เปิดวิธีออมเงินกับ กอช. ออม 100 บาท/เดือน รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท/เดือน #รอดไปด้วยกัน | การออมแห่งชาติ

เปิดวิธีออมเงินกับ กอช. ออม 100 บาท/เดือน รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท/เดือน #รอดไปด้วยกัน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

มาต่อกันที่อีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงินเพื่ออนาคต เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในวัยเกษียณ รายการรอดไปด้วยกัน จะมาแนะนำให้รู้จักกับ ‘กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)’ ทางเลือกการออมเงินสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือยังไม่ถึงวัยทำงาน ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท ไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือน เพื่อเมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้เงินคืนในรูปแบบบำนาญ เงินสมทบจากภาครัฐ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งนี้ มาดูกันก่อว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร?
กองทุนการออมเพื่อบำนาญโดยสมัครใจ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.การออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยเริ่มเปิดกองทุนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2558 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ภายใต้คอนเซปต์ \”คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ\”
ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิก กอช.
อายุ 15 60 ปี
สัญชาติไทย
ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ
ผู้ประกันตนของประกันสังคม มาตรา 40 ทางเลือก 1 (มาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 คือ ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นจ่ายสมทบ 100 บาท ซึ่งรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ และเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิต)
เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกร พ่อบ้านแม่บ้าน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา
ส่วนขั้นตอนการออมเงินกับ กอช. มีดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบสิทธิ์ กรอก \”หมายเลขบัตรประชาชน\” และ \”เบอร์โทรศัพท์มือถือ\” ที่เว็บไซต์ กอช. eservice.nsf.or.th
2. สมัครสมาชิกที่แอปฯ กอช. / เว็บไซต์ กอช. / หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน เช่น ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
3. ออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี ไม่จำเป็นต้องส่งเงินทุกเดือน แบ่งงวดการส่งตามความพร้อมของตัวเอง
4. ทุกครั้งที่ส่งเงินสะสม รัฐจะช่วยสมทบตามอัตราที่กำหนดในแต่ละช่วงอายุ
ช่วงอายุ 1530 ปี รัฐช่วยสมทบ 50% ของเงินสะสม สูงสุด 600 บาท/ปี
ช่วงอายุ 3050 ปี รัฐช่วยสมทบ 80% ของเงินสะสม สูงสุด 960 บาท/ปี
ช่วงอายุ 5060 ปี รัฐช่วยสมทบ 100% ของเงินสะสม สูงสุด 1,200 บาท/ปี
5. นอกเหนือจากจะได้รับเงินสมทบจากรัฐแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนอีกด้วย โดย กอช. จะนำเงินสะสมของสมาชิกไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทุน(หุ้น) ฯลฯ โดยผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามหน่วยลงทุน และมูลค่าตลาด ซึ่งรัฐบาลจะค้ำประกันผลตอบแทนให้สมาชิกที่ออมถึงอายุ 60 ปี ในอัตราไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร
ทั้งนี้ เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้เงินคืนในรูปแบบเงินบำนาญ/เงินดำรงชีพ รายเดือน ขั้นต่ำเดือนละ 600 บาท ไปจนถึง 7,000 กว่าบาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ออม จนกว่าเงินในบัญชีพร้อมผลประโยชน์จะหมด
เช่น เริ่มส่งเงินอายุ 15 ปี ส่งปีละ 13,200 บาท จำนวนปีที่ต้องส่งเงินสะสมคือ 45 ปี มีเงินในบัญชี 1,533,028.32 บาท และจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 7,284.31 บาท ตลอดชีพ
หรือ เริ่มส่งเงินอายุ 15 ปี ส่งปีละ 50 บาท จำนวนปีที่ต้องส่งเงินสะสมคือ 45 ปี มีเงินในบัญชี 9,134.16 บาท และจะได้รับเงินดำรงชีพเดือนละ 600 บาท จนกว่าเงินในบัญชีพร้อมผลประโยชน์จะหมด
ในกรณีที่ลาออกจาก กอช. ก่อนอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินคืนเป็นก้อน (เงินออมที่สะสม + ผลประโยชน์จากการลงทุน) แต่จะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐ เนื่องจากผิดเงื่อนไข
ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี หรือได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิต เงินที่เหลืออยู่ ผู้รับผลประโยชน์สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ เป็นเงินก้อน (เงินออมที่สะสม + เงินสมทบจากรัฐ + ผลประโยชน์จากการลงทุน)
นอกจากนี้ เมื่อเป็นสมาชิก กอช.แล้ว จะยังไม่เสียสิทธิที่พึงได้จากรัฐ คือ จะได้ทั้งเงินบำนาญจาก กอช. / เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ใครที่สนใจ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แต่ยังมีข้อสงสัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กอช. eservice.nsf.or.th หรือสอบถามที่ Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ กอช. หรือสายด่วนเงินออม โทร. 020499000 ในวันและเวลาทำการ

ชี้ช่องทางธุรกิจ พลิกชีวิต รอดไปด้วยกัน! ทุกวันอังคารพฤหัสบดี เวลา 18.30 น.
รอดไปด้วยกัน รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้าน ทินโชคกมลกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ch3thailandnews.com/news/220009

เปิดวิธีออมเงินกับ กอช. ออม 100 บาท/เดือน รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท/เดือน #รอดไปด้วยกัน

ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต (รางวัลชมเชย)


พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องพันเลิศ คิดเฉพาะ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”
สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อวางแผนการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต สามารถตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนเงินออม 020499000
กอช กองทุนการออมแห่งชาติ ออมเงิน ส่งเสริมการออม สร้างวินัยการออม วัยรุ่นฉลาดออม

ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต  (รางวัลชมเชย)

รับเงินบำนาญอายุ 60 ปี ต้องทำอย่างไร


รับเงินบำนาญอายุ 60 ปี ต้องทำอย่างไร

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ


ช่วงนี้ ใครๆ ก็พูดถึง เงินออม เงินออม
แถมออมเงินแล้ว ยังได้บำนาญอีกด้วย
ออมแบบไหน ออมยังไง ใครออมได้บ้าง ไปฟังกัน…
กองทุนการออมแห่งชาติ กอช.

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ

แจ้งข่าวดี สำหรับนักออมเงิน รัฐสะสมสมทบเงินให้สูงสุด 1,200บาทต่อปี ใครมีสิทธิบ้างเช็กเลย EP.1


เปิดหลักเกณฑ์ ออมเงินกับ กอช. ชวนพ่อบ้านแม่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุ 5060 ปี ร่วมออมเงินเดือนละ 100 ได้เพิ่มทันที 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,200 ต่อปี ทั้งนี้ เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนจาก กอช.
ออมเงิน รัฐสะสมสมทบเงินให้สูงสุด1200บาทต่อปี กอช กองทุนการออมแห่งชาติ บำนาญเป็นรายเดือนจาก
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก กอช.
อายุ 1560 ปี
สัญชาติไทย
ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ
ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1
สิทธิที่จะได้รับ
อายุ 1530 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 600 บาทต่อปี
อายุ 3050 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 960 บาทต่อปี
อายุ 5060 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี
ช่องทางตรวจสอบสิทธิ
แอปพลิเคชัน กอช.
หน่วยรับสมัครสมาชิก
ช่องทางสมัครสมาชิก กอช.
ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
สำนักงานคลังจังหวัด
สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธ.ก.ส., ธอส., ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม หรือเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 020499000
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กองทุนการออมแห่งชาติ กอช. และ kapook

อย่าลืมกด Like กด share และ กด subscribe
และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ นะครับ
FreedomChannelbyKasemsan แค่พื้นฐาน
ติดตามช่อง FreedomChannelbyKasemsan ▶ : https://www.youtube.com/channel/UCg1R…
Facebook Fan Page ▶ :

แจ้งข่าวดี สำหรับนักออมเงิน รัฐสะสมสมทบเงินให้สูงสุด 1,200บาทต่อปี ใครมีสิทธิบ้างเช็กเลย EP.1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment