บทที่ 4 การตรวจสอบภายใน | ตรวจ สอบ ภายใน กระทรวง มหาดไทย

บทที่ 4 การตรวจสอบภายใน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บทที่ 4 การตรวจสอบภายใน

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ
เเนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย
การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง พัสดุ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559)
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560)
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2560)
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
พิเศษสุดๆ ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ติดต่อรายระเอียดเพิ่มเติม: http://perdsorbthai.blogspot.com/
Tel. 0994614499
Line. ID: j4499
Mail. jib2524msu@gmail.com
แนวข้อสอบทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การตรวจสอบภายใน (internal audit)


internal audit
assurance
consulting
risk ความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง
control
objective ความเที่ยงธรรม
independence
board คณะกรรมการ
audit committee คณะกรรมการตรวจสอบ
auditor ผู้ตรวจสอบ
audit area
audit universe
continuous audit
plan
field work
finding เรื่องที่ตรวจพบ
recommendation ข้อเสนอแนะ
report
follow up
วรเศรษฐ สุวรรณิก
Worasait Suwannik
credit :
font RSU
Mindly
AZ Screen Recorder

การตรวจสอบภายใน (internal audit)

Live : กระทรวงสาธารณสุข แถลงการใช้ชุดตรวจโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ 15 กรกฎาคม 2564


กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ 15 ก.ค.64
1)แนวทางการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)
โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2)แนวปฏิบัติการคัดกรองด้วย Antigen Test kit และการตรวจหาเชื้อโควิด 19
โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3)ประเด็น การขึ้นทะเบียนนำเข้าจำหน่าย Antigen Test kit
โดย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ

matichontv โควิดวันนี้
Facebook : https://www.facebook.com/MatichonOnline
Instargram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/matichononline
Google+ : https://plus.google.com/109225894671870773920/posts

Live : กระทรวงสาธารณสุข แถลงการใช้ชุดตรวจโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ 15 กรกฎาคม 2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่น EP. 2


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่น EP. 2

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment