ประชุม อกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่1/2560 | อก ศ

ประชุม อกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่1/2560


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ประชุม อกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่1/2560

ประชุม อกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่1/2560

วิดีทัศน์ อกศ. รุ่น 12/2562 EP8


ครั้งหนึ่งเราเคยเรียนที่นี่ และครั้งหนึ่งพวกเราเคยเป็นเพื่อนกัน ^^ ขอให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสำเร้จในชีวิตข้างหน้า..ต่อไป

Bangyay

วิดีทัศน์ อกศ. รุ่น 12/2562  EP8

สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่มตอนอบรมชุมชน4กษอกศน24


สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่มตอนอบรมชุมชน4กษอกศน24

ประชุม อกศจ.สระบุรี 30 พ.ย.59 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์


ก้าวหน้าการศึกษา : ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2559
      วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ในการประชุมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 5 วาระ ประกอบด้วย
     ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมอกศจ.สระบุรี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
     ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
          เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติ กศจ.สระบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
          4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
                 4.1.1 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
                 4.1.2 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
                 4.1.3 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3)
          4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
                4.2.1 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3)
                4.2.2 เรื่อง ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.สระบุรีเขต 2
          4.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
                4.3.1 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
               4.3.2  เรื่อง ขออนุมัติ ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
               4.3.3 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
               4.3.4 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                4.3.5 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก สังกัด สพม.เขต4
           4.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
                4.4.1 เรื่อง ขออนุมัติประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ที่ประสงค์ขอย้าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทจังหวัดสระบุรี (กศจ.สระบุรี)
      ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา  16.30 น.

ประชุม อกศจ.สระบุรี 30 พ.ย.59 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ตอบข้อสงสัยช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​
ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่จะประกาศใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด ที่จะเสนอวิทยฐานะเกณฑ์เดิมก็สามารถทำได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ก็จะเข้ามาแทนระบบเดิมทันที สำหรับสายผู้สอน ที่ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ (ว 21) การนับระยะเวลาจะไม่เสียไป จะสามารถนับต่อได้และจะมีผลดี คือเมื่อครบเวลา 4 ปี จะมีสิทธิในการยื่นวิทยฐานะ

ช่องทางติดตามข่าวสารของสำนักงาน ก.ค.ศ.
Facebook Fanpage : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Line : สถานี ก.ค.ศ. (ค้นหาใน Official Accounts หรือ บัญชีทางการ)
เว็บไซต์ : www.otepc.go.th
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น : https://feedback.otepc.go.th​

ตอบข้อสงสัยช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment