สตง. ขอบอก ตอน ซื้อของกับผี | ข้อทักท้วงของ สตง

สตง. ขอบอก ตอน ซื้อของกับผี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สตง. ขอบอก ตอน ซื้อของกับผี
ที่ปรึกษารายการ
ประจักษ์ บุญยัง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อำนวยการผลิต
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ติดต่อ 022718000 ต่อ 2222และ 2224

สตง. ขอบอก ตอน ซื้อของกับผี

สตง. ขอบอก ตอน อ่างไม่ใช่แฟน


สตง. ขอบอก ตอน อ่างไม่ใช่แฟน
ที่ปรึกษารายการ
ประจักษ์ บุญยัง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อำนวยการผลิต
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ติดต่อ 022718000 ต่อ 2222และ 2224

สตง. ขอบอก ตอน อ่างไม่ใช่แฟน

Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด


ชี้ช่อง ใช้เงิน
แบบไหนไม่ผิด
คู่มือท้องถิ่นจัดการไฟ
\”จะให้ชาวบ้านที่ไปช่วยดับไฟ กินแต่ไข่ต้มกับน้ำพริกตาแดงหรือ?\”
คำถามแบบบ้าน ๆ
ที่แสดงความอึดอัดคับข้องในเรื่องงบประมาณ
อย่างที่รูักันนะครับ
\”ทัพหน้า\” ที่จะช่วยจัดการต้นทางของไฟป่าฝุ่นควัน คือ ชุมชนท้องถิ่นในเขตป่า
คำถามคลาสสิกคือ
แล้วจะเอาเงินจากไหนมาใช้? เพื่อจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
งบไม่มี งบไม่พอ
งบที่ท้องถิ่นพอมี ก็ใช้ยาก
ติดขัดระเบียบ กลัวถูกตรวจสอบ
มหาดไทยไม่ชัด การถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้ยังไม่สมบูรณ์
สังคมภายนอก เอาใจช่วยและอยากเห็นสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าดีขึ้น
แต่อาจไม่รู้ว่าเกิดการติดล็อก หรือมีข้อติดขัดตรงไหน? อย่างไรบ้าง?
อย่างไรก็ตาม
ในภาวะที่ระเบียบกฎหมาย กลายเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบ
มีข้อแนะนำ ช่วยชี้ช่องทาง/แนวการปฏิบัติ ที่แฝงอยู่ในระเบียบต่าง ๆ
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถใช้เงินสนับสนุนชุมชนได้โดยไม่มีความผิด เช่น
กรณีไม่มีอำนาจในพื้นที่ทับซ้อนกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ให้บูรณาการร่วมกันอย่างไร?
กรณีการปฏิบัติการข้ามเขตท้องถิ่น ต้องประสานกับนายอำเภออย่างไร?
การใช้ช่องทางที่กำหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ เช่น ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนฯ ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการฯ
รายละเอียดต่าง ๆ ลองดูในคลิปนะครับ
ฝากแชร์คลิปนี้ ไปถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน อบต./เทศบาล ต่าง ๆ นะครับ เพื่อให้เข้าใจตรงกันและมีความกล้าในการบริหารภารกิจนี้
ทั้งหมดนี้
เป็นเพียงแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่พอจะเป็นไปได้ ท่ามกลางข้อจำกัดของกฎหมายที่เอื้อให้ทำได้
สิ่งที่ต้องจัดการให้ชัดจากนี้ไป
คือ การปรับแก้นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระจายอำนาจ คือคำตอบสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ครับ
ฝุ่นควันไฟป่า สอตองอขอบอก
forestbook
ขอบคุณ
: โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเสริมศักยภาพชุมชน และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
: สภาลมหายใจเชียงใหม่

Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด

สตง. ขอบอก ตอน ถนนหรือขนม


สตง. ขอบอก ตอน ถนนหรือขนม
ที่ปรึกษารายการ
ประจักษ์ บุญยัง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สุทธิพงษ์ บุญนิธิ
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อำนวยการผลิต
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ติดต่อ 022718000 ต่อ 2222และ 2224

สตง. ขอบอก ตอน ถนนหรือขนม

สตง.ขอบอก ตอน “ศึกษาดูงาน?”


สตง. ขอบอก ตอน ศึกษาดูงาน?
ที่ปรึกษารายการ
ประจักษ์ บุญยัง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สุทธิพงษ์ บุญนิธิ
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อำนวยการผลิต
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ติดต่อ 022718000 ต่อ 2222และ 2224

สตง.ขอบอก ตอน “ศึกษาดูงาน?”

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment