เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน | เศรษฐกิจ สี เขียว

เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

การพัฒนาการเกษตร ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)


คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BioCircularGreen Economy : BCG Model)  โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี  2564 เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้านการเกษตร
สำหรับการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายได้สูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญา ยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูง ครอบคลุมทั้ง ด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน ให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง มีผลิตสินค้าเกษตรพรีเมียม สินค้าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย กำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร อันจะส่งผลให้ GDP ภาคเกษตรเติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

การพัฒนาการเกษตร ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy):ทุนนิยมแบบสร้างภาพหรือทางเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ?


เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy):ทุนนิยมแบบสร้างภาพหรือทางเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ?

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy):ทุนนิยมแบบสร้างภาพหรือทางเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ?

รายการ คิดเพื่อชาติ TNN2 ตอน เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) O/A วันอังคารที่ 12 เม.ย. 2559


เชิญรับชม รายการคิดเพื่อชาติ ย้อนหลัง
ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
ตอน เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อนาคตใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
พิธีกร : ผศ. ดร. มานวิภา อินทรทัต
แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รับชมรายการคิดเพื่อชาติ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)
ประจำทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 22.40 – 23.05 น.

รายการ คิดเพื่อชาติ TNN2 ตอน เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) O/A วันอังคารที่ 12 เม.ย. 2559

การพัฒนาภาคการประมง ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Mode)


การพัฒนาภาคการประมง ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Mode) จะช่วยยกระดับการทำการประมง ไปสู่การทำเกษตรแบบสมัยใหม่
ThaiReference กรมประมง DOF_inside_byรองช่อน Thailand4 ยุทธศาสตร์ชาติ BCGvaluechain ปูม้า จ.จันทบุรี

การพัฒนาภาคการประมง ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Mode)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment