วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | ราชมงคลล้านนา | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | อัพเดทข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุดทุกวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

ดูข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมได้ที่: https://thai2arab.com/tech/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ราชมงคลล้านนา.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เดิมชื่อ “โรงเรียนเกษตรพิษณุโลก” ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่รวม 572 ไร่ 3 งาน 15 ตรว. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2496 โดยใช้โลโก้เดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายถึง สถาบันอันเป็นมงคลของในหลวง ปรัชญาเน้นวิชาการ ความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ การพัฒนาชุมชน ภารกิจ 1. จัดให้มีการศึกษาอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพมาตรฐาน 2. สร้างงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชน 3. ให้บริการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาและ สร้างองค์ความรู้เกษตรปลอดภัย 6. พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการเอกลักษณ์ของบัณฑิตผู้ประกอบวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands-on) ด้วยอัตลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย”.

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: https://thai2arab.com/.

ราชมงคลล้านนา – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#วดทศนแนะนำมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา #พษณโลก.

[vid_tags]

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลล้านนา.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ราชมงคลล้านนา นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

Leave a Comment