นราธิวาส โรงเรียนบ้านจือแร รับ ประเมิน "โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " | นราธิวาสเขต1 | UPDATE ข่าว เกี่ยวกับ เนื้อหา การวิจัย

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อนราธิวาส โรงเรียนบ้านจือแร รับ ประเมิน "โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร "?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

นราธิวาส โรงเรียนบ้านจือแร รับ ประเมิน "โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " | แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์แบ่งปันความรู้ในประเทศไทย

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

>>https://thai2arab.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนราธิวาส โรงเรียนบ้านจือแร รับ ประเมิน "โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร "

นราธิวาส โรงเรียนบ้านจือแร รับ  ประเมิน "โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร "
นราธิวาส โรงเรียนบ้านจือแร รับ ประเมิน "โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร "

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงใหม่ที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนราธิวาสเขต1

นราธิวาส โรงเรียนบ้านจูเร ได้รับการประเมิน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพชร” ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ / ภาพข่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านจุเร หมู่ที่ 3 ตำบลสาว้อ อำเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 1 . ร่วมกับศูนย์สุขภาพอำเภอ 12 ในจังหวัดยะลา ได้รับการประเมินให้โรงเรียนบ้านจูเรเป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” เป็นโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอรือเสาะที่ได้รับการรับรองเป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองประเมินต่อไป ระดับสูงสุดของการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้ได้รับการรับรองเป็น” โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” โดยมีคณะกรรมการประเมินผลจากศูนย์สุขภาพเขต 12 ยะลา อาทิ นางสุคนธ์ สุวรรณบัณฑิต นางคนึง ยศักดิ์ศร นางศิริลักษณ์ เชี่ยว และนางซากิรา บัวเริง นางยาฟีล มู่ ซอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนราธิวาส นายนิพนธ์ นิโส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางสาวคชพันธ์ มณีมาศ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส อำเภอ 1 พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการและนักศึกษาของ โรงเรียนบ้านชือเร ให้การต้อนรับ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพชร นั่นก็คือ พัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางโครงการส่งเสริมสุขภาพ รร. ภายใต้คอนฯ แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพในชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำงานร่วมกับกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่ปี. พ.ศ. 2541 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเลิศ ที่ดีและมีความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง นราธิวาสเขต1.

#นราธวาส #โรงเรยนบานจอแร #รบ #ประเมน #quotโรงเรยน #สงเสรมสขภาพระดบเพชร #quot

[vid_tags]

นราธิวาส โรงเรียนบ้านจือแร รับ ประเมิน "โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร "

นราธิวาสเขต1.

Leave a Comment