ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๙๓/๓๕) By #Theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง | ปพพ | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ เนื้อหา การเรียนรู้

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๙๓/๓๕) By #Theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๙๓/๓๕) By #Theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง | แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์แบ่งปันความรู้ในประเทศไทย

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

>>https://thai2arab.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๙๓/๓๕) By #Theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๙๓/๓๕) By #Theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงอื่นๆที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปพพ

#จินตนาการ #อ่านกฎหมายมาแชร์ #เรียนภาษาไทย #คลิปนี้แบ่งเวลาให้คุณ #ปักหมุดรอที่คอมเม้นท์ ******************************************** ** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2, บี. 3, บี. 4, พ.ศ. 5, พ.ศ. 6 ************************** ****** ****************** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 หลักการทั่วไป (มาตรา 1 – 193/35) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 2 , หนี้ (มาตรา 194-452), ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, เล่ม 3, สัญญาอิสระ (มาตรา 453-1297), ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, เล่ม 4 ทรัพย์สิน (มาตรา 1298-1434), ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, เล่ม 5 ครอบครัว ( มาตรา 1435-1598/41) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 69 มรดก (มาตรา 1598/41) -1755) **************************************************** บรรพบุรุษ 1 บททั่วไป ลักษณะเฉพาะ 1 บททั่วไป ชื่อ 2 บุคคล ++บทที่ 1 บุคคลธรรมดา +++ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล +++ส่วนที่ 2 ความสามารถ +++ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา +++ส่วนที่ 4 สูญหาย ++บทที่ 2 นิติบุคคล +++ ส่วนที่ 1 บททั่วไป +++ส่วนที่ 2 สมาคม +++ ส่วนที่ 3 มูลนิธิ ลักษณะ 3 ทรัพย์สิน 4 กฎหมายว่าด้วยกฎหมาย + บทที่ 1 บททั่วไป + บทที่ 2 การประกาศเจตนา + บทที่ 3 โมฆะและโมฆะกรรม + บทที่ 4 เงื่อนไขและเงื่อนไข Term 5 ระยะเวลา คำอธิบาย 6 เทอม + ส่วนที่ 1 บททั่วไปที่ครอบคลุม + ส่วนที่ 2 ระบุคำศัพท์ **********************************************
[บรรพ ๒ หนี้]
**************************************** #เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา การบังคับใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 และ 2 ที่ทบทวนแล้ว พรบ.บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. โปรดติดตามช่อง Theimagine ได้ที่ รับฟังคลิปเสียงอื่นที่ SoundCloud พบปะพูดคุยทักทายกัน แลกเงินได้ที่ : .

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ปพพ.

#ประมวลกฎหมายแพงและพาณชย #บรรพ #๑ #หลกทวไป #มาตรา #๑ #๑๙๓๓๕ #Theimagine #อานกฎหมายปนกนฟง

Theimagine,จินตนาการสำคัญกว่าความรู้,อ่านกฎหมายปันกันฟัง,อ่านออกเสียง,พระราชบัญญัติ,ประมวลกฎหมาย,พรบ,แพ่งและพาณิชย์,ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๙๓/๓๕) By #Theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง

ปพพ.

21 thoughts on “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๑ – ๑๙๓/๓๕) By #Theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง | ปพพ | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ เนื้อหา การเรียนรู้”

 1. #Theimagine #อ่านกฎหมายปันกันฟัง #Learnthailanguages

  #คลิปนี้แบ่งเวลาให้แล้วนะ #ปักหมุดรอที่คอมเม้น

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  บรรพ ๑ บททั่วไป

  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=55

  ลักษณะ ๒ บุคคล

  ++หมวด ๑ บุคคลธรรมดา

  +++ส่วนที่ ๑ สภาพบุคคล

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=332

  +++ส่วนที่ ๒ ความสามารถ

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=457

  +++ส่วนที่ ๓ ภูมิลำเนา

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=1208

  +++ส่วนที่ ๔ สาบสูญ

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=1428

  ++หมวด ๒ นิติบุคคล

  +++ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=2061

  +++ส่วนที่ ๒ สมาคม

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=2423

  +++ส่วนที่ ๓ มูลนิธิ

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=3722

  ลักษณะ ๓ ทรัพย์

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=5340

  ลักษณะ ๔ นิติกรรม

  +หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=5728

  +หมวด ๒ การแสดงเจตนา

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=5836

  +หมวด ๓ โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=6449

  +หมวด ๔ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=6949

  ลักษณะ ๕ ระยะเวลา

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=7400

  ลักษณะ ๖ อายุความ

  +หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=7676

  +หมวด ๒ กำหนดอายุความ

  https://youtu.be/x0mjVzd-ABU?t=8422

  #เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจชำระใหม่

  พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕

  http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=567410&ext=htm

  ขอบคุณสำหรับการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักและหวังดีทุกคนนะครับ

  ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่

  https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA?sub_confirmation=1

  ฟังคลิปเสียงได้อีกหนึ่งช่องทางที่ SoundCloud https://soundcloud.com/the-imagine

  พบปะพูดคุยและทักทายแลกเปลี่ยนกันได้ที่ :

  https://www.facebook.com/theimagines/

  https://m.me/Adsadawutkk

  Reply
 2. ขอบคุณมากคะ มีประโยชน์มากๆเลย ดูตัวบทไปด้วย ฟังไปด้วย เข้าใจง่ายขึ้น
  เปิดฟังก่อนนอนยิ่งดีใหญ่

  Reply
 3. ขอถามหน่อยครับ กฏหมายแพ่งเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ข้อครับ

  Reply
 4. #ไม่อยากอ่านฟังทางนี้

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

  บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

  บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

  บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

  บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

  บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA

  Reply
 5. เสียงชัด ฟังง่าย ขอบคุณมากๆ ค่ะที่สละเวลาทำ เป็นกำลังใจให้นะคะ

  Reply

Leave a Comment