‘ทำอย่างไรให้ครอบครัวฟังก์ชัน? : บทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้อง’ | วีระชาติ กิเลนทอง

by Nguyen Giang
0 comment

‘ทำอย่างไรให้ครอบครัวฟังก์ชัน? : บทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้อง’


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การสัมมนาประจำปี \”ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย\” ในหัวข้อ ‘ทำอย่างไรให้ครอบครัวฟังก์ชัน? : บทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้อง’ โดยเชิญผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในประเด็นครอบครัวเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมเสวนาโดย
สุจิตต์ ไตรพิทักษ์ : กลไกและยุทธศาสตร์สร้างครอบครัว
พันเอก สันดุษิต ดีบุกคำ : เปลี่ยนครอบครัวสู่ Learning Family
นายแพทย์ สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ : ทำงานครอบครัวเชิงบูรณาการ
สำเนียง สิมมาวัน : บทบาทของส่วนท้องถิ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง : ปฐมวัยคุณภาพ = ครอบครัวเข้มแข็ง
ดร.วาสนา อิ่มเอม : นโยบายครอบครัว และความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
ดำเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA)
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

READ  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(ความหมายและคำศัพท์) ป.4 ครูโชตี้ | เศรษฐศาสตร์ ป.4
READ  นนท์ : กลับคำสาหล่า : RDBOX Beyond Fashion Show 2018 / 2018-09-12 | บริบท ทาง สังคม

‘ทำอย่างไรให้ครอบครัวฟังก์ชัน? : บทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้อง’

ต้นแบบการใช้ Randomized Controlled Trial (RCT) เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย


การนำเสนอเพื่อเปิดประเด็นอภิปรายเรื่อง \”ต้นแบบการใช้ Randomized Controlled Trial (RCT) เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย: ห้องเรียนทดลองความร่วมมือระหว่าง กสศ. สพฐ. และ OECD\” โดย ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ในงานเสวนาวิชาการเรื่อง จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ต้นแบบการใช้ Randomized Controlled Trial (RCT) เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย

\”หลากชีวิต หลายผลกระทบ\” แนวทางการศึกษาปฐมวัยสู่วัยรุ่น\”: CRISP


การศึกษาในโรงเรียนถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว การไปเรียนที่โรงเรียนถูกแทนที่ในช่วงเวลานี้ด้วยการเรียนที่บ้าน การเรียนทางไกลและการเรียนออนไลน์
แนวทางการศึกษาจากปฐมวัยสู่วัยรุ่น” นี้จะพาไปสำรวจสถานการณ์การเรียนของเด็กปฐมวัย เด็กประถมและเด็กมัธยมในช่วงก่อนเปิดเทอมที่จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้
เสวนาโดย
รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดี คณะการศึกษาปฐมวัย และผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ร่วมสนทนาโดย
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

READ  Cheese Sasiwimon - I've Got You Under My Wing | sasiwimon

\

การจัดการเรียนการสอนแบบ \”High Scope\”


Lesson Ideas : รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (RIECE Thailand) กับ แนวการจััดการเรียนการสอนแบบ High Scope

การจัดการเรียนการสอนแบบ \

…จากใจ เชาว์วัฒน์ วีระชาติ เป้าหมายคือเหรียญทองซีเกมส์เพื่อคุณแม่ที่จากไป


...จากใจ เชาว์วัฒน์ วีระชาติ เป้าหมายคือเหรียญทองซีเกมส์เพื่อคุณแม่ที่จากไป

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

You may also like

Leave a Comment