ติวสอบ ก.พ. : พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562 | คณะกรรมการจริยธรรม

ติวสอบ ก.พ. : พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โหลดเอกสารที่นี่ https://www.facebook.com/852182764907775/posts/2368983396561030/

ติวสอบ ก.พ. : พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562

สิทธิและเสรีภาพของคนไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


RLPD กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
วิสัยทัศน์ “สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”
ค่านิยม : \”TOPS\”
T = Team work
O = Organization Of Learning
P = Professional
S = Service Mind
วัฒนธรรมองค์การ : RLPD
“R = Responsibility L = Leadership P = Professional D = Development”

สิทธิและเสรีภาพของคนไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Motion Graphic มาตรา 8 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)


สาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ตามมาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ocsc.go.th/node/3491 / http://jumkunjai.ocsc.go.th/
สำนักงาน ก.พ. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จำขึ้นใจ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ CodeofEthics

Motion Graphic มาตรา 8 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

🔴LIVE!🔴 พรรคเพื่อไทยแถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 6 กันยายน 2564


🔴พรรคเพื่อไทยแถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประธานวิปฝ่ายค้าน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทยและนางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย
ขอบคุณสัญญาณ : พรรคเพื่อไทย

🔴LIVE!🔴  พรรคเพื่อไทยแถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  6 กันยายน 2564

EP.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับสอบความรู้เฉพาะ (ภาค ข) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อปท.


https://drive.google.com/file/d/18rDRGrtMDLccd60CcFBBVirlbG2JNo8Q/view?usp=drivesdk

EP.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับสอบความรู้เฉพาะ (ภาค ข) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อปท.

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment