ตัวตน \”พระราหุล\” ในพระไตรปิฏก เป็นพระโอรสในเจ้าชายสิทธัตถะ กับ พระนางยโสธรา จริงหรือ?…. | บุตร แปลว่า

ตัวตน \”พระราหุล\” ในพระไตรปิฏก เป็นพระโอรสในเจ้าชายสิทธัตถะ กับ พระนางยโสธรา จริงหรือ?….


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ตัวตน \”พระราหุล\” ในพระไตรปิฏก
เป็นพระโอรสในเจ้าชายสิทธัตถะ กับ พระนางยโสธรา จริงหรือ?….
/////
ในพระไตรปิฎกว่า
เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อได้ทราบว่าพระราชโอรสประสูติ
ทรงเปล่งอุทานออกมาว่า
\”ราหุ ชาโต พันธนัง ชาตัง\”
แปลว่า \”‘ราหุ (บ่วง) เกิดขึ้นแล้ว พันธนาการเกิดขึ้นแล้ว\”
หมายความว่า พระกุมารที่ประสูติจะเป็นบ่วงร้อยรึงพระองค์ไว้กับภริยาและชีวิตฆราวาส
ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะทรงนึกว่าสิทธัตถราชกุมารทรงตั้งพระนามโอรสอย่างนั้น จึงทรงขนานนามพระภาคิไนย (พระเจ้าหลาน) ว่า \”ราหุล\” อันแปลว่า \”บ่วง\”
อย่างไรก็ดี ตามพระวินัยของนิกายสรวาสติวาทว่า
พระนาม \”ราหุล\” มิได้มาจากรากศัพท์ \”ราหุ\” ที่แปลว่า \”บ่วง\”
แต่มาจากศัพท์ \”ราหุ\” ที่แปลว่า \”จันทรคราส\” หรือที่ในภาษาไทยว่า \”ราหู\”
นอกจากนี้ในพระไตรปิฎกพระธรรมบท มีตอนหนึ่งว่า ความปิติปราโมทย์ที่บุรุษได้รับจากภริยาและบุตร คือ \”ราหุ\” แปลว่า \”บ่วง\” ที่ร้อยรัดชีวิตครอบครัวผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าทุกข์หรือสุข
พระราหุลกุมารทูลขอราชสมบัติจากพระโคตมพุทธเจ้า
พระราหุลเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ กับพระนางยโสธรา เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครองนครกบิลพัสดุ์
ประสูติวันเดียวกันกับที่พระบิดาเสด็จออกบวช ท่านจึงเจริญพระชันษาเติบโตโดยมิเคยเห็นพระพักตร์รู้จักพระบิดา
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและเสด็จไปเผยแผ่พุทธศาสนา ณ แคว้นมคธ ก็ทรงนิวัติกลับกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระบิดาและพระญาติประยูร และมีเหล่าสาวกติดตามเสด็จมาด้วย
วันหนึ่งพระนางยโสธราทรงได้พบกับพระราหุล และมีรับสั่งให้พระกุมารราหุลไปทูลขอพระราชสมบัติ พระพุทธเจ้าจึงทรงบรรพชาพระราหุลเป็นสามเณรและให้เสด็จติดตามพระองค์ไปด้วย
พระกุมารราหุลจึงเป็นสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวพระราหุลได้ทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพุทธศาสนาแล้ว ก็ทรงเสียพระทัยมาก เพราะทรงหวังให้พระราหุลเป็นรัชทายาทสืบราชสันติวงศ์ต่อไป
พระองค์จึงเสด็จไปตัดพ้อต่อว่าพระพุทธเจ้า และทูลขอว่า ต่อไปถ้าจะบวชให้ใครอีก ขอให้มารดาบิดาของผู้จะบวชอนุญาตเสียก่อน พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นไปตามคำทูลขอ โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้ที่จะเข้ามาบวช
\”จะต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้บังคับบัญชาเสียก่อน\”
สามเณรราหุลบรรพชาเมื่ออายุ 7 ปี พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังมากมายหลายเรื่อง
เมื่ออายุครบ 20 ปี ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปยังป่าอันธวัน แขวงเมืองไพศาลี แคว้นวัชชี
หลังจากได้ฟัง \”จูฬราหโลวาทสูตร\” จากพระพุทธองค์ ก็สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระราหุลเถระ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า
\”เอตทัคคะ\” คือ ผู้เลิศกว่าคนอื่นในด้านใคร่การศึกษา) คือ ชอบการศึกษาหรือขยันหมั่นในการเล่าเรียน
พระราหุลเถระนิพพานเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานระบุชัด ทราบเพียงว่า ท่านปรินิพพานก่อนพระอัครสาวกทั้งสอง และก่อนพระพุทธเจ้า โดยการทูลลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ตัวตน \

ตำนาน พาหุง 8 บท ชัยชนะของ พระพุทธเจ้า แปลบทสวด รวมคลิปเดียวจบ ฟังยาวๆก่อนนอน| สุริยบุตร เรื่องเล่า


พระพุทธเจ้า พาหุง ฟังก่อนนอน
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ กิจกรรมแจกของรางวัลมากมายตามโอกาส
ชัยชนะทั้ง 8 ของพระพุทธเจ้า
Realistic Earthquake Sound Effect [High Quality] SoundEffectsFactory
https://www.youtube.com/watch?v=mgLBmLoL2Aw
00:00 | พาหุงคืออะไร
01:45 | พญามาร
13:16 | อาฬวกยักษ์
23:27 | ช้างนาฬาคิรี
31:15 | องคุลีมาล
39:25 | จินจมานวิกา
47:56 | สัจจะนิครณ์
58:48 | นันโทปนันทนาคราช
1:05:21 | พกาพรหม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgHq_97HaPvm9mgw8vsQyv6lGEZBPOj43
Music 🎵

Music provided by No Copyright Music:
https://www.youtube.com/c/royaltyfreezone

Music used: War is Coming by Alexander Hoff
https://www.youtube.com/channel/UC8GWqBojLhYxYjUm80vy6A

Licensed under Creative Commons Attribution 4.0
https://bit.ly/3h00q4R

Mp3 Download : http://peritune.com/hanagoyomi/
再生リスト : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfka2QVg5bSaGUVDkV0J7AkTAndAcdvzY
フリー音楽素材サイト「PeriTune」http://peritune.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5AKy_q13h7FHxda0D_oltQ/join
music Arab Egypt MUSIC THEME Free no copyright
https://www.youtube.com/watch?v=rPK_QQuwKDI
FREE BACKGROUND MUSIC for You Tube Egypt Arab Music Theme
อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่ง 🔔 นะครับ เมื่อผมลงคลิปใหม่ จะได้รู้คนแรกเลย

Music provided by Royalty Free Music:
https://www.youtube.com/royaltyfreezone
Music used: Life by Ender Güney
https://www.youtube.com/c/NCMEpicMusic
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Music : Sakuya by Peritune http://peritune.com/
Promoted by MrSnooze https://youtu.be/I4xO5bqgYBk
Creative Commons — CC BY 3.0 https://goo.gl/Yibru5
https://www.youtube.com/user/Karaokestijuana
http://www.idolskawaii.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No Copyright Motion Graphics
Motion Graphics provided by https://www.youtubestock.com
YouTube Channel: https://goo.gl/aayJRf

♫ Background Music ♫
African Instrumental Beat : Produced by Sammy Rowdy = www.sammyrowdy.com
Industrious Ferret : Kevin MacLeod ( Download: https://goo.gl/koebQX )
\”Shahed Indian Fusion\” is free to use anywhere as long as you credit Shahed.
Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/5kbpaZeRNQs
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No Copyright Motion Graphics
Motion Graphics provided by https://www.youtubestock.com
YouTube Channel: https://goo.gl/aayJRf
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
\”Peritune Chinatown Healing\” Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Music provided by BreakingCopyright: https://youtu.be/j48PIUos6zQ

ตำนาน พาหุง 8 บท ชัยชนะของ พระพุทธเจ้า แปลบทสวด รวมคลิปเดียวจบ ฟังยาวๆก่อนนอน| สุริยบุตร เรื่องเล่า

1 กัป กัลป์นานแค่ไหน กี่ปี อสงไขย กี่ปี (ชั่วกัปชั่วกัลป์) #พระพุทธเจ้า #พุทธศาสนา | สุริยบุตร


พระพุทธเจ้า เรื่องลี้ลับ พุทธประวัติ
อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่ง 🔔 นะครับ เมื่อผมลงคลิปใหม่ จะได้รู้คนแรกเลย
Playlist เรื่องราวคำแปลพาหุงทั้ง 8 บท: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgHq_97HaPvliEXHN8HRfA3pQT4poz701
รวม VS Battle
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgHq_97HaPvnECTeNRIlvGyFhJstJjcS
หงอคง vs หงไห่เอ๋อ (อังไห้ยี้เด็กแดง ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม) https://youtu.be/JmellYfEXb8
หงอคง vs นาจา https://youtu.be/bKj9SqQ9q8
หงอคง vs เอ้อหลางเสิน https://youtu.be/zaPoSECYdcg
พระศิวะ vs พระพุทธเจ้า ใครชนะ https://youtu.be/CMzgO6TzCr8
ธอร์ vs พระอินทร์ ใครชนะ https://youtu.be/zwJ4jzLSnpk
พระพิฆเนศ vs หนุมาน ใครชนะ https://youtu.be/qH6Q0s6eng
พระแม่กาลี vs พระศิวะ ใครชนะ https://youtu.be/ffrx0WEw_ug
พระศิวะ vs พระนารายณ์ ใครชนะ https://youtu.be/vyvFuD1Yn2U
วาสุกรี vs World Serpent ใครชนะ https://youtu.be/mn5BAza3J20
ธานอส vs พระแม่กาลี ใครชนะ https://youtu.be/IQMttSTTKwk
หงอคง vs โงกุน ใครชนะ https://youtu.be/b2r79bXCuIA
หนุมาน vs หงอคง ใครชนะ https://youtu.be/7pWfRecITo
เอลซ่า vs เอ๋าปิง ใครชนะ https://youtu.be/1DgboSEltI0
นาจา vs ขันธกุมาร ใครชนะ https://youtu.be/T88O4FSKRaw
ประวัติ เทพด้ายแดง https://bit.ly/2HcNlG9
พระตรีมูรติ ไม่ใช่เทพความรัก https://bit.ly/2HcNnxL
ความรักวายสุดฟินของเทพกรีก https://bit.ly/39kEoXg
ข้อมูล เทวีแห่งเซ็กส์ https://bit.ly/37qhqg8
♫ Background Music ♫
African Instrumental Beat : Produced by Sammy Rowdy = www.sammyrowdy.com
Industrious Ferret : Kevin MacLeod ( Download: https://goo.gl/koebQX )
\”Shahed Indian Fusion\” is free to use anywhere as long as you credit Shahed.
Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/5kbpaZeRNQs
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No Copyright Motion Graphics
Motion Graphics provided by https://www.youtubestock.com
YouTube Channel: https://goo.gl/aayJRf
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
\”Peritune Chinatown Healing\” Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Music provided by BreakingCopyright: https://youtu.be/j48PIUos6zQ

อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่ง 🔔 นะครับ
เมื่อผมลงคลิปใหม่ จะได้รู้คนแรกเลย
Twitch : https://go.twitch.tv/suryaputragamer
Blog Dragon Ball : http://dbfever.exteen.com/
ติดต่องานได้ที่ี
facebook: https://www.facebook.com/suryaputrachannel
หรือ
https://www.facebook.com/suryanextgen
ติดตามช่องได้ที่
Suryaputra สุริยบุตร เรื่องเล่า : https://www.youtube.com/c/Suryaputrachannel
Suryaputra NextGen : https://www.youtube.com/channel/UCKtvqmGx_L8uSST8z41EiA
Suryaputra Gamer เล่นเกมอย่างเดียว : https://www.youtube.com/channel/UCy3xlrK73XhNnL0GVFMjf7Q
✔ ฝากทุกท่านกดติดตามและกดรูปกระดิ่ง 🔔 นะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ๆจากผมได้ตลอดเวลานะครับ
สุริยบุตร Channel : https://goo.gl/FLGYGa
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pg/suryanextgen
twitter: https://twitter.com/sonofsungod
======================
steam account : https://steamcommunity.com/id/marutbb/
Donate เพื่อสนับสนุนผลงานช่อง ขึ้นจอตอนไลฟ์
paypal : https://streamlabs.com/suryaputragamer
truemoney http://procheck.pro/tmtalerts/donate/suryaputragamer
true wallet :0610651569 (กรุณาแจ้งเมื่อ Donate แล้ว เพราะผมต้องคีย์เองให้ขึ้นจอ)
กด Subscribe กด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ 🙂

เพลย์ลิสต์ทั้งหมด
ตำนานเทพนอร์ส https://bit.ly/2ITdtbn
นารายณ์ 10 ปาง https://bit.ly/2ItN98l
มหาภารตะ https://bit.ly/2IB1jAM
เทพจีน https://bit.ly/2rU3bOt
อสูร https://bit.ly/2KzwOvC
พระกฤษณะ https://bit.ly/2rU3Bo1
เทพกรีก โรมัน https://bit.ly/2IUWDZJ
หนุมาน ช่อง 8 https://bit.ly/2IVbZh2
พระแม่ กาลี https://bit.ly/2IuQVdK
พระอินทร์ https://bit.ly/2LdZNX0
เทพนพเคราะห์ https://bit.ly/2Lf5UtN
รามายณะ (รามาวตาร) https://bit.ly/2L9XcwZ
พญาครุฑ https://bit.ly/2LfEGU6
พญานาค https://bit.ly/2GuLQA5
สัตว์ในตำนาน https://bit.ly/2Iur4Xt
เทวี https://bit.ly/2k6HTJk
พระนารายณ์ https://bit.ly/2IBrcjX

1 กัป กัลป์นานแค่ไหน  กี่ปี อสงไขย กี่ปี (ชั่วกัปชั่วกัลป์) #พระพุทธเจ้า #พุทธศาสนา |   สุริยบุตร

ธรรม พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า พระอริยะ-กับ-พระอรหันต์-เหมือนหรือต่างกันอย่างไร


เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า พุทธวจน ตถาคต

ธรรม พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า พระอริยะ-กับ-พระอรหันต์-เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

บทพาหุง 108 จบ พุทธชัยมงคลคาถา – มีบทสวดตามได้ [LPJ5g]


พุทธชัยมงคลคาถา หรือมักเรียกว่า คาถาพาหุง ตามบาทแรกของพระคาถา เป็นชื่อพระคาถาในพระพุทธศาสนา มีความยาวแปดบท ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ มิใช่ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์
พุทธชัยมงคลคาถา คาถาพาหุง (ถวายพรพระ)
พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.

บทพาหุง 108 จบ พุทธชัยมงคลคาถา  - มีบทสวดตามได้ [LPJ5g]

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment