนื้อหาหลักที่อยู่ในวีดีโอนี้ประกอบด้วย 2 หัวข้อ
1. ปัจจัยหลักในการปลูกอ้อย
2.หลักของการปลูกอ้อยแบบ 5 ขั้นตอน
ช่องทางการติดต่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
บจก.นครสวรรค์ สตีล NKS.
TEL/โทร : 0863685571 , 0863685573
YOUTUBE : NKS ProSugarcane
WEBSITE : Siamprocane.com
FACEBOOK : NakhonsawanSteel
LINK : https://web.facebook.com/NakhonsawanSteel/
เกษตร อ้อย ปลูกอ้อย การปลูกอ้อย วิธีการปลูกอ้อย ไร่อ้อย ชาวไร่อ้อย sugarcane agricultural farmer caneharvester

อยากปลูกอ้อยรวย / ต้องช่วยปรุงดิน ตอนที่ 2 :  By. NKS  อ.สมนึก ไลฟ์

แจกสูตรฟรี วิธีการทำถ่านอัดแท่ง แนะนำการบดถ่าน ไม่มีเครื่องอัดแท่งถ่าน ก็สามารถผลิตถ่านอัดได้


แจกสูตรฟรี วิธีการทำถ่านอัดแท่ง แนะนำการบดถ่าน ไม่มีเครื่องอัดแท่งถ่าน ก็สามารถผลิตถ่านอัดได้

:: วิธีทำถ่านอัดแท่งให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องอัดถ่านแบบไฟฟ้าและแบบมือหมุนจะต้องต้มมแป้งปรือไม่ต้มควรทำแบบไหนดี
ดูที่ลิ้งนี้ครับ https://www.youtube.com/watch?v=MswW1JU4Ukk

:: การต้มแป้งและไม่ต้มแป้งแบบไหนติดไฟได้ง่ายกว่ากันดูที่ลิ้งด้านล่างนี้ครับ
https://youtu.be/K3sMexi9qhY

:: ถ่านอัดแท่งที่ใช้สูตรในการต้มแป้งให้วความร้อนสูงจริงไหมดูที่ลิ้งด้านล่างนี้ครับ
https://youtu.be/MTcWZdOiH3s

:: สนใจเครื่องอัดถ่านแบบไฟฟ้าบดและอัดถ่านได้ในเครื่องเดียวดูรีวิวที่ลิ้งค์ด่านล่างนี้ได้เลยครับ
https://youtu.be/FU_RgzINo4s

:: สนใจเครื่องอัดถ่านแบบมือหมุนบดและอัดถ่านได้ในเครื่องเดียวดูรีวิวที่ลิ้งค์ด่านล่างนี้ได้เลยครับ
https://youtu.be/KrfFpIxKcxE

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ
1. โทร. 0631727350
2. ไลน์ ไอดี : @DiYBanNok (มี@นำหน้าด้วยครับ)
หรือกดที่ลิ้งค์นี้ : https://bit.ly/2UGiNom
เครื่องบดถ่าน
เครื่องอัดถ่านแบบมือหมุน
เครื่องอัดถ่านไฟฟ้า
ส่วนผสมถ่านอัดแท่ง
วิธีทำถ่านอัดแท่ง
ถ่านอัดแท่งไร้ควัน

แจกสูตรฟรี วิธีการทำถ่านอัดแท่ง แนะนำการบดถ่าน ไม่มีเครื่องอัดแท่งถ่าน ก็สามารถผลิตถ่านอัดได้

ปลูกอ้อยแล้วดูแลอย่างไรให้ได้อ้อยเยอะ : อ.สมนึก ไลฟ์


ช่องทางการติดต่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
บจก.นครสวรรค์ สตีล NKS.
TEL/โทร : 0863685571 , 0863685573
YOUTUBE : NKS ProSugarcane
WEBSITE : Siamprocane.com
FACEBOOK : NakhonsawanSteel
LINK : https://web.facebook.com/NakhonsawanSteel/
เกษตร อ้อย ปลูกอ้อย การปลูกอ้อย วิธีการปลูกอ้อย ไร่อ้อย ชาวไร่อ้อย sugarcane agricultural farmer caneharvester

ปลูกอ้อยแล้วดูแลอย่างไรให้ได้อ้อยเยอะ : อ.สมนึก ไลฟ์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment