ลุยลาว EP4:ตลาดขายของป่า ของพื้นบ้านนานาชนิด ที่เมืองยมมะลาด เเขวงคำม่วน | ช่องตาอู

ลุยลาว EP4:ตลาดขายของป่า ของพื้นบ้านนานาชนิด ที่เมืองยมมะลาด เเขวงคำม่วน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พาไปชมตลาดบ้านโคกสว่าง ตลาดขายของป่า ของพื้นบ้าน นานาชนิด

ลุยลาว EP4:ตลาดขายของป่า ของพื้นบ้านนานาชนิด ที่เมืองยมมะลาด เเขวงคำม่วน

จากช่องตาอู ถึงปลายสุดประเทศลาว เชื่อมเข้ากัมพูชาได้จริง


จากกรอบแนวคิดของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องสามเหลี่ยมมรกต วงกลมเศรษฐกิจ มาเป็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี การผลักดันการเปิดช่องทางการค้า การท่องเที่ยวชายแดน จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ดังนั้น การเปิดช่องตาอู ที่อำเภอบุณฑริก จึงเป็นช่องทางที่หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ผลักดันมาตลอด ครั้งหลังสุด ได้นำเสนอให้เปิดเป็นด่านสากล ในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดสุรินทร์ และมติที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการ และส่วนจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ท่านวันชัย สุทธิวรชัย) ได้ลงพื้นที่ และเดินทางเข้าพบท่านเจ้าแขวงจำปาศักดิ์ และเห็นพ้องกันที่จะผลักดันการเปิดช่องตาอู่เป็นช่องทางการค้าการ ท่องเที่ยว

จากข้อมูลพื้นฐานที่ช่องตาอูนี้ มีความพร้อมมากในการพัฒนายกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปักปันเขตแดน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานประชาชน (อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี กับเมืองสุขุมา แขวงจำปาศักดิ์) ที่เป็นไปด้วยดี มีการค้าขายกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการสำรวจถึงความเป็นไปได้ และพิสูจน์ความเชื่อว่ามีเส้นทางเศรษฐกิจใหม่เป็นโอกาสของจังหวัดอุบลฯ และอิสานใต้ มีช่องทางชายแดนสำคัญ 2 แห่ง คือ ด้านไทยลาว คือ ช่องตาอู อำเภอบุณฑริก ด้านไทยกัมพูชา คือ ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ผมในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ และท่านประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลฯ (ท่านชวลิต องควนิช) ท่าน นายอำเภอบุณฑริก (ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์) ตัวแทนหน่วยงานโยธาจังหวัด (คุณสมเกียรติ จินตนาผล) ท่านนายกเทศบาลตำบลบุณฑริก (ท่านเสรี แท่นงา) ท่านนายก อบต.โพนงาม (คุณสมศักดิ์ ไชยสำแดง) (เจ้าของพื้นที่ช่องตาอู) ท่านกำนันตำบลโพนงาม (คุณทวี นนท์ศิริ) ท่านวัฒนธรรมอำเภอบุณฑริก (คุณมวลชน สาระมูล) ปลัดอำเภอบุณฑริก (คุณชัยวัฒน์ วงศางาม) รวมเป็นคณะเดินทางสำรวจ มีเป้าหมายปลายสุดชายแดนลาว ต่อกัมพูชา

ก่อนออกเดินทางผม มีข้อข้องใจต้องการพิสูจน์ คือ จากช่องตาอู ไปถึงหลี่ผี คอนพะเพ็ง ใกล้มากจริงหรือไม่ ลาวกำลังพัฒนา เส้นทางเชื่อมต่อไป กัมพูชา และโยงถึงช่องตาอู จริงหรือไม่ ผลการเดินทางโดยรับการต้อนรับอย่างดี จากท่านรองเจ้าเมืองสุขุมา และเมืองมูลปาโมก และได้ข้อสรุปว่า เส้นทางไปหลี่ผีที่ใกล้กว่ามีจริง โดยประเมินว่า น่าจะใกล้กว่าเกือบ 100 กิโลเมตร (เทียบกับการเดินทางเข้าด้านช่องช่องเม็ก อำเภอสิรินธร) และลาวกำลังพัฒนาเส้นทางหมายเลข 14 และเส้นทางเชื่อมเข้าตาอูจริง และเส้นทางดังกล่าว ไปปลายทางเชื่อมต่อ ที่เซลำเพา (เป็นแม่น้ำเล็กที่ไหลลงแม่น้ำโขง) ชายแดนสุดท้ายของแผ่นดินประเทศลาว รองเจ้าเมือง มูนละป่าโมก ยืนยันว่า ลาวมีโครงการทำสะพานข้าม เข้าเชื่อมต่อกัมพูชา โครงการสร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อ กัมพูชา โดยกำหนดเป้าทำแล้วเสร็จก่อนปี 2017 (2560)
เมื่อพิจารณาระยะทาง จากช่องตาอู ถึงชายแดนลาว ที่เซลำเพา จะมีระยะทางเพียง 100120 กิโลเมตร เท่านั้น ทั้งยังเล่าให้ฟังอีกว่า หากเข้าไปในดินแดนกัมพูชาตามเส้นทางที่กัมพูชาจะตัดมาเชื่อมที่เซลำเพาต่อไปอีก 30 กว่ากิโลเมตร ก็จะไปถึง แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม คือ หลี่ผี ฝั่งกัมพูชา (ซึ่งคนเขมร จะเรียกจุดท่องเที่ยวนี้ว่า สาละพันคอนแห่) ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา เคยเล่าให้ท่านประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลฯ (ท่านชวลิต องควนิช) ว่ามีความสวยงามมาก และสวยกว่า หลี่ผีฝั่งลาว ท่านว่าไว้ อย่างนั้น (คงต้องไปสำรวจให้เห็นกับตา) และมีความเป็นไปได้ในการเข้าสำรวจไปในเขตกัมพูชาอีกครั้ง เพราะขณะนี้กัมพูชาได้ตัดถนนเข้ามาเชื่อมที่เซลำเพาของลาวแล้ว และจะแล้วเสร็จ ใน ปี 2017 เช่นกัน (เป็นถนนลาดยาง ความกว้าง ของถนน กว่า 9 เมตร)
ดังนั้น เส้นทางช่องตาอู –เซลำเพา ถือเป็นเส้นทางในอนาคตที่นำพาโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของอุบลราชธานีตอนใต้ ในกรอบสามเหลี่ยมมรกต จากข้อมูลที่ไปสำรวจจริง ช่องตาอู จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญ การพัฒนาช่องตาอู ทุกด้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วน และต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าช่องตาอู คือ ช่องทางการค้า การท่องเที่ยวที่สำคัญอีกโดยมีสำคัญ ไม่ด้อยไปกว่าช่องเม็ก ครับ.

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม http://guideubon.com/news/view.php?t=149\u0026s_id=286\u0026d_id=286

ช่องตาอู (ไทยลาว) เซลำเพา (ลาวกัมพูชา) http://guideubon.com/news/view.php?t=83\u0026s_id=379\u0026d_id=379

จากช่องตาอู ถึงปลายสุดประเทศลาว เชื่อมเข้ากัมพูชาได้จริง

เที่ยวช่องตาอู สปป. ลาว กับทีมงาน เอ็มเต็มลำ


เที่ยวช่องตาอู สปป. ลาว กับทีมงาน เอ็มเต็มลำ

EP.2 ช่องตาอู อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี


ช่องตาอู
ตั้งอยู่ ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ ตรงกับเมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก ของ สปป.ลาว
ช่องตาอู เป็นจุดผ่อนปรนการค้าขายชั่วคราว ระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว เปิดอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2535 ตามข้อตกลงระหว่างอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กับเมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก และเป็นด่านค้าขายติดชายแดนขนาดเล็ก อยู่ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว
ตลาดนัดที่ช่องตาอูจะมีวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 – 15.00 น.
การข้ามพรมแดนไปเที่ยวตลาดฝั่ง สปป.ลาว ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน และลงชื่อในสมุดข้ามแดนกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถข้ามไปฝั่ง สปป.ลาว ได้เลย ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

EP.2 ช่องตาอู อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

เส้นทางช่องตาอู ปี60 การค้าชายแดน ไทย-ลาว บุณฑริก อุบล(จันทร์-พุธ-ศูกร์)


เส้นทางถนนปรับปรุงใหม่ลาดยางเกือบถึงชายแดน ด้านฝั่ง สปป.ลาว ลาดยางจนถึงชายแดน รถเล็ก รถเก๋งสามารถไปได้ เปิดเฉพาะวัน จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

เส้นทางช่องตาอู ปี60 การค้าชายแดน ไทย-ลาว บุณฑริก อุบล(จันทร์-พุธ-ศูกร์)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment