นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผอ สำนักงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2564 ประชุมวุฒิสภา | สํานักงบประมาณ ที่อยู่

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผอ สำนักงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2564 ประชุมวุฒิสภา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมวุฒิสภา 21 ก.ย. 2563

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผอ สำนักงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2564 ประชุมวุฒิสภา

ต้องปฏิรูปงบประมาณ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย เบญจา แสงจันทร์ ก้าวไกล


สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลิป
https://www.youtube.com/channel/UCJ842uu2IftweuYAMDGwKqA/join
เงินส่วนนี้จะไม่เข้าพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้า
[ เพื่อไม่ถูกนำไปแอบอ้างและกระทบเกียรติยศของ ‘องค์พระมหากษัตริย์’ งบที่เกี่ยวกับสถาบันฯ หรือโครงการ ‘อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ต้องมีการปฏิรูป ]
.
Bencha Saengchantra เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
.
โดยระบุว่า เมื่อพูดถึงการกำหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่างๆ ที่ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ 2565 มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอยู่อย่างน้อยๆ 33,712,000,000 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองล้านบาท) เป็นรายการตามที่แสดงเป็นชื่อโครงการในเอกสารงบประมาณ ยังไม่ได้รวมงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจซ่อนอยู่ในหมวดหมู่โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรืออื่นๆ
ในจำนวนนี้แบ่งงบออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
.
1.งบพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.งบถวายความปลอดภัย
3.งบส่วนราชการในพระองค์
4.งบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่าง ๆ
5.งบอื่น ๆ เช่น พระราชทานเพลิงศพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
.
“ต้องย้ำก่อนว่า เงินจำนวนสามหมื่นกว่าล้านนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ประเด็นคือผลผลิตของการตั้งงบประมาณ และประสิทธิภาพของโครงการที่ควรจะมีการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนั้นตกเป็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโควิด19 เช่นนี้”
.
โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่างๆ ที่ใช้เงินงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท ที่มีอยู่มากกว่า 50 โครงการ กระจายอยู่อย่างน้อย 7 แผนงาน ใน 30 กรม และอีกกว่า 7,000 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบางโครงการเป็นโครงการที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชดำริ หรือมีประชาชนถวายฎีกาขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีก่อน อาจต้องมีการศึกษาใหม่ว่า พื้นที่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากน้อยเพียงใด หัวใจของปัญหายังคงเหมือนเดิมอยู่หรือไม่
.
“หลายครั้งพบว่าหน่วยงานรับงบอย่างหน่วยงานราชการบางหน่วยกลับพยายามผลักดัน ‘โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ โดยไม่ได้ทำการศึกษาถึงความเปลี่ยนไปของสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาให้ถ่องแท้ ทำให้เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านขึ้นมาจากประชาชนในพื้นที่ นี่ไม่ใช่การกล่าวหา แต่มีเอกสารและมีหลักฐาน จำโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วที่คณะกรรมาธิการงบประมาณเมื่อปีที่แล้วเสนอให้ตัดงบประมาณได้หรือไม่ เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมชลประทานเร่งรีบจัดทำขึ้นปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดในเอกสาร ความผิดพลาดนั้นคือ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง มีการคัดลอกเอารายงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพัทลุง แต่กลับลืมแก้ไขข้อมูลพื้นฐานสำคัญ อย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ และพืชเศรษฐกิจหลัก จนถูกประชาชนคนทั่วไปจับผิดได้ ถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะอ้างว่านี่เป็นรายงานฉบับเก่า แต่จะฉบับเก่าหรือว่าจะเป็นฉบับใหม่ไม่ใช่สาระสำคัญ แต่สาระสำคัญคือการจัดทำรายงานปลอม เป็นรายงานที่ไม่ตรงกับสภาพของพื้นที่ นั่นเท่ากับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานเท็จซึ่งการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จมาใช้กับ ‘โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การแอบอ้างเช่นนี้ เหมาะสมหรือไม่ และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถาบันเสื่อมเสียไปถึงพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์หรือไม่”
การรวมงบประมาณเข้าด้วยกันเป็นแผนบูรณาการ จะทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินงบประมาณ สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้เกิดข่าวลือผิด ๆ ที่อาจทำให้พระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความเสียหาย
.
“เราควรที่จะรวมงบประมาณพวกนี้เป็นก้อนเดียว แล้วมอบหมายให้หน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงวัฒนธรรม นำไปจัดงานให้สมพระเกียรติ โดยอาจเป็นงบประมาณสำหรับทุกจังหวัดในการจัดงานออกร้าน ให้ประชาชนได้ออกมาจับจ่ายซื้อขายสินค้าคล้ายงานเทศกาล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีหน้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่ง ดีกว่านำงบประมาณไปจัดทำซุ้มตั้งตามสี่แยกหรือหน้าอาคารสำนักงาน ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด
.
“สุดท้ายนี้ อยากขอฝากไปถึงหน่วยรับงบประมาณทุกหน่วยที่จะเข้ามาชี้แจงงบประมาณในวาระ 2 ว่าขออย่าให้นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกำบังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา และหวังว่าในปีนี้ ส่วนราชการในพระองค์จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย”
.
ก้าวไกล งบประมาณ65 งบประมาณ ประชุมสภา สถาบันพระมหากษัตริย์ ซุ้มเทิดพระเกียรติ โครงการพระราชดําริ
ช่องก้าวหน้าก้าวต่อไป
จัดทำขึ้นเพื่อกระจายเผยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ทางเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่ ใดๆ ทั้งสิ้น ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นพรรคก้าวไกล กับคณะก้าวหน้า เราจึงนำเสนอในหนทางของเรา
ก้าวหน้าก้าวต่อไป อนาคตใหม่การเมือง Thanathorn Juangroongruangkit ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เอกพรรณิการ์ วานิช ช่อ ปิยบุตร แสงกนกกุล ป๊อก อนาคตใหม่ อนาคตใหม่ล่าสุด พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รังสิมันต์ โรม ก้าวไกล สู่อนาคตใหม่ ก้าวหน้า เท่าเทียม

