ติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา | หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา | ข้อมูลกีฬาทั้งในและนอกประเทศไทย

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

ติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา | แหล่งแบ่งปันข้อมูลกีฬาล่าสุด

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

>>Thai2arabเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: เพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สอนหลักธรรมะ #หลักธรรม #ข้อสอบติว #ครูสังคมน่ารัก ขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปสื่อการสอน บัญชีกสิกรไทย 0251282315 มยุราชาติ ผิวนุ่ม ช่องถาม-ตอบ เฟสบุ๊คเพจ “ครูสังคมน่ารัก” .

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.

#ตวหลกธรรมทางพระพทธศาสนา

ติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา,ติว,ข้อสอบหลักธรรม,ครูสังคมน่ารัก,ข้อสอบสังคม,mayurachat,ครู,สังคม,ข้อสอบ

ติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.

44 thoughts on “ติวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา | หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา | ข้อมูลกีฬาทั้งในและนอกประเทศไทย”

 1. อิทธิบาท4คือการทำให้พอใจความสำเร็จของตัวเองที่เป็นเป้าหมาย

  Reply
 2. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแน่นมากครับ

  Reply
 3. ข้อ3ตอบ ง.พรหมวิหาร 4ธรรมครอง ที่ทำให้บุคคลในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติในทางอันประเสริฐทั้งต่อตนเเล้วผู้อื่น

  Reply
 4. สังคหวัตถุ​ 4​ เป็นหลักธรรมที่จะทำให้สังคมสงบสุขเเละทำให้คนที่อยู่ในสังคมนั้นยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน

  Reply
 5. นำอริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาต่างโดยการเข้าใจปัญหา หาสาเหตุ การดับปัญหา และหาวิธีดับปัญหา

  Reply
 6. สามารถนำอริยสัจ4 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เจอสาเหตุของทุกข์และวิธีดับทุกข์

  Reply
 7. อิทธิบาท4 คือธรรมแห่งความสำเร็จที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเหล่าสาวกเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำรงค์ชีวิต

  Reply
 8. สังคหวัตถุ4 ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจคนทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

  Reply
 9. ถ้าอยากประสบสำเร็จในชีวตเราต้องมีหลักธรรมอิทธิบาท 4 ทำเเห่งความสำเร็จที่มีทั้งความพอใจความพยายามความตั้งใจการพิจรณาซึ่งถ้าเราทำตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 เราาก็จะประสบความสำเร็จในขีวิต

  Reply
 10. พรหมวิหาร 4 ธรรมครอง ที่ทำให้บุคคลในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติในทางอันประเสริญทั้งต่อตน และผู้อื่น

  Reply
 11. อธิบาย4 สามารถนำไปใช้ใน เรื่องการเรียน การทำงาน เพื่อสำเร็จในเป้าหมาย และเพื่อให้ถึงเป้าหมาย เราจึงจะต้องมีความอดทนและเอาใจใส่

  Reply
 12. ตันหาคือสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์หนึ่งกามตัณหาคือความอยากในกามมาคุณคือรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสกามคารมณ์สองภาวะตันหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้คงอยู่ในสภาพนั้นนานนานสามิภาวะตันหาคือความไม่อยากได้ความไม่อยากมี

  Reply
 13. สังคหวัตถุคือธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจและทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช้ชีวิตแบบสงบสุข

  Reply
 14. อริยสัจ4นำไปใช้ในชีวิตประจำวันว่าสาเหตุและปัญหาต่างๆของ ทุกข์
  พรหมวิหาร4คือธรรมสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง

  Reply
 15. การเสียสละและมีความเมตตาทำให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

  Reply
 16. อริยสัจ 4 ความจริงแห่งพระอริยะ สำหรับการดับทุกข์ เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอันประกอบด้วย

  Reply
 17. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ เมื่อมนุษย์มีความรักความเมตตาแล้ว ก็จะมีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้การสงเคราะห์ซึงกันเเละกัน

  Reply
 18. อริยสัจ4 คือ 1ทุกข์=ปัญหาเกิดจากอะไร 2สมุทัย= ค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น 3นิโรธ=สภาวะของปัญหานั้นเป็นอย่างไร 4มรรค=หาวิธีการจัดการกับปัญหานั้น

  Reply
 19. นำอริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาต่างโดยการเข้าใจปัญหา หาสาเหตุ การดับปัญหา และหาวิธีดับปัญหา

  Reply
 20. อริยสัจ4 มีประโยนช์เกี่ยวกับเรื่องกันดับทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

  Reply
 21. อิทธิบาท4 ครับ
  โดยนำหลักธรรมของอิทธิบาท4ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆครับ

  Reply
 22. พรมวิหาร4 ได้แก่
  เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
  กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
  มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
  อุเบกขา การรู้จักวางเฉย

  Reply
 23. อิทธิบาท4เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคือความพอใจที่จำเป็นเพียรพยายามการที่ตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ

  Reply
 24. สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีทำให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และทำให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไป ทำให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ

  สังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ

  1.ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา)
  2.ปิยวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจาจับใจ)
  3.อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป)
  4.สมานัตตตา การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง)

  Reply
 25. อิทธิบาท 4 คือ หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือ
  การเอาใจใส่ และมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

  Reply
 26. อิทธิบาท 4 คือ หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งกิจการ มี4ประการคือ​ ฉันทะ​ วิริยะ​ จิตตะ​ วิมังสา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือ
  การเอาใจใส่ และมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน
  ​การรู้จักคิด วิเคราะห์ก่อนที่จะพูดหรือทำในสิ่งใดๆ

  Reply

Leave a Comment