ซื้อบ้านหลังใหม่ จะย้ายเข้าบ้านและเป็นเจ้าบ้าน ? ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง | เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน

ซื้อบ้านหลังใหม่ จะย้ายเข้าบ้านและเป็นเจ้าบ้าน ? ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

1. ซื้อบ้านหลังใหม่จะแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านและเป็นเจ้าบ้าน
การซื้อบ้านหลังใหม่เมื่อเจ้าบ้านเข้าไปอาศัยในบ้านแล้ว จะต้องดำเนินการแจ้งย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ในกรณีเป็นบ้านจัดสรร ตามหมู่บ้านต่างๆ เมื่อก่อสร้างเสร็จ เจ้าของหมู่บ้านจะแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้นายทะเบียนกำหนดบ้านเลขที่ และจัดทำทะเบียนบ้านไว้ให้ ดังนั้น เมื่อจะดำเนินการแจ้งย้ายเข้า ให้เจ้าบ้านที่จะย้ายไปดำเนินการแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนแห้งท้องที่ที่มีชื่ออยู่เดิม แล้วจึงมาติดต่อแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ คือ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง 2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านหลังใหม่ 3. สัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดินของบ้านหลังใหม่ 4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ซึ่งสำนักทะเบียนที่ผู้ย้ายมีชื่อออกให้ ทั้งนี้ให้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าประสงค์จะเป็นเจ้าบ้านหลังใหม่ด้วย นายทะเบียนเมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะดำเนินการแจ้งย้ายเข้า และเพิ่มชื่อผู้ย้ายเข้าในทะเบียนบ้านในฐานะเจ้าบ้านต่อไป การดำเนินการแจ้งย้ายเข้านี้ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่ หากไม่แจ้งภายในกำหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2. ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง
เมื่อมีผู้ย้ายออกจากบ้านนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย จะต้องแจ้งย้ายออกของบุคคลดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก ผู้ที่สามารถดำเนินการแจ้งย้ายได้ มีดังนี้
1. เจ้าบ้านซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่จะต้องแจ้ง เมื่อมีคนย้ายออกไปหรือย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้น
2. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งรายการในทะเบียนบ้านไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน ประสงค์จธทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน เพื่อดำเนินการแจ้งตามกฎหมาย ก็สามารถดำเนินการ โดยนายทะเบียนจะสอบถามถึงสาเหตุหรือเหตุผลความจำเป็นและบันทึกไว้ พร้อมกับเรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการให้ตามที่แจ้งในฐานะเป็นเจ้าบ้าน
3. ผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ประสงค์จะทำหน้าที่ในฐานะได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน สามารถดำเนินการได้ โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน ในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย โดยเจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง ในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
ที่มา : https://stat.bora.dopa.go.th/callcenter1548/A131_voice.htm

ซื้อบ้านหลังใหม่ จะย้ายเข้าบ้านและเป็นเจ้าบ้าน ? ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง

หน้าที่ของเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน


หน้าที่ของเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน

เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด กับเจ้าบ้านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องเป็นคนเดียวกันไหม


สำหรับคนที่มีปัญหา กู้เงินซื้อบ้านไม่ผ่าน ขอสินเชื่อกับ ธนาคารไม่ผ่าน แบงก์ ไม่อนุมัติ หรือ ท่านที่เคยมีปัญหาติดเครดิตบูโร และได้ปิดหนี้ไปแล้ว แต่ก็ยังยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่าน
จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในตำแหน่ง วิเคราะห์สินเชื่อ จากสถาบันการเงินชั้นนำหลายๆ แห่ง ผมทำงานมาหลายแบงก์ครับ และสายสัมพันธ์ ทั้งเพื่อนร่วมงานเก่า และเจ้านายเก่าๆ ของผม ที่ผมมีคอนเนคชั่นกันอย่างลึกซึ้ง ผมยินดีที่จะแนะนำ ทริค และเทคนิค วิธีการต่างๆ ในการกู้เงินซื้อบ้าน วิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน แบงก์ไหน ธนาคารไหน ปล่อยง่าย เทคนิควิธีการเดินบัญชี ทำยังไงให้กู้บ้านผ่าน เทคนิคการซื้อบ้านแล้วมีเงินเหลือ เทคนิคการดันราคาประเมินบ้าน ต่างๆ เหล่านี้ ผมพร้อมที่จะสอนและแนะนำ จาก ความรู้ และประสบการณ์กว่า 20 ปี ของผม
อะไรบ้างที่คุณจะได้จากผม
1. เทคนิค และวิธีการการเตรียมเอกสาร
2. เทคนิค และวิธีการเจรจา และนำเสนอข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร อันนี้สำคัญมากนะครับ
3. และในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ติดต่อประสานงานกันได้ตลอดเวลาครับ
ให้ท่านติดต่อ เข้ามาที่ LineID : @antonio ( ใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ ) เพื่อนัดหมาย เวลาและสถานที่ ในการให้คำแนะนำด้านการเตรียมเอกสารและเทคนิควิธีการยื่นกู้ ขอสินเชื่อบ้าน โดยคิดอัตราค่าบริการ ให้คำปรึกษา 2,000 บาท ไม่มีกำหนดเวลาสอบถามได้ ตลอดเวลา หลังจากสอนกันครั้งแรกแล้วครับ
สถานที่นัดหมาย
The Wisdom Lounge ของ KBank ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
1. Kbank สาขา เซ็นทรัลบางนา
2. Kbank สาขา ซีคอนสแควร์
3. Kbank สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
หรือที่ร้าน Starbucks
1. ร้าน สตาร์บัค สาขา สมิติเวช ศรีนครินทร์
2. ร้าน สตาร์บัค สาขา ซีคอนสแควร์
3. ร้าน สตาร์บัค สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
4. ร้าน สตาร์บัค สาขา ธัญญา พาร์ค
5. ร้าน สตาร์บัค สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
6. ร้าน สตาร์บัค สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
7. ร้าน สตาร์บัค สาขา เดอะ นายน์ พระรามเก้า
8. ร้าน สตาร์บัค สาขา เซ็นทรัล บางนา
หรือ อีกหนึ่งรูปแบบ เพียงแค่ท่าน ชำระเงิน จำนวน 1,000 บาท มาที่
SCB ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 407 0 55631 0
KBank ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 766 2 21897 3
ชื่อบัญชี Yuttana Kosakul
แล้ว ส่งข้อความมาที่ Line ID : @antonio ( ใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ ) แล้วนัดเวลาที่คุณสะดวก เพื่อโทรคุยกันอีกทีครับ
ผมเป็นเจ้าของ เวปไซต์ http://antonioattorney.blogspot.com และ
เวปไซต์ http://antonioattorney.com และเพจนี้ https://www.facebook.com/CloseDealRealty ครับ
ลองดูโปรไฟล์ต่างๆ ของผม เพื่อการตัดสินใจของคุณครับ ผมรอคุณอยู่ครับ เพื่อที่จะได้แนะนำ เทคนิค วิธีการต่างๆ ให้คุณได้สำเร็จ และสมหวัง ในการที่ จะยื่นกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน สมหวัง ตามความฝันของทุกๆ คนที่อยากจะมีบ้านกันนะครับ

เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด กับเจ้าบ้านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องเป็นคนเดียวกันไหม

EP234 เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน ต่างกันอย่างไร บังคับคดียึดบ้านเจ้าบ้านได้ไหม l ทนายปวีณ


ถึงหน้าตาไม่น่าไว้ใจแต่ไว้ใจได้ครับ
ทนายความสุราษ
กฎหมายง่ายๆกับ ทนายปวีณ
ให้คำปรึกษาฟรี สงสัยตรงไหนเรื่องอะไรคอมเม้นไว้เลยครับ
Facebook : ทนายปวีณ คลิ๊กเลย https://bit.ly/2QFlaDH

EP234 เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน ต่างกันอย่างไร บังคับคดียึดบ้านเจ้าบ้านได้ไหม l ทนายปวีณ

เกษตรกรเฮเตรียมรับเงินเยียวยา ทั้งชาวนา,สวนยาง วงเงิน 1.5 แสนล้าน แจ้งวันโอนเงินผ่าน ธกส. ฟังแถลง


เกษตรกรเฮเตรียมรับเงินเยียวยา ทั้งชาวนา,สวนยาง วงเงิน 1.5 แสนล้าน แจ้งวันโอนเงินผ่าน ธกส. ฟังแถลง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment