คนต่างด้าวลงทะเบียนฉีดวัคซีน ได้เมื่อไหร่? | การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว 2562

by Nguyen Giang
0 comment

คนต่างด้าวลงทะเบียนฉีดวัคซีน ได้เมื่อไหร่?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คนต่างด้าวลงทะเบียนฉีดวัคซีน ได้เมื่อไหร่?

คนต่างด้าวลงทะเบียนฉีดวัคซีน ได้เมื่อไหร่?

การต่อวีซ่า 2 ปี ของลูกจ้าง MOU


ลูกจ้างที่ทำ MOU จะได้สิทธิ์ทำงานในประเทศไทย 4 ปี โดยครั้งแรกจะได้วีซ่าและใบอนุญาต 2 ปี เมื่อครบกำหนด 2 ปี จะต้องยื่นต่อก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ซึ่งควรจะต่อก่อนหมดอายุ 1 เดือน เนื่องจากต้องมี 3 ขั้นตอนต้องดำเนินการ การต่ออายุใบอนุญาตและวีซ่าไม่ทัน มีค่าปรับ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรตรวจเอกสารให้ดี ซึ่งไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ติดต่อ เพิ่มเติม 0650525561

การต่อวีซ่า 2 ปี ของลูกจ้าง MOU

ขั้นตอนแรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานและเปลี่ยนนายจ้าง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ข่าวเช้า #NBT2HD


READ  What is VENDOR-MANAGED INVENTORY? What does VENDOR-MANAGED INVENTORY mean? | keiretsu คือ

กระทรวงแรงงานแจง แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถเปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มท้องที่การทำงานได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ขั้นตอนแรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานและเปลี่ยนนายจ้าง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ข่าวเช้า #NBT2HD

การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19


การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID19
เนื่องจากมีประกาศเรื่องการห้ามแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด
ทำให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนได้เฉพาะที่นายจ้างอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้นและต้องถูกต้องตามเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว 6 ข้อดังนี้
1.นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต
2.นายจ้างล้มละลาย
3.นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
4.นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5.ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
6.นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม
สรุป
ยังไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างข้ามจังหวัดได้
เปลี่ยนได้เฉพาะที่นายจ้างอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
https://www.passport.co.th/mustknow/changeemployercovid19/
บริการแจ้งเข้า
https://www.passport.co.th/service/workerin/
บริการแจ้งออก
https://www.passport.co.th/service/workerout/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

READ  ku007 3.11 การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น | ตัวอย่าง งาน วิจัย เชิง ทดลอง

การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน


การจัดหาแรงงานต่างด้าวมี 2 วิธี
1. การนำเข้าใหม่โดย MOU สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
2. แรงงานต่างด้าวย้ายมาจากนายจ้างอื่น เราต้องตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวที่ย้ายมาว่าสามารถเปลี่ยนนายจ้างมาอยู่กับเราได้ไหม เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง ค่าบริการการเปลี่ยนนายจ้าง
ถ้าเปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ต้องนำเข้า MOU ใหม่ สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
เมื่อแรงงานต่างด้าวมาเป็นแรงงานของเราอย่างถูกต้องแล้วยังมีอีก 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ดังนี้
1.จัดหางาน
เราต้องตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวและเตรียมพร้อมในการต่ออายุอยู่เสมอ โดย ถ้าเป็นกลุ่มที่มีบัตรสีชมพูเวลาต่ออายุใบอนุญาตทำงานต้องรอฟังข่าว จาก มติ ครม. แต่ถ้าเป็นแรงงาน MOU แรงงานจะมีสามารถอยู่ประเทศไทยได้ 4 ปี โดยถ้าครบ 2 ปี แล้วสามารถต่อได้อีก 2 ปี วิธีการต่อ 2 ปี ต่อล่วงหน้า 1 เดือน
แต่ถ้าครบ 4 ปี แล้วต้องทำ MOU ให้แรงงาน ควรยื่นเอกสารล่างหน้าประมาณ 3 เดือน สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
2.ประกันสังคม
สำหรับงานกรรมกร
ต้องแจ้งแรงงานต่างด้าวเข้าประกันสังคมและนำเงินส่งสบทบทุกเดือน(เหมือนคนไทย)
ถ้าแรงงานต่างด้าวไม่เคยมีประกันสังคมต้องซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน เพื่อรอสิทธิประกันสังคม
\”สำหรับงานรับใช้ในบ้านไม่ต้องเข้าประกันสังคม โดยจำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น\”
3.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
– แจ้งที่พักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง รายละเอียกการแจ้ง ค่าบริการแจ้งที่พักอาศัย
– แจ้งย้ายที่พักอาศัยเมื่อเปลี่ยนที่พักอาศัย
– รายงานตัวทุกๆ 90 วัน ค่าบริการรายงานตัว
– ตรวจสอบวีซ่าทำงานของแรงงานต่างด้าวและเตรียมพร้อมในการต่ออายุอยู่เสมอ โดย ถ้าเป็นกลุ่มที่มีบัตรสีชมพูเวลาต่ออายุวีซ่าต้องรอฟังข่าว จาก มติ ครม. แต่ถ้าเป็นแรงงาน MOU แรงงานจะมีสามารถอยู่ประเทศไทยได้ 4 ปี โดยถ้าครบ 2 ปี แล้วสามารถต่อได้อีก 2 ปี วิธีการต่อ 2 ปี ต่อล่วงหน้า 1 เดือน
แต่ถ้าครบ 4 ปี แล้วต้องทำ MOU ให้แรงงาน ควรยื่นเอกสารล่างหน้าประมาณ 3 เดือน สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
เมื่อแรงงานออก
แรงงานลาออก
1.แจ้งออกจากจัดหางาน ค่าบริการแจ้งออก
2.แจ้งออกจากประกันสังคม
แรงงานหนี
1.แจ้งความลงบันทึกประจำวัน (ป้องกันแรงงานที่หนีไปทำความผิดหลังจากที่หนีเราไป)
2.แจ้งออกจากจัดหางาน ค่าบริการแจ้งออก
3.แจ้งออกจากประกันสังคม
https://www.passport.co.th/employer/822/

READ  สินค้าและการบริการ - สังคมฯ ป.5 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

You may also like

Leave a Comment