ต้องปฏิรูปงบประมาณ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย เบญจา แสงจันทร์ ก้าวไกล

ดูงบฯ เป็น จะเห็นความจริง | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31


ตัวเลขงบกลาโหม และงบกลางของ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ว่ารัฐบาลทุ่มงบ จัดสรรให้ค่อนข้างสูง เท็จจริงเป็นอย่างไร หลักในการเทียบงบใช้เกณฑ์ไหน

ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : http://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
http://www.one31.net/live

ดูงบฯ เป็น จะเห็นความจริง | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

กรมชลฯ แจงแล้ว! ถนนปริศนากลางทุ่งนายโสธร ชี้ไม่ใช่สร้างถนน แค่ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ


ในการประชุมวุฒิสภา วานนี้ (29 พ.ย.64) น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร ส.ว. ได้ตั้งกระทู้เพื่อสอบถาม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่ากรณีที่มีถนนปริศนากลางทุ่ง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
โดยเป็นถนนที่ก่อสร้างกลางทุ่งนา ไม่ได้เชื่อมต่อหมู่บ้าน และเป็นทางตันไปสิ้นสุดกลางทุ่งนา ที่สำคัญคือยังติดตั้งระบบไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ริมถนนตลอดแนว ทำให้ชาวบ้านมีความกังวลว่าจะเกิดผลเสียต่อการออกรวงข้าวในนา
นายศักดิ์สยามชี้แจงว่า โครงการนี้ตนก็เพิ่งทราบจากข่าว จึงรีบตรวจสอบทันทีจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบททราบว่าเป็นการดำเนินการของสำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
โดยกรมทางหลวงชนบทได้ทำหนังสือ และประสานงาน ป.ป.ช.ยโสธรแจ้งไปยัง ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 7 เรียบร้อยแล้วว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ขอให้ไปดำเนินการ โดยเฉพาะกรณีที่มีการนำป้ายกรมทางหลวงชนบทไปติดขอให้ประสานงานขออนุญาตก่อน เพราะไม่สามารถนำไปใช้ได้เอง
ขณะที่นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง และเซบายล่าง สำนักงานกรมชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี ออกมาชี้แจงว่า ถนนดังกล่าว เป็นโครงการสร้างถนนเพื่อขนถ่ายสินค้าของเกษตรกรชาวนา ของกรมชลประทาน
มีจุดประสงค์ เพื่อปรับปรุงถนนเดิมจากที่ทรุดโทรม เดินทางไม่สะดวก เพื่อให้ชาวบ้าน ใช้เป็นทางสัญจร และยังเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ชุมชน หรือใกล้ตัวเมืองมากที่สุด ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยจะสร้างถนนทั่วประเทศ ซึ่งเฉพาะที่ยโสธรมี 6 แห่ง ใช้งบประมาณกว่า 48 ล้านบาท
ขณะที่ นายอดุลย์ วันดี ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร ได้ลงพื้นที่สร้างถนนปริศนาอีกครั้ง พบกับ นายวิทวัฒน์ เพื่อรับฟังคำชี้แจง พร้อมกับจะส่งเอกสารโครงการฯ นี้ให้ตรวจสอบในวันถัดไป
นายอดุลย์ ยืนยันว่า จะตรวจสอบให้ละเอียด ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณ พร้อมกับของให้ กรมชลฯ ทำเรื่องนี้เป็นที่กระจ่างให้ได้โดยเร็ว เพราะชาวบ้านให้ความสนใจ โดยเฉพาะองค์กรเอกชนที่คอยตรวจสอบร่วมด้วยชาวบ้าน ซึ่งถ้าพบไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/267932

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

กรมชลฯ แจงแล้ว! ถนนปริศนากลางทุ่งนายโสธร ชี้ไม่ใช่สร้างถนน แค่ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ

อิทธิพลของสำนักงบประมาณ


.
.
ติดตาม
Bluesky ฟ้าวันใหม่ บลูสกาย
Youtube : https://bit.ly/3dgEL6Y
Facebook : https://web.facebook.com/BLUESKYChannel
Twitter : https://twitter.com/blueskychannel
Website : https://blueskychannel.tv/

อิทธิพลของสำนักงบประมาณ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment