พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม EP.8 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 8

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม EP.8


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ติวสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตอนที่ 8
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มีรายละเอียด ดังนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี กฎหมายกพ กพ64

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม EP.8

อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 1


อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 1

อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 1

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
กฎหมายฉบับเต็ม คลิ๊กเลย
https://drive.google.com/file/d/1Dv0Vv2UJP9VWq0JZ_zU7YdLmuj2pFK/view?usp=sharing
บริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบ
ฟังให้รู้

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 EP1/7 ล่าสุด 2563 : ติว สอบ งานราชการ


ติว สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 EP 1/7 (วันที่1)
Project : 21 วันติวกฎหมายสอบราชการ ทั้ง ภาค ก. ภาค ข. ของ สำนักงาน ก.พ. ท้องถิ่น อำนวยการบริหารท้องถิ่น
โหลดเอกสารการติวฟรี….. ที่ลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1wfkKEpOewaxGx40fF9ysjelPyKyN5zFi?usp=sharing
วันที่ 1 สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
อธิบายโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง
ประกอบด้วย สำนักนายก กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับ
ถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ อาจจะสนใจ
สรุป พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jSbh20IWEtA
สรุป พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
เข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=pfibqQL33mQ
สรุป พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=0VQ7coqXjnU
สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
เข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=5I3csinyzts
ติดตามที่PAGE Facebook ติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการ โดย ติวเตอร์พี่หลี่ถัง
https://www.facebook.com/leethangpage/

เข้าร่วมกลุ่มFACEBOOK ที่กลุ่ม ติวสอบ อำนวยการบริหารท้องถิ่น ได้ที่
https://www.facebook.com/groups/admistration62/

งานราชการ เตรียมสอบราชการ ติวกฎหมาย สอบก.พ. สอบท้องถิ่น
21วันติวกฎหมายสอบราชการ ก.พ. ท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น

สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 EP1/7 ล่าสุด 2563 : ติว สอบ งานราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม EP.9


ติวสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตอนที่ 9
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มีรายละเอียด ดังนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี กฎหมายกพ กพ64

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม EP.9

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment