ขายที่ดินขอนแก่น 1 งาน บ้านโนนตุ่น อ.เมือง ขอนแก่น ถมแล้ว ไฟฟ้า ประปา คอนกรีต เหมาะสร้างบ้านมากๆ | เช็คราคาประเมินที่ดิน 2563

ขายที่ดินขอนแก่น 1 งาน บ้านโนนตุ่น อ.เมือง ขอนแก่น ถมแล้ว ไฟฟ้า ประปา คอนกรีต เหมาะสร้างบ้านมากๆ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขายที่ดินขอนแก่น เนื้อที่ 1 งาน โฉนดครุฑแดง กว้าง20 X 20 เมตร
ที่ดินถมแล้ว ไฟฟ้า ประปา คอนกรีต เหมาะสร้างบ้านมากๆ
พิกัด บ้านโนนตุ่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ขายที่ดินขอนแก่น 1 งาน บ้านโนนตุ่น อ.เมือง ขอนแก่น ถมแล้ว ไฟฟ้า ประปา คอนกรีต เหมาะสร้างบ้านมากๆ

ราคาประเมินที่ดินมีกี่ประเภท | Koy My Property Pro