หลักเกณฑ์ฯเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ | ชมรม ตรวจ สอบ ภายใน

หลักเกณฑ์ฯเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบััติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ในส่วนของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน)

หลักเกณฑ์ฯเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

คลิป ๒ วางรากฐานชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น


คลิปที่ ๒ เรื่อง การวางรากฐานให้แก่ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น \”ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง จรรโลงในวิชาชีพ\” (ปี พ.ศ.๒๕๕๔) เป็นการต่อยอดจากการต่อตั้งชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นเรื่องราวต่างๆความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

คลิป ๒ วางรากฐานชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น

ประมวลภาพกิจกรรมชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น


ปี 2552 2559

ประมวลภาพกิจกรรมชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น

คลิป ๑ กำเนินชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น


คลิปแรก ตอนที่ ๑ เรื่อง ครึ่งทศวรรษการกำเนิดชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น (เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓) เหตุผลการจัดทำนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความเป็นมาของชมรมฯ ให้แก่สมาชิกชมรมที่เพิ่งสมัครใหม่ และหลายท่านคงยังไม่ทราบว่าชมรมฯเราเกิดขึ้นเมื่อใด ตอนไหน ใครคือผู้ผลักดัน และทำไมถึงต้องมีเครือข่าย \”ชมรม\” (ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาและคณะผู้ก่อตั้งชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบันทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยขับเคลื่อนชมรมฯมาถึงทุกวันนี้ เป็นเวลา ๕ ปี)

คลิป ๑ กำเนินชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น

ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน 2562 จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย
ความหมายของการตรวจสอบภายใน
ความสำคัญของการตรวจสอบภายใน
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน

ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน 2562 จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment