วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | อัพเดทข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุดทุกวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

ดูข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมได้ที่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน ก่อตั้งขึ้นจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่ฝึกฝนให้มีความชำนาญทางวิชาชีพโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง.

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#วดทศนแนะนำมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา.

มทร.ล้านนา,RMUTL,ราชมงคลล้านนา,ล้านนา,ราชมงคล

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

4 thoughts on “วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้”

  1. อยาก ทราบว่า สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เรียนที่ดินดอยหรือดอยสะเก็ดครับ

    Reply
  2. คณะวิทยาศาสตร์และการเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ ต้องไปเรียนที่ใหนค่ะ?ที่น่านหริป่าวค่ะ?

    Reply

Leave a Comment