สพม. 21 ปลอดทุจริต | ตัวอย่างการเขียนโครงการโรงเรียนสุจริต | การสังเคราะห์ ข่าว เกี่ยวข้อง เรื่อง การเรียนรู้

by Nguyen Giang
0 comment

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อสพม. 21 ปลอดทุจริต?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

สพม. 21 ปลอดทุจริต | แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์แบ่งปันความรู้ในประเทศไทย

ชมวิดีโอด้านล่าง

>>Thai2arab.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสพม. 21 ปลอดทุจริต

สพม. 21 ปลอดทุจริต


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงยอดนิยมอื่นๆที่นี่

READ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 | คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 | การสังเคราะห์ ข่าว เกี่ยวข้อง เนื้อหา การเรียนรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการโรงเรียนสุจริต

สพพ. 21 ไร้คอร์รัปชั่น…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคที่ 21 นำหลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชั่นมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 56 แห่ง ในสังกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมน้อง โรงแรมไข่. ท่าวิลล่า เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่ 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) เป็นประธานเปิดการอบรมขยายแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษา จำนวน 56 แห่ง นาย กมลพันธุ์ แก้วโชติ ผู้ดูแลการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำหลักสูตรป้องกันการทุจริตเพื่อใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลาง ให้สถานศึกษาพิจารณาและประยุกต์ใช้ในการจัดการการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้มีความพอเพียงและสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน การทุจริต เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับฐานความคิดของคนทุกวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างความสนใจส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และยุทธศาสตร์ที่สามคือการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ 21 (กสม. 21) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางแผนแม่บทการป้องกัน และปราบปรามและประพฤติมิชอบเป็นระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) เพื่อชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชั่นมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเรียบร้อยแล้ว , การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น กับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูที่รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร ครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนสัตย์ซื่อ ผู้แทนครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้แทนครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเข้าอบรม จำนวน 280 คน

READ  ภาพยนต์สั้น เรื่อง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน : โครงการโรงเรียนสุจริต | รร.สุจริต | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวข้อง เรื่อง การวิจัย
READ  แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น (ตัวอย่างการติวในกลุ่ม) BY ลูกชาวนา นักล่าฝัน EP:49 | แนว ข้อสอบ ตำแหน่ง นัก ทรัพยากร บุคคล | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ ข้อมูล การเรียนรู้

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการเขียนโครงการโรงเรียนสุจริต.

#สพม #ปลอดทจรต

[vid_tags]

สพม. 21 ปลอดทุจริต

ตัวอย่างการเขียนโครงการโรงเรียนสุจริต.

You may also like

Leave a Comment