สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ตอนที่ 3 | สาระ สำคัญ

สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ตอนที่ 3


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ตอนที่ 3
โดย วศิน อินทสระ เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ตอนที่ 3

ไม่สำคัญ ซาร่า ผุงประเสริฐ


ไม่สำคัญ ซาร่า ผุงประเสริฐ

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

01. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 1โดย อ.วศิน อินทสระ


หนังสือเสียงธรรมะมีดนตรีประกอบชุดนี้ มาจากหนังสือสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ซึ่งย่อใจความเฉพาะสาระสำคัญของปกรณ์พิเศษวิสุทธิมรรค ที่มีนัยวิจิตรเพริศพรายและสุขุมลุ่มลึกยิ่งนัก กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่มีความงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ของท่านพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้เป็นนักปราชญ์และมหากวีที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาชาวอินเดีย ที่ท่านได้มีความวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า ในการรจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ เพื่อประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลาย เป็นเครื่องมือนำไปสู่จุดหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา นั่นคือความหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้ และขอขอบพระคุณ อ.วศิน อินทสระ ที่ได้เรียบเรียงย่อใจความสำคัญของหนังสือที่ยิ่งใหญ่ของพระโฆสาจารย์นี้ มาเป็นหนังสือ \” สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค \” ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้.
01. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 1 (46.05)
02. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 2 (59.21)
03. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 3 (48.18)
04.สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 4 (49.41)
05. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 5 (56.10)
06. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 6 (54.11)
07. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 7 (1.00.32)
08. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 8 ภาคผนวก 1 (1.00.18)
09. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 9 ภาคผนวก 2 (1.10.08)
10. เพื่อความสุขทางใจ 1 (1.14.42)
11. เพื่อความสุขทางใจ 2 (1.16.36)
ธรรมชุดนี้เป็นพระธรรมตามแนวพระไตรปิฎกฝ่ายเถระวาท เพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปลอดภัย ตามหลักพุทธธรรม เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาและปัญญาของพุทธบริษัท.
ขออนุโมทนากุศลแด่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟัง ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมชุดนี้ และท่านผู้มีจิตศรัทธานำธรรมะนี้ไปเผยแพร่อย่างเหมาะสม เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป.
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งอานุภาพแห่งบุญกุศลนี้ โปรดอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขสวัสดี และขอพระนิพพาน จงบังเกิดมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ.
ชุดที่ 33 สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค โดย อ.วศิน อินทสระ
ขอขอบคุณ เพลงดนตรีบำบัดจิต Buddaha Spa Music 5
เสียงอ่านหนังสือโดย การะเกต แทนกิจการกุล (บุษรา เรืองแสง)
สร้างสรรค์เป็นธรรมทานโดย มูลนิธิเรืองแสงธรรม
“โครงการเสียงอ่านพระธรรมเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชา\”

หากท่านใดชอบ อย่าลืมกดถูกใจ หากใช่กดแชร์ และหากอยากติดตามวีดีโอใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตาม นะคะ

01. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 1โดย อ.วศิน อินทสระ

07. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 7 โดย อ.วศิน อินทสระ


หนังสือเสียงธรรมะมีดนตรีประกอบชุดนี้ มาจากหนังสือสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ซึ่งย่อใจความเฉพาะสาระสำคัญของปกรณ์พิเศษวิสุทธิมรรค ที่มีนัยวิจิตรเพริศพรายและสุขุมลุ่มลึกยิ่งนัก กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่มีความงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ของท่านพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้เป็นนักปราชญ์และมหากวีที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาชาวอินเดีย ที่ท่านได้มีความวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า ในการรจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ เพื่อประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลาย เป็นเครื่องมือนำไปสู่จุดหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา นั่นคือความหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้ และขอขอบพระคุณ อ.วศิน อินทสระ ที่ได้เรียบเรียงย่อใจความสำคัญของหนังสือที่ยิ่งใหญ่ของพระโฆสาจารย์นี้ มาเป็นหนังสือ \” สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค \” ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้.
01. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 1 (46.05)
02. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 2 (59.21)
03. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 3 (48.18)
04.สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 4 (49.41)
05. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 5 (56.10)
06. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 6 (54.11)
07. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 7 (1.00.32)
08. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 8 ภาคผนวก 1 (1.00.18)
09. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 9 ภาคผนวก 2 (1.10.08)
10. เพื่อความสุขทางใจ 1 (1.14.42)
11. เพื่อความสุขทางใจ 2 (1.16.36)
ธรรมชุดนี้เป็นพระธรรมตามแนวพระไตรปิฎกฝ่ายเถระวาท เพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปลอดภัย ตามหลักพุทธธรรม เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาและปัญญาของพุทธบริษัท.
ขออนุโมทนากุศลแด่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟัง ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมชุดนี้ และท่านผู้มีจิตศรัทธานำธรรมะนี้ไปเผยแพร่อย่างเหมาะสม เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป.
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งอานุภาพแห่งบุญกุศลนี้ โปรดอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขสวัสดี และขอพระนิพพาน จงบังเกิดมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ.
ชุดที่ 33 สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค โดย อ.วศิน อินทสระ
ขอขอบคุณ เพลงดนตรีบำบัดจิต Buddaha Spa Music 5
เสียงอ่านหนังสือโดย การะเกต แทนกิจการกุล (บุษรา เรืองแสง)
สร้างสรรค์เป็นธรรมทานโดย มูลนิธิเรืองแสงธรรม
“โครงการเสียงอ่านพระธรรมเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพุทธบูชา\”

หากท่านใดชอบ อย่าลืมกดถูกใจ หากใช่กดแชร์ และหากอยากติดตามวีดีโอใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตาม นะคะ

07. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 7 โดย อ.วศิน อินทสระ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment