สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เนติบัณฑิต สมัยที่ 73 อ.ดวงเด่น (คำบรรยายครั้งที่1-14) | ภาษาอังกฤษ กฎหมาย

สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เนติบัณฑิต สมัยที่ 73 อ.ดวงเด่น (คำบรรยายครั้งที่1-14)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

🌟สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เนติบัณฑิต สมัยที่ 73 อ.ดวงเด่น (คำบรรยายครั้งที่114)
🔴 🔴รวมเอกสารและคลิปสรุปภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เนติบัณฑิต โดย อ.ดวงเด่น
🙌(ครบทั้ง 4 วิชา) เนติ สมัย73
📍เกณฑ์การสอบอังกฤษเนติ
https://www.facebook.com/114748132544052/posts/727686584583534/?d=n
1. สรุปคำศัพท์กฎหมายมหาชน เนติบัณฑิต 2/73
✔️แจกฟรี ห้ามลอกไปเพื่อจำหน่าย
👉 ลิงค์โหลดไฟล์เอกสารค่ะ
https://drive.google.com/file/d/1upNpCc6smJQoNxSJks_Sg0PLefE3Jmr/view?usp=sharing
2. สรุปคำศัพท์กฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง (civil law and civil procedure law) เนติบัณฑิต 2/73
❤️อ.ดร. สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล
🔴คำศัพท์ที่ต่างจากสมัย 2/72 จากเขียนว่า new ค่ะ และคำที่เน้นจะทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้
✔️แจกฟรี ห้ามลอกไปเพื่อจำหน่าย
📘เอกสาร
🌟 https://www.facebook.com/114748132544052/posts/728225487862977/?d=n
3. สรุปคำศัพท์กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา (criminal law and criminal procedure law) เนติบัณฑิต 2/73
❤️อ. เสฏฐา เธียรพิรากุล
✔️แจกฟรี ห้ามลอกไปเพื่อจำหน่าย
📘เอกสาร
🌟 https://www.facebook.com/114748132544052/posts/730898210929038/
4.สรุปกฎหมายธุรกิจ (business law)
อ.ดร.วิชญะ เครืองาม
📒เอกสาร
https://www.facebook.com/114748132544052/posts/733150484037144/?d=n
คลิปสรุป
📍คลิปสรุปกฎหมายมหาชน
🙌ท่องศัพท์กัน
ทบทวนคำศัพท์กลุ่มกฎหมายมหาชนกันค่ะ
✔️รับชมเต็มๆ ได้ที่
📃การนำภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายไปใช้งานในวิชาชีพกฎหมายและการเตรียมสอบ https://youtu.be/e74L8PXPZdw
📃 สรุปคำศัพท์กฎหมายมหาชน (public law) เนติฯ 2/73 ครั้งที่ 4 พร้อมเทคนิคจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย https://youtu.be/2IHV4wcTIo
📃 สรุปคำศัพท์เนติฯ : กฎหมายมหาชน สมัยที่73 ครั้งที่ 3 พร้อมเบื้องหลังการอัดคลิป https://youtu.be/WO_gsy7EIb0
📃 คำศัพท์กลุ่มกฎหมายมหาชน (public law) :เนติบัณฑิตสมัยที่ 73 ครั้งที่ 12 https://youtu.be/XYOUJmhsyUo
📍คลิปสรุปกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง (civil law and civil procedure law) ของปีที่แล้ว2/72 ใช้ทบทวนได้ค่ะ
🙌ท่องศัพท์กัน
🌟 ทบทวนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย: เนติบัณฑิต (คำศัพท์ที่สำคัญครั้งที่116) 2/72 https://youtu.be/qD3SSvJ65fg
✔️ ท่องศัพท์กฎหมาย(เนติฯ): กลุ่มกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง 10 คำ พร้อมตัวอย่าง 1 https://youtu.be/f3WMxG2pPmQ
✔️ ท่องศัพท์กฎหมาย(เนติฯ): กลุ่มกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง 10 คำ พร้อมตัวอย่าง 2 https://youtu.be/5iK56d6Xw30
✔️ ท่องศัพท์กฎหมาย(เนติฯ): กลุ่มกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง 10 คำ พร้อมตัวอย่าง 3 https://youtu.be/eVQb6n2kr0w
✔️ สรุปภาษาอังกฤษสำหรับเนติฯ กฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง 2/72: อ่านจับใจความ (readings) ep.2 https://youtu.be/ql58qwMVR2E
📍คลิปสรุปกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาของสมัย 2/72 และ73 ใช้ทบทวนได้ค่ะ
🙌ท่องศัพท์กันสมัย 2/73
🖋คำศัพท์กลุ่มฐานความผิดทางอาญาและโทษทางอาญา (criminal offence and punishment) เนติบัณฑิต 2/73 https://youtu.be/EaMRGrgDlHQ
🖋ท่องคำศัพท์กฎหมายอาญาและฝึกแปลบทความโครงสร้าง passive voice (ประธานถูกกระทำ) https://youtu.be/f7CaPeshnmI
🖋เทคนิคการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ แปลบทความทางกฎหมายและเขียนตอบข้อสอบ (reading) https://youtu.be/x3aPc9mm_4k
🙌ท่องศัพท์กันสมัย 2/72
📍 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย: เนติบัณฑิต (โครงสร้างประโยคส่วนอาญาและวิอาญา) EP.1 https://youtu.be/HTBRTsyLeP8
📍 สรุปเทคนิคอ่านจับใจความ (readings) ภาษาอังกฤษสำหรับเนติฯ กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา 2/72: ep.3 https://youtu.be/sJPXrP9Xg
🌟 ทบทวนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย: เนติบัณฑิต (คำศัพท์ที่สำคัญครั้งที่116) 2/72 https://youtu.be/qD3SSvJ65fg
📍 เทคนิคท่องศัพท์กลุ่มคำนาม: กฎหมายอาญา EP.2 https://youtu.be/bNlXWKqL3yI
📍 คำศัพท์ภาษาสำหรับนักกฎหมาย:เนติบัณฑิต อาญาและวิ.อาญา EP.3 https://youtu.be/GOLl4oPFGg8
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา

สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เนติบัณฑิต  สมัยที่ 73 อ.ดวงเด่น (คำบรรยายครั้งที่1-14)

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) ครั้งที่ 4 อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล


ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
เวลา 14.2016.00 น.

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) ครั้งที่ 4 อ.ดร.สุธาทิพย์  จุลมนต์ ทัศนชัยกุล

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย(English for Lawyer) ครั้งที่ 5 อ.ปณตพร ชโลธร


ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร ชโลธร
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
เวลา 14.2016.00 น.

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย(English for Lawyer) ครั้งที่ 5 อ.ปณตพร  ชโลธร

ฟังไปเรื่อยๆ ศัพท์อังกฤษ 200 คำที่ใช้จริงบ่อยที่สุด


ติดตามแฟนเพจครูเชอรี่ได้ที่ https://www.facebook.com/cherry.englishbright/

ฟังไปเรื่อยๆ ศัพท์อังกฤษ 200 คำที่ใช้จริงบ่อยที่สุด

9 อาชีพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 Career Vocabulary การ์ตูนความรู้


วิดีโอสำหรับเด็ก เรื่อง 9 อาชีพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สอนเด็กๆน้องๆ ด้วยการ์ตูนอนิเมชั่นน่ารักๆ

9 อาชีพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 Career Vocabulary การ์ตูนความรู้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment