สังคมศึกษา ม.5 การกำหนดราคา และการแทรกแซงราคา | การคลังและงบประมาณ

สังคมศึกษา ม.5 การกำหนดราคา และการแทรกแซงราคา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ การกำหนดค่าจ้างในตลาดเสรีและการกำหนดค่าจ้างโดยการแทรกแซงของรัฐ ซึ่งวิธีการแทรกแซงราคาที่รัฐนำมาใช้ ประกอบด้วย การกำหนดราคาขั้นต่ำและการกำหนดราคาขั้นสูง

สังคมศึกษา ม.5 การกำหนดราคา และการแทรกแซงราคา

MPA302 การบริหารการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1 Ep.2


MPA302 การบริหารการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1 Ep.2

การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สพป.พิจิตร เขต 2

การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

MPA302 การบริหารการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1 Ep.1


MPA302 การบริหารการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1 Ep.1

การบรรยายพิเศษในหัวข้อการคลังและการงบประมาณของไทย


การบรรยายพิเศษในหัวข้อการคลังและการงบประมาณของไทย รายวิชาสัมมนาการคลังและงบประมาณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตปลัดกระทรวงการคลัง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลสา ๙.๐๐ ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง B๕๐๘๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมโซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบรรยายพิเศษในหัวข้อการคลังและการงบประมาณของไทย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment