🌱 stou017 M05 EP01/10 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

by Nguyen Giang
0 comment

🌱 stou017 M05 EP01/10 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่: Thai2arab.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร.

❝ เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons พร้อมเงื่อนไข CC BY NC SA ❞ หลักสูตร stou017 ภูมิปัญญาไทยและการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ประกอบด้วย 5 โมดูล Know ◣ Module 01 (M01) Knowledge Management Concepts and Sustainable Agricultural Development Lectures in Creation of Teaching andอาจารย์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ ยอประเสริฐ กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) อาจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์ศรีหดุลชัย ประธานกรรมการ ดร. มูลนิธิสมนึก ศรีแผน ◣ โมดูล 02 (M02) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่แม่นยำ อาจารย์ที่รับผิดชอบด้านการสอนและอาจารย์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช ครุตเมือง แสนเสริม กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) อาจารย์ ดร. อิศรัตถ์ เชาว์พิศิษฐ์ ผู้อำนวยการ ของศูนย์เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรมอัตโนมัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ◣ โมดูล 03 (M03) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และความปลอดภัยด้านอาหาร อาจารย์ที่รับผิดชอบด้านการสอนและวิทยากร 1) รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช ครุตเมือง แสนเสริม กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์สุโขทัย ธรรม มหาวิทยาลัยเปิดอธิราช 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ ดิษฐกิจ กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3) อาจารย์ ดร. ไพบูลย์ เอี่ยมคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยด้านอาหาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข ◣ โมดูล 04 (M04) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ อาจารย์ที่รับผิดชอบการสอนและอาจารย์ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีรัตน์ ศิระสาร์ กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) อาจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์ศรีหดุลชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ◣ โมดูล 05 (M05) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาจารย์ที่ดูแลด้านการสอนและอาจารย์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ ยอประเสริฐ กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) อาจารย์จรัญญา แดงน้อย ผู้อำนวยการ สถาบันการท่องเที่ยวชุมชน te (CBT-I) เป็นผู้อำนวยการสร้างสรรค์ของโปรแกรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยีการศึกษาและกรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) ———————- ————– ———————————— ——– ติดตามรายการดีๆ ได้ที่ ◣ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ➊ เว็บไซต์ ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th ➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL และ STOU.MOOC ————- —- ———————————————— — ————— ▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
————————————————– — ———————————— ..

READ  7 ครีมอาบน้ำสำหรับผิวแห้งมาก! อาบแล้วไม่ต้องทาครีมตาม l Peardryskin | วิธีทําสบู่เหลวอาบน้ํา | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน
READ  ชมพู่มะเหมี่ยว ปีแรกจ้า | ชมพู่ มะเหมี่ยว | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

🌱 stou017 M05 EP01/10 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

🌱 stou017 M05 EP01/10 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

🌱 stou017 M05 EP01/10 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: https://thai2arab.com/.

READ  คุยเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร | รูป เกษตร พอ เพียง | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#stou017 #M05 #EP0110 #ความรเกยวกบการทองเทยวเชงเกษตร.

STOU.MOOC,ภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน,สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มสธ.,stou,วส.,mooc,การเรียนการสอนออนไลน์,elearning,ulearning,e-learning,u-learning,Sukhothai Thammathirat Open University,สกอ.,เกษตรสหกรณ์,เกษตรศาสตร์

🌱 stou017 M05 EP01/10 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment