ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel | ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

by Nguyen Giang
0 comment

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel | อัพเดทข่าวการลงทุนล่าสุดทุกวัน

ดูรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากมาย Thai2arab.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ.

1. กองทุนประกันสังคม จัดสรรเงินสมทบอย่างไร? เงินสมทบ 5% ที่เราจ่ายทุกเดือนนั้น จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1.1 แบ่ง 1.5% กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และคลอดบุตร ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิทธิค่ารักษาพยาบาล 1.2 แบ่ง 0.5% เป็นเงินชดเชยการว่างงาน 1.3 แบ่ง 3% เป็นเงินสมทบค่าบำเหน็จบำนาญชราภาพและบุตร บำนาญ + บำเหน็จบำนาญชราภาพที่เราเคยได้ยินจนคุ้นเคย อยู่ในส่วนนี้ 3. 2. บำเหน็จบำนาญ + บำเหน็จบำนาญชราภาพ ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? ผู้เอาประกันภัยทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน และทางเลือกที่ 3 จ่าย 100 บาท/เดือน มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์นี้ จำนวนเงินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและระยะเวลาของเงินสมทบ 3. จะได้รับเงินบำนาญหรือเงินบำนาญเมื่อใด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับผลประโยชน์) 3.1 กรณีรับเงินบำเหน็จ (รับเงินก้อนครั้งเดียว) มาตรา 33 และ 39 มีเงื่อนไขว่า 1) มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 2) การเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเป็นคนพิการหรือเสียชีวิต 3) ไม่จ่ายเงินสมทบ 180 เดือน มาตรา ๔๐ มีเงื่อนไข ๒ ประการ คือ อายุต้องครบ ๖๐ ปี และผู้เอาประกันภัยสิ้นอายุ 4.สิ่งที่บอกได้ว่าเราจะได้รับเป็นเงินบำนาญหรือเงินบำนาญ จะมีรายละเอียดประมาณ 4 ประเด็น 4.1 กรณีรับเงินบำนาญมีรายละเอียด 2 ประเด็นคือ 1) เงินสมทบไม่เกิน 1 ปี (1-11 ง.) = รับเงินสมทบเฉพาะในส่วนที่เราส่งไป ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประกันตามมาตรา 33 2) ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (12 – 179 ง.) = รับเงิน 3 ส่วน คือ เงินสมทบเอง + เงินสมทบของนายจ้าง + ผลประโยชน์ประกันสังคม ในฉบับนี้มีทั้งผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 4.2 กรณีได้รับเงินบำนาญ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 1) ส่งเงินสมทบ 15 ปี หรือ (180 เดือน) แน่นอน = รับเงินรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย + เงินสมทบนายจ้าง + ผลประโยชน์ ค่าตอบแทนตามมาตรา 33 ฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณคือ 15,000 บาท ส่วนมาตรา 39 คำนวณจากฐานเงินเดือน 48,00 บาท 2) เงินสมทบ 15 ปี (เกิน 180 เดือน) = ได้เงินเท่ากับปัญหาเงินสมทบ 15 ปี+ ( จำนวนปีที่จ่ายเงินสมทบเกิน คูณด้วย 1.5% แล้วคูณมูลค่าที่หาได้จากฐานเงินเดือน จะได้รับเงินบำนาญที่ได้รับในแต่ละเดือน 5. สำหรับมาตรา 40 จะได้รับเฉพาะเงินบำนาญเท่านั้น 1. ไม่คุ้มครอง ทางเลือกที่ 2. =(50×จำนวนเดือน) + เงินออมเพิ่มเติม *ถ้ามี + ผลประโยชน์ประกันสังคม ทางเลือกที่ 3. =(150× จำนวนเดือน) + เงินออมเพิ่มเติม* ถ้ามี + ผลประโยชน์จากประกันสังคม #ประกันสังคม#บำเหน็จบำนาญ#บำเหน็จบำนาญชราภาพ.

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel


>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: Thai2arab.com.

READ  Giới thiệu tấm nhôm ALU COMPOSITE DAG | aluminium composite คือ | ข่าวการลงทุนที่มาแรงที่สุดในวันนี้

ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ประกนสงคมมาตรา #และ #กรณบำเหนจบำนาญ #คณคอใครNathamon #channel.

บำเหน็จบำนาญชราภาพ,สิทธิประกันสังคม,ประกันสังคมมาตรา 40,บำนาญประกันสังคม,บำเหน็จประกันสังคม,บำเหน็จชราภาพ,บำนาญชราภาพ

ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 กรณีบำเหน็จบำนาญ คุณคือใคร/Nathamon channel

ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ ประกันสังคม มาตรา 33 อายุ นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment