ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ สำนักงานอัยการสูงสุด : สถานีร้องเรียน (23 เม.ย. 64) | สำนักงาน รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ สำนักงานอัยการสูงสุด : สถานีร้องเรียน (23 เม.ย. 64)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด 76 จังหวัด กับสาขาอีก 36 อำเภอ รวม 112 สำนักงานให้บริการประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปที่สำนักงานอัยการ แต่สามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละสำนักงาน แต่ละภาคที่ท่านอยู่ในพื้นที่ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/People

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ สำนักงานอัยการสูงสุด : สถานีร้องเรียน (23 เม.ย. 64)

สพร. เปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัล หนุนเทคโนโลยีเชื่อมราชการ 4.0 อำนวยความสะดวกประชาชน


พรบ. รัฐบาลดิจิทัล จะเป็นตัวกำหนดว่า ภายใน 5 ปีหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้ บริการ ข้อมูลภาครัฐ มันควรจะเริ่มตั้งต้นเป็นดิจิทัลเลย ไม่ใช่ทำลงกระดาษแล้วมาสแกนลงเครื่อง นอกจากนี้ยังต้องเชื่อมโยงข้อมูลกัน และหากข้อมูลใดไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบกับความมั่นคง รัฐบาลจะต้องเปิดข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะ
รัฐบาล ดิจิทัล ประชาชน ข้อมูลเปิด ยกเลิกสำเนา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.dga.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand/
Twitter: https://twitter.com/DGAThailand

สพร. เปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัล หนุนเทคโนโลยีเชื่อมราชการ 4.0 อำนวยความสะดวกประชาชน

สปอตสปอตประชาสัมพันธ์ EGA สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


สปอตสปอตประชาสัมพันธ์ EGA สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปิดและข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


การเสวนา Open Data and Big Data Analytics for EGovernment ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเปิดและข้อมูลขนาดใหญ่ จะมาช่วยถ่ายทอดให้เห็นถึงเป้าหมายและความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ตลอดจนฉายภาพให้เห็นถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานของภาครัฐตามแนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ (Open Government Data) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสของภาครัฐ การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ริเริ่มเว็บไซต์ Data.go.th ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในแบบชุดข้อมูลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลได้ง่าย (machinereadable data) ทั้งนี้ข้อมูลที่หลายหน่วยงานได้เปิดเผยนี้เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (Data Analytics) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ที่สามารถนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานของภาครัฐตามแนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเปิดและข้อมูลขนาดใหญ่ มาช่วยถ่ายทอดให้เห็นถึงเป้าหมายและความก้าวหน้าในการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว ตลอดจนฉายภาพให้เห็นถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานของภาครัฐตามแนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
งานประชุวิชาการและนิทรรศการเนคเทคปี 2559
วันที่ 12 กันยายน 2559
เวลา 12:3013:00 น. ลงทะเบียน
เวลา 13:0014:30 น. การเสวนา “Open Data and Big Data Analytics for EGovernment”
ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
คุณณิติญาภรณ์ อิ่มใจ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คุณชูชาติ ซาปัน
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 8
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย
ดร.มารุต บูรณรัช
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปิดและข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

“บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”


“บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”
บทบาทหน้าที่ของ EGA ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยยุคดิจิทัล
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมสัมภาษณ์ภายในบูธ EGA Thailand ที่งาน ITU Telecom World2016
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.ega.or.th/th/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/EGAThailand/
Twitter: https://twitter.com/EGANews

“บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment