งบกระแสเงินสด ตอน5 ต 12 14 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ | ต้นทุนทางการเงิน หมายถึง

งบกระแสเงินสด ตอน5 ต 12 14 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อธิบายการจัดทำงบกระแสเงินสดจากตัวอย่างงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกระทบยอดจากงบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตัวอย่าง 12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน การบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโดยบันทึกผลขาดทุนเป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตัวอย่าง 13 ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
ตัวอย่าง 14 ภาษีเงินได้ โดยกระทบยอดจากบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด ตอน5 ต  12 14 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้

\”ทำนา..แบบพึ่งตน ต้นทุนต่ำ ใช้น้ำน้อย\” อ.กมล พรหมมาก//สามอาชีพฯ


\”ทำนา..แบบพึ่งตน ต้นทุนต่ำ ใช้น้ำน้อย\” อ.กมล พรหมมาก วิจัยเชิงประจักษ์ การปลูกข้าวที่ราบเชิงเขาไม่มีระบบน้ำชลประทาน ใช้องค์ความรู้แบบพึ่งตนปลูกสำหรับไว้ทานเองในครอบครัว วันที่ 2 ก.พ. 2563 บ้านอีพุ่งใหญ่ ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
สนใจข้อมูล โทร.0862449557 , Facebook : กมล พรหมมาก
https://www.facebook.com/kamon.prommak.9
PhotoStory : Tainae Moongmachon
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001576782186
Edit : Hinfai Pok Maiyodklang
https://www.facebook.com/pok.hinfai
Music : วงฆราวาส
https://www.youtube.com/channel/UCRBGjokUng6oPKmR4ZeHBRQ
\”สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติ\” 1.กสิกรรมไร้สารพิษ(สร้างอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ) 2.ปุ๋ยสะอาด(ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับคนสัตว์สิ่งแวดล้อม) 3.ขยะวิทยา(จัดการขยะอย่างมีระบบ มีรายได้และลดโลกร้อน)
https://www.youtube.com/channel/UC6vdnJccKowk2aLzjvpIRg/featured

\

ความรู้ทางการเงิน 4 ด้าน กับ 6 คำถามวัดความฉลาดทางการเงิน | THE MONEY CASE EP.62


เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้ แต่เป็น ‘ความรู้ทางการเงิน’ (Money Literacy)
นี่คือสิ่งที่มันนี่โค้ชเน้นย้ำเสมอในหลายๆ เอพิโสด เอพิโสดนี้เจาะลึกเน้นๆ ถึง 4 ด้านของความรู้ทางการเงินคือ 1) ความสามารถในการหารายได้ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 3) ความสามารถในการออม และ 4) ความสามารถในการลงทุน
จะหาความรู้ทางการเงินควรเริ่มจากตรงไหน งานวิจัยที่สำรวจความรู้ทางด้านการเงินของคนทั่วโลกจะทำให้เราเห็นอะไรบ้าง และสุดท้ายกับ 6 คำถามวัดความฉลาดทางการเงินที่ออกแบบโดยมันนี่โค้ชให้เหมาะสมกับคนไทย เน้นให้เห็นเป็นผลลัพธ์เพื่อนำไปปรับปรุงได้ในชีวิตจริง
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpod…
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/

TheMoneyCase TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ความรู้ทางการเงิน 4 ด้าน กับ 6 คำถามวัดความฉลาดทางการเงิน | THE MONEY CASE EP.62

ต้นทุนทางการเงินในภงด 50 รายการที่ 7 และ 8 ต่างกันอย่างไร


รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 777 Yellowการบัญชี www.yellowaccounting.com โดย อ.มานพ สีเหลือง และ อ.เจี๊ยบ โทร 0970091656 หรือไลน์ Yellow_Accounting

ต้นทุนทางการเงินในภงด 50 รายการที่ 7 และ 8 ต่างกันอย่างไร

โมดูล 9.3 การจัดทำงบประมาณทางการเงิน


โมดูล 9.3 การจัดทำงบประมาณทางการเงิน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment