รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.29 ออกอากาศวันที่ 2 กันยายน 2564 โดย นายประจักษ์ บุญยัง | การ ตรวจ เงิน แผ่นดิน

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.29 ออกอากาศวันที่ 2 กันยายน 2564 โดย นายประจักษ์ บุญยัง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.29
หัวข้อ : \”106 ปี สตง. ไทย : ASOSAI and the Next Normal\”
โดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 21.00 21.30 น.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.29 ออกอากาศวันที่ 2 กันยายน 2564 โดย นายประจักษ์ บุญยัง

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.39วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก


รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.39
หัวข้อ : \”การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ\”
โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.39วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก

Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด


ชี้ช่อง ใช้เงิน
แบบไหนไม่ผิด
คู่มือท้องถิ่นจัดการไฟ
\”จะให้ชาวบ้านที่ไปช่วยดับไฟ กินแต่ไข่ต้มกับน้ำพริกตาแดงหรือ?\”
คำถามแบบบ้าน ๆ
ที่แสดงความอึดอัดคับข้องในเรื่องงบประมาณ
อย่างที่รูักันนะครับ
\”ทัพหน้า\” ที่จะช่วยจัดการต้นทางของไฟป่าฝุ่นควัน คือ ชุมชนท้องถิ่นในเขตป่า
คำถามคลาสสิกคือ
แล้วจะเอาเงินจากไหนมาใช้? เพื่อจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
งบไม่มี งบไม่พอ
งบที่ท้องถิ่นพอมี ก็ใช้ยาก
ติดขัดระเบียบ กลัวถูกตรวจสอบ
มหาดไทยไม่ชัด การถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้ยังไม่สมบูรณ์
สังคมภายนอก เอาใจช่วยและอยากเห็นสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าดีขึ้น
แต่อาจไม่รู้ว่าเกิดการติดล็อก หรือมีข้อติดขัดตรงไหน? อย่างไรบ้าง?
อย่างไรก็ตาม
ในภาวะที่ระเบียบกฎหมาย กลายเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบ
มีข้อแนะนำ ช่วยชี้ช่องทาง/แนวการปฏิบัติ ที่แฝงอยู่ในระเบียบต่าง ๆ
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถใช้เงินสนับสนุนชุมชนได้โดยไม่มีความผิด เช่น
กรณีไม่มีอำนาจในพื้นที่ทับซ้อนกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ให้บูรณาการร่วมกันอย่างไร?
กรณีการปฏิบัติการข้ามเขตท้องถิ่น ต้องประสานกับนายอำเภออย่างไร?
การใช้ช่องทางที่กำหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ เช่น ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนฯ ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการฯ
รายละเอียดต่าง ๆ ลองดูในคลิปนะครับ
ฝากแชร์คลิปนี้ ไปถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน อบต./เทศบาล ต่าง ๆ นะครับ เพื่อให้เข้าใจตรงกันและมีความกล้าในการบริหารภารกิจนี้
ทั้งหมดนี้
เป็นเพียงแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่พอจะเป็นไปได้ ท่ามกลางข้อจำกัดของกฎหมายที่เอื้อให้ทำได้
สิ่งที่ต้องจัดการให้ชัดจากนี้ไป
คือ การปรับแก้นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระจายอำนาจ คือคำตอบสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ครับ
ฝุ่นควันไฟป่า สอตองอขอบอก
forestbook
ขอบคุณ
: โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเสริมศักยภาพชุมชน และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
: สภาลมหายใจเชียงใหม่

Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.37 ออกอากาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดย นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์


รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.37
หัวข้อ : \”สตง. กับการตรวจสอบเชิงป้องกันงานขุดลอกคลองในโครงการชลประทานแห่งหนึ่ง\”
โดย นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.37 ออกอากาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดย นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.38 – ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564


รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.38
หัวข้อ : \”การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน\”
โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.38 - ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

6 thoughts on “รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.29 ออกอากาศวันที่ 2 กันยายน 2564 โดย นายประจักษ์ บุญยัง | การ ตรวจ เงิน แผ่นดิน”

 1. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a
  lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

  Feel free to visit my blog :: 우리카지노

  Reply
 2. ผมคือ เว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ เปิดให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ อันดับ 1 ระบบมีการปรับปรุงอยู่ตลอดรองรับมาตราฐานสากล สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ที่มั่นคง ปลอดภัย 100 % โดยเกมที่เปิดบริการหลายเกมได้แก่ เกมสล็อตออนไลน์ ,
  แทงบอล , เกมบาคาร่าออนไลน์ , roulette , lottery , แบล็คแจ็ค
  , โป๊กเกอร์ , เกมยิงปลา
  แล้วก็อื่นๆอีกมากมาย นักเสี่ยงโชคสามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้ผ่านระบบออนไลน์ SLOT เว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ มาพร้อมกับบริการและระบบฝากถอนAUTOถอนเงินไม่มีขั้นต่ำ ฝากเงินไม่มีขั้นต่ำที่จะทำให้นักพนันนั้นสนุกกับสล็อตออนไลน์ได้มากขึ้น พร้อมPROMOTIONมากมายที่พวกเราทุกคนมอบให้สมาชิกทุกๆท่าน ร่วมสนุกไปกับ สล็อตเว็บตรง ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ กับเราง่ายๆ และก็เรามีคณะทำงานมากกว่า
  200คนที่คัดสรรค์ เกมสล็อต ให้ทุกท่านได้เล่นกันแบบไม่ยั่ง มากกว่า 100 เกม ทุกท่านจะได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับ เกมสล็อตออนไลน์ ที่กำลังมาแรง และก็เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนและนักพนัน และก็พวกเราได้รวบรวมไว้ที่ เว็บเดิมพันเกมสล็อต ครบทุก ค่ายสล็อต
  ไม่ว่าจะเป็น SLOT PG แตกง่าย , สล็อตxo เว็บตรง ,
  ทางเข้า SLOT JOKER , SUPER SLOT เว็บตรง , SLOT AMBBET เว็บหลัก ,
  pragmatic plays แตกหนัก รวมทั้งค่ายสล็อตอื่นๆอีกหลายค่าย ค่ายเกมสล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์เว็บตรง ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ที่พวกเราได้เก็บรวบรวมมานั้นมีแต่ค่ายเกมสล็อตดังๆมี SLOT มันๆและก็พวกเราได้อัดแน่นไว้ที่ เว็บไซต์สล็อต ของเราแล้ว
  เพื่อไม่ให้นักเดิมพันคลาดโอกาสสำหรับการ
  เล่นเกมสล็อต ทำเงินอย่างมหาศาล เพียงทุกท่าน เปิด USER สล็อตออนไลน์เว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ กับทาง ทีมงาน เว็บไซต์เกมสล็อต เว็บหลัก ได้ตลอด เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนทุกคนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมหาศาลมาพร้อม promotion มากมาย โบนัสไม่อั้นกำลังรอสมาชิกทุกๆท่านอยู่เพียง เปิดสมาชิก กับทางเรา เมื่อท่านเข้ามาเป็น สมาชิกพร้อมมี เว็บตรงสล็อต ไม่มีขั้นต่ำ สล็อตเครดิตฟรี
  ซึ่งอยู่ในโหมด SLOT DEMO ทุกๆคนจะได้เล่น slot ฟรีทุกเกมที่
  เว็บพนันSLOT ONLINEของเราได้เปิดบริการโดยไม่ต้องฝากเงินเข้าระบบก่อนเพียงทุกๆคนเป็นเปิด USER ทุกๆท่าน ก็สามารถร่วมบันเทิงใจกับพวกเราได้ง่ายๆ เพื่อเพิ่ม จังหวะในการชนะSLOT เหมาะสำหรับนักพนันและนักลงทุนที่อยากเรียนรู้ slot online หา สล็อต ที่ชื่นชอบเพื่อเพิ่มจังหวะได้แจ็คพ็อต ได้รับยืนยันจากสมาชิกทุกคน
  slot ใหม่ล่าสุด เว็บตรง ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ที่มีสมาชิกมากที่สุด อันดับ 1 มีการอัพเดตในปี พ.ศ.

  2022 มาให้ทุกๆท่านร่วมสนุกกับ เว็บพนันสล็อต รวมทั้งมีสุดยอดเกมได้แก่เกม สล็อตROMA
  , SLOTSWEET BONANZA , เกมสล็อตLUCKY NEKO , SLOTcash
  or crash พร้อมกับ SLOT ONLINE เว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ บนโทรศัพท์มือถือที่เล่นได้เงินจริง ฝากถอนอัตโนมัติไม่มีขั้นต่ำในการฝากถอน แต่ละเกมจะมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะ ได้แก่กราฟฟิกเกม ดนตรีประกอบมีความเข้าใจง่าย พร้อมกับบริการและระบบทันสมัย ยังมีรูปแบบการชนะที่มีความมากมายรวมทั้งมีเกม เกมสล็อตออนไลน์ ให้เลือกอย่างจุใจ เว็บสล็อต ของเรารองรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่น ทำให้การเล่น
  สล็อตออนไลน์ ได้ลื่นไหลไม่กินเน็ตไม่หมดเพียงแค่นั้น นักลงทุนและนักพนันสามารถลุ้นเงินรางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีได้เลยไม่ยาก SLOT เว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ พร้อมแจกสูตรทำเงินให้ผู้เล่นเข้าถึงรอบแจ็คพอต ที่จะทำให้คุณได้สนุกสนานอย่างไร้ขอบเขตกับ สล็อตเว็บตรง
  ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ของพวกเราพร้อมบริการนักพนันไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือนักพนันตัวยงก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้ง่ายๆ slot เว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ มีใบรับรอง พร้อมSLOT ONLINEให้นักเดิมพันทุกท่านสามารถเปิดประสบการณ์เล่น สล็อตออนไลน์ ส่งตรงจากต่างประเทศ ซึ่งบริการของเรามีความเสียร เพราะว่าเว็บไซต์ slot เว็บตรง ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ของพวกเรานั้นอยู่ต่างประเทศเพื่อให้ เว็บสล็อตออนไลน์ ของเราสามารถให้เปิดบริการได้ทั่วโลกไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ใด SLOT เว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ ของพวกเราก็พร้อมที่จะให้บริการเสมอตลอด
  24 ชั่วโมง G2GBET

  Reply

Leave a Comment