มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 | แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559

มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 128 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ของเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อมิให้กระทำการอันเป็นการการฝ่าฝืนมาตรา 128 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้กำหนดห้ามเจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่งทั้งขณะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและหลังพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ภายใน 2 ปี รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่ ⬇️
สายด่วน ป.ป.ช. ✔️ 1205
เว็บไซต์ ✔️ www.nacc.go.th
facebook ✔️สำนักงาน ป.ป.ช.
youtube ✔️ สำนักงาน ป.ป.ช.
twitter ✔️@nacc_thailand
line ✔️@nacc
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2528 4800

มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 )


รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัติศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ \”กฎหมายใกล้ตัว\” ช่วง \”กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน\”
ประเด็น \”ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 2564 )
ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 - 2564 )

มาตรา 126 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561


สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 126 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมิให้กระทำการอันเป็นการการฝ่าฝืนมาตรา 126 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 126 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดเจ้าพนักงานของรัฐบางตำแหน่ง (และยังรวมถึงคู่สมรสและผู้รับมอบอำนาจ) ห้ามดำเนินกิจการบางประการที่กฎหมายกำหนดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่ ⬇️
สายด่วน ป.ป.ช. ✔️ 1205
เว็บไซต์ ✔️ www.nacc.go.th
facebook ✔️สำนักงาน ป.ป.ช.
youtube ✔️ สำนักงาน ป.ป.ช.
twitter ✔️@nacc_thailand
line ✔️@nacc
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2528 4800

มาตรา 126 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!


โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ)
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 (VTR by สำนักการต่างประเทศ)
หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 / ติดต่อ 0 2528 48004849 ((สายด่วน ป.ป.ช. 1205))

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!

เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต


วีดิทัศน์ประเด็น \”เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต\” เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำนักงานปฏิรูปและภา­คประชาสังคมร่วมกันจัดทำเพื่อสะท้อนถึงปัญ­หาการทุจริตในประเทศไทย ซึ่งสำนักงานปฏิรูปและภาคประชาสังคมจะนำเส­นอรายละเอียดปัญหาและการแก้ใขในสมัชชาปฏิร­ูประดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 พลังพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย

เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment