สอน Excel สำหรับงานบริหารบุคคล: การแบ่งอายุพนักงานออกเป็นช่วง ๆ | การแบ่งช่วงอายุ | ข้อมูลด้านสุขภาพล่าสุด

สอน Excel สำหรับงานบริหารบุคคล: การแบ่งอายุพนักงานออกเป็นช่วง ๆ | อัพเดทข้อมูลสุขภาพที่ดีทุกวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม https://thai2arab.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การแบ่งช่วงอายุ.

เทคนิคที่ใช้ ได้แก่ 1) การใช้ฟังก์ชัน YEARFRAC() เพื่อคำนวณอายุในปีที่มีเศษส่วนของปี 2) การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP() เพื่อแบ่งช่วงอายุ เช่น 18-25, 26-30, 31-40 , … 3) การใช้ PivotTables และ PivotCharts เพื่อนับความถี่ช่วงอายุของพนักงาน รวมถึงช่วงอายุตามเพศ ตำแหน่งงาน ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ 💬 สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ที่นี่ ► สอน Excel ► สอน Excel พื้นฐาน ► สอนสร้างกราฟ Excel ► สอน PivotTable ► สอนตาราง Excel ► สอนการสืบค้นข้อมูล ► สอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ► สอน Excel Macro/VBA ► สอนเทคนิค PowerPoint ► สอนเทคนิคการใช้คำ ► #prasertcbs_Excel #prasertcbs_ExcelForBusines #prasertcbs #prasertcbs_basic_excel #prasertcbs_chart.

สอน Excel สำหรับงานบริหารบุคคล: การแบ่งอายุพนักงานออกเป็นช่วง ๆ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

สอน Excel สำหรับงานบริหารบุคคล: การแบ่งอายุพนักงานออกเป็นช่วง ๆ
สอน Excel สำหรับงานบริหารบุคคล: การแบ่งอายุพนักงานออกเป็นช่วง ๆ

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

การแบ่งช่วงอายุ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#สอน #Excel #สำหรบงานบรหารบคคล #การแบงอายพนกงานออกเปนชวง #ๆ.

การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP,โปรแกรม Excel,การใช้ Excel,หัด Excel,เอ็กซ์เซล,การใช้งาน Excel,เทคนิคการใช้ Excel,Excel ไทย,สอนเอ็กซ์เซล,Excel for HR,Excel งานบุคคล,Excel สำหรับองค์กร,ข้อสอบวัด Excel

สอน Excel สำหรับงานบริหารบุคคล: การแบ่งอายุพนักงานออกเป็นช่วง ๆ

การแบ่งช่วงอายุ.

เราหวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ การแบ่งช่วงอายุ นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

3 thoughts on “สอน Excel สำหรับงานบริหารบุคคล: การแบ่งอายุพนักงานออกเป็นช่วง ๆ | การแบ่งช่วงอายุ | ข้อมูลด้านสุขภาพล่าสุด”

Leave a Comment