ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ตอนที่ 1 | วินัย การเงิน การคลัง

ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ตอนที่ 1


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บรรยายเรื่อง “ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ” ให้กับข้าราชการของกรมบัญชีกลางที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงานและอาวุโส และส่วนภูมิภาค ในโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1 โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet/Surface ณ ห้องประชุม 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ตอนที่ 1

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 3/5


พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 3/5

พ.ร.บ.วินัยการเงินคลังมีผลบังคับใช้ วันนี้


20/04/2018 พ.ร.บ.วินัยการเงินคลังมีผลบังคับใช้ วันนี้
Website : http://news1live.com/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO
Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1
TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel
instragram : https://www.instagram.com/news1channel

พ.ร.บ.วินัยการเงินคลังมีผลบังคับใช้ วันนี้

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พนักงานคดีปกครอง

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 1/5


พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 1/5

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment