บทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(การออมและประโยชน์ของการออมเงิน)byครูบงกช | ความ หมาย การ ออม

by Nguyen Giang
0 comment

บทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(การออมและประโยชน์ของการออมเงิน)byครูบงกช


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(การออมและประโยชน์ของการออมเงิน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่13 โรงเรียนวัดสะพาน

บทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(การออมและประโยชน์ของการออมเงิน)byครูบงกช

วิชาสังคมศึกษาป 1 ความหมายของการออม


วิชาสังคมศึกษาป 1 ความหมายของการออม

ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการออมและการลงทุน


ความหมายและความสำคัญของการออมและการลงทุน

ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการออมและการลงทุน

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


READ  ตั้งค่าปุ่มสลับเปลี่ยนภาษา [ไทย-อังกฤษ] Windows 10 v1803 | การปรับตัว ภาษาอังกฤษ

หมู่เรียน D15
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การออม ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1001302 เสนอ อาจารย์ ดร. ธนภัทร จันทร์เจริญ หากมีความผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้
ขั้นตอนการทำสื่อการเรียนรู้
1. ศึกษาหาข้อมูล
1.1 เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ตัวชี้วัด ป.2/4 สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
1.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การออกแบบเนื้อเรื่อง และวางตัวละคร
3. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint และบันทึกไฟล์เป็น Window Media Video File
4. อัปโหลดลง Youtube
วิธีการใช้สื่อ
ใช้สื่อในขั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออมเงินจากสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และเห็นความสำคัญของ การใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การออม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระง่ายยิ่งขึ้น และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการออม
หน้าที่และรายชื่อผู้จัดทำ
1. นางสาวขวัญฤดี ยิ่มรัมย์ ทำหน้าที่ ให้เสียงบรรยายเป็นออมสิน และ รายละเอียดภายในวีดิโอ
2. นางสาวพลอยไพลิน มั่งมี . ” คุณครู และ ผู้สืบค้นข้อมูล
3. นางสาววิชญาพร หาญฉวะ “ คุณแม่ และ ตัดต่อวีดิโอ
4. นางสาวสาธนี มาตะโก “ สตางค์
5. นางสาวพรลภัส สุดสวาดิ์ “ นักเรียน 1
6. นางสาวศิริขวัญ วรรณสุทธิ “ เขียนบทและวางโครงเรื่อง
โดยนักศึกษาสาขาวิชาการ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเข้าพระยา

READ  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 3/5 | พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
READ  ยื่นภาษีปี 2561 : Ep. 3 ขายของออนไลน์ คำนวณและยื่นภาษียังไง? | ตารางภาษีปี 2561

สื่อการเรียนรู้ เรื่องการออม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สังคมศึกษา ป.1 เรื่อง ประโยชน์ของการออมเงิน


สังคมศึกษา ป.1 เรื่อง ประโยชน์ของการออมเงิน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

You may also like

Leave a Comment