ลงทะเบียนเกษตรกร อธิบายแอพ 'Farmbook' อย่างละเอียด ไม่ตกหล่นมาตรการเยียวยาจากรัฐ | เกษตรกร คือ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

by Nguyen Giang
21 comments

ลงทะเบียนเกษตรกร อธิบายแอพ 'Farmbook' อย่างละเอียด ไม่ตกหล่นมาตรการเยียวยาจากรัฐ |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่: https://thai2arab.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เกษตรกร คือ.

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร! อธิบายแอป ‘Farmbook’ อย่างละเอียด ไม่พลาดมาตรการเยียวยาจากรัฐ “เกษตรกร” ต้องรู้ รวมถึงนิยามของชาวนาว่าต้องปลูกอะไรและมีกี่พืชถึงจะเป็นชาวนา? ในสมัยที่ทุกอย่างต้องดำเนินไปด้วยเทคโนโลยี (เกือบ) ที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะในช่วงที่ไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 แพร่ระบาดในวงกว้าง ไม่เพียงแต่พนักงานออฟฟิศที่ต้องปรับตัวเพื่อ Work from home หรือ Work From Home เท่านั้น แต่หน่วยงานของรัฐยังต้องปฏิบัติตาม Social Distancing ทำให้บริการสาธารณะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้ หมายความว่า ณ เวลานี้ ทุกคนต้องเร่งปรับตัว ตลอดจนกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เปลี่ยนวิธีการทำงาน ในด้านการบริการด้านการเกษตร หนึ่งในมาตรการที่ออกมาคือการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรผ่าน Farmbook ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่า . Farmbook คืออะไร? ก่อนอื่นต้องบอกว่านี่ไม่ใช่มาตรการใหม่ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเพราะ “Farmbook” เป็นสมุดทะเบียนเกษตรกร มาในรูปแบบใบสมัครเท่านั้น ใครเป็นเกษตรกรต้องดาวน์โหลดลงในมือถือที่เป็นสมาร์ตโฟน ซึ่งตอนนี้รองรับระบบโทรศัพท์มือถือ Android และ iOS ที่สำคัญคือฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เดิมเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกร หนังสือสีเขียวที่เกษตรกรคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพื่อแจ้งรหัสทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลวันที่ลงทะเบียน ชื่อเกษตรกร หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียน วันเดือนปีเกิด รหัสบ้าน ที่อยู่ทะเบียนบ้านและรูปภาพเกษตรกร รวมถึงที่ซึ่งที่ดินถือครอง คุณมีใบอนุญาตหรือไม่? พื้นที่เท่าไหร่และถือซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ใน “Application Farmbook” นั่นเอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลทางการเกษตรของตนเองได้ ได้ด้วยตัวเองผ่านมือถือ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้เองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ ซึ่งจะมีประโยชน์มากโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ทำการเกษตรของตำบล อำเภอ หรือจังหวัดที่คุณทำการเกษตร เมื่อดาวน์โหลดแล้วจะต้องป้อนรหัสทะเบียนเกษตรกร หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับเกษตรกรพร้อมรหัสผ่าน ภายในข้อมูลจะปรากฏขึ้น หากต้องการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและต้องการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แอพพลิเคชั่น Farmbook สามารถใช้ผ่านสมาร์ทโฟนได้ เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภท 1. แจ้งการปรับปรุงกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาเท่านั้นที่เป็นข้อมูลโฉนดที่ดิน เช่น พื้นที่ ที่ตั้ง พิกัด กิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ ชนิด พืช พันธุ์ วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว พื้นที่เพาะปลูก ปีที่ปลูก และประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน 2. ติดตามผลการแจ้งปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดของแปลงพร้อมแจ้งการปลูก เพื่อติดตามสถานะใบแจ้งการปลูก แปลงที่ปลูกผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถลบได้ แก้ไขกรณีแจ้งปลูกผิด แต่ต้องไม่กำหนดสถานะการแจ้งการปลูก แปลงที่ปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ แก้ไขได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น 3. ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐทางการเกษตร โดยระบุโครงการที่เข้าร่วมโครงการและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ 4. พยากรณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยแสดงรายละเอียด วันปลูกข้าวโพด พยากรณ์ผลผลิต พยากรณ์กำไร และขาย โฆษณาราคา นอกจากนี้ยังควรทราบด้วยว่าหากดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว ต้องมี 3 รายการดังนี้ • ครัวเรือนเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน ต้องเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก • ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมีตัวแทนสมัครขึ้นทะเบียนได้เพียงคนเดียว • เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องมีอายุที่กฎหมายกำหนด และมีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมอบหมายให้ผู้แทนขึ้นทะเบียน.

READ  เมนูข้างบ่อพ่อจะกินได้ไหม? หมูย่างใบชะพลู คิดโดยพ่อยิ้ม | ชมพู่ มะเหมี่ยว | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน
READ  วิธีทำสบู่แครอท น้ำผึ้ง( สบู่กลีเซอรีน) สูตร ผิวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำ | การทําสบู่ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

ลงทะเบียนเกษตรกร อธิบายแอพ 'Farmbook' อย่างละเอียด ไม่ตกหล่นมาตรการเยียวยาจากรัฐ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ลงทะเบียนเกษตรกร อธิบายแอพ 'Farmbook' อย่างละเอียด ไม่ตกหล่นมาตรการเยียวยาจากรัฐ

ลงทะเบียนเกษตรกร อธิบายแอพ 'Farmbook' อย่างละเอียด ไม่ตกหล่นมาตรการเยียวยาจากรัฐ


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

READ  สวนอุทยาน ธงชนะ พรหมมิ ตอน10(เรื่อง กล้วย กล้วย) | ธงชนะ พรหมมิ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

เกษตรกร คือ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ลงทะเบยนเกษตรกร #อธบายแอพ #39Farmbook39 #อยางละเอยด #ไมตกหลนมาตรการเยยวยาจากรฐ.

[vid_tags]

ลงทะเบียนเกษตรกร อธิบายแอพ 'Farmbook' อย่างละเอียด ไม่ตกหล่นมาตรการเยียวยาจากรัฐ

เกษตรกร คือ.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ เกษตรกร คือ นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

You may also like

21 comments

วรินทร ไตรราช 30/08/2021 - 15:21

รหัสผ่านดูตรงไหนค่ะ

Reply
Ma My 30/08/2021 - 15:21

ถ่ายรูปแล้วส่งไม่ใด้ทำไงค่ะ

Reply
พิษณุ สมมัง 30/08/2021 - 15:21

ลืมรหัสผ่าน เข้าไม่ได้ แก้ยังไงครับ

Reply
ศุภกานต์ จันทมาตร 30/08/2021 - 15:21

ถ้ามีคนมาขึ้นทะเบียนด้วยตอ้งทำอย่างไรเขาถึงจะได้เขาไม่ได้อยู่ใน

Reply
ปรียวัช พรมสิงห์ 30/08/2021 - 15:21

รหัสผ่าน ดูตรงไหนครับ

Reply
สุรพงษ์ อยู่คง 30/08/2021 - 15:21

มันเข้าไม่ได้จร้า..?

Reply
Chan Tadee 30/08/2021 - 15:21

ถ้าไม่มีสมุดเขียวต้องทำไงครับแต่ลงทะเบียนแล้ว

Reply
น่า รัก 30/08/2021 - 15:21

ไปแล้วไม่ได้เรียกไปทำไมเสียเวลา

Reply
Bannok Channel 30/08/2021 - 15:21

ไม่เหนสอนรัยเลย

Reply
Ronnayouth Kuyucome 30/08/2021 - 15:21

ถ้าเราจะเพิ่มแปลงใหม่สามารถทำในแอฟได้มั้ยครับ

Reply
Aumpawan Aumpawan 30/08/2021 - 15:21

หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วจะดูตรงไหนคะว่า ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว

Reply
ออ ยิ่งเชิดงาม 30/08/2021 - 15:21

รหัสผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรคือ เข้ารหัสไม่ได้สักที

Reply
K.P.D 30/08/2021 - 15:21

แค่มาอ่านให้ฟังแต่ไม่ทำให้ดูจะมาลงคลิปทำไม

Reply
Suwanan Karam 30/08/2021 - 15:21

ขอสอบถามหน่อยนะคะ ไม่เคยเปลี่ยนรหัส แต่เข้าระบบม่ด้คะ ขึ้นว่าชื่อหรือรหัสผ่านม่ถูกต้อง

Reply
Phunnipa Cenpathom 30/08/2021 - 15:21

อธิบายน่ารำคาญ วกวน เยินเย่อ

Reply
Sitti Chai 30/08/2021 - 15:21

ตรวดสอบแล้วว่ามีรายชื่อ แก้ไข้ข้อมูลเป็น63
ใส่เลขหรือรหัสผ่านตามคลิป
ผลที่ได้คือ ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง #แย่มาก

Reply
Jakapan Intrangrun na Ayudhya 30/08/2021 - 15:21

ฟังไม่รู้เรื่องเลย!!

Reply
Sujira Petchtool 30/08/2021 - 15:21

งงน่ะ

Reply
จิรศักด์ จันทร์สามารถ 30/08/2021 - 15:21

ระหัดผ่านทำอย่างไรครับ

Reply
Tongsai Bianglae 30/08/2021 - 15:21

ที่ไห้ลงรหัสผ่านคือรหัสผ่านอะไรค่ะ

Reply
Joy Vj 30/08/2021 - 15:21

ถ้ายังไม่เคยสมัคร จะส มัครได้ไหมคะ แต่ตอนนี้ไม่ได้อาศัยอยุ่ที่ภูมิลำเนาค่ะ

Reply

Leave a Comment