ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น – ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร | ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น – ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://www.pps.cim.ssru.ac.th

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น -  ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร

พิเคราะห์อาเซียนผ่านทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


พิเคราะห์อาเซียนผ่านทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รายวิชา 196332 IR Theory

พิเคราะห์อาเซียนผ่านทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น


Powerpointสื่อการสอน จาก T.oxijane https://www.facebook.com/T.oxijaneMedia

พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เหตุผลที่ควรรู้เรื่อง (ความสัมพันธ์) ระหว่างประเทศ


เรื่องของรัฐ เรื่องของเรา
รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
ขยายความคำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | International Relations
เหตุผลที่ต้องรู้เรื่อง ระหว่างประเทศ
รู้แต่เรา ไม่รู้เขา ได้ไหม
.
รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู และ ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5uwh2DeRAxl0kHpdfhinMyVkTYDJYybN
ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

เหตุผลที่ควรรู้เรื่อง (ความสัมพันธ์) ระหว่างประเทศ

วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment