โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) | กิจกรรมอาเซียนในโรงเรียน | UPDATE ข่าว เกี่ยวกับ เรื่อง การวิจัย

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day)?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) | แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์แบ่งปันความรู้ในประเทศไทย

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

>>เราเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day)

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: Thai2arab.com/study

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมอาเซียนในโรงเรียน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดงานวันอาเซียน กิจกรรมสำหรับนักศึกษากับนางณัฐยานี ไววงศ์ หัวหน้ากลุ่มรายงานศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสังคมศึกษาและการต้อนรับ จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2550 ได้มีการประกาศเลื่อนเป้าหมายการรวมประเทศสมาชิกใหม่ เร็วขึ้น 5 ปีตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2015 และในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวหรือแผนงานสำหรับการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่เน้นบูรณาการ โดยการส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้างความตระหนักรู้ของนักเรียน และเตรียมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้จัดงานวันอาเซียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูและนักเรียนตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียน 2. เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายของการสร้างประชาคมอาเซียน 3. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมบนฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ได้แก่ 1. กิจกรรม ASAN Way Choral Singing ของ MP Classroom 2. กิจกรรม ASEAN Unity Show of the art กลุ่มวิชาการเรียนรู้ 3. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน (การศึกษาพม่า) 4. กิจกรรมการแสดงนักเรียน (จีนศึกษา) 5. กิจกรรมเพื่อตอบปัญหาอาเซียน 6. การแสดงอาหารประจำชาติต่างๆในอาเซียน 7. กิจกรรมความรู้อาเซียนของนักเรียนอาเซียน 8. กิจกรรมความรู้ของ ( เมียนมาร์ศึกษา) 9. กิจกรรมความรู้ (ภาษาจีนศึกษา) กับนักศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนของอำเภอแม่สอด มีผู้เข้าร่วมงานนี้มากกว่า 500 คน รูปภาพ / ข่าว / ชมมณีเสืออาม WWW.MthaiTV.com 087-0514187

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมอาเซียนในโรงเรียน.

#โรงเรยนสรรพวทยาคม #อำเภอแมสอด #จงหวดตาก #จดกจกรรมวนอาเซยน #ASEAN #Day

[vid_tags]

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day)

กิจกรรมอาเซียนในโรงเรียน.

Leave a Comment