บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ 11 ธ.ค. 2562 | ระเบียบว่าด้วยอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ 11 ธ.ค. 2562


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 8
ระหว่างวันที่ 1113 ธันวาคม และวันที่ 1619 ธันวาคม 2562

บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ 11 ธ.ค. 2562

ข้อบังคับสหกรณ์ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่


การฝึกอบรม หลักสูตร \”การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม\” จัดโดย สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หัวข้อวิชา \”กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์\” บรรยายโดย อ.รุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ผอ.กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ

ข้อบังคับสหกรณ์ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่

เรื่อง บทบาท อำนาจ หน้าที่ คณะกรรมการสหกรณ์


เรื่อง บทบาท อำนาจ หน้าที่ คณะกรรมการสหกรณ์

EP1 \”การสหกรณ์และบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการสหกรณ์\” โดย ผชช.สุพิทยา พุกจินดา


การบรรยาย หัวข้อวิชา \”บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการสหกรณ์\” โดย อ.สุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ ในการการฝึกอบรม หลักสูตร \”การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม\” จัดโดย สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์

EP1 \

วิชา ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วิชา ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากร นายธีรเณศ แสงแป้น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

วิชา ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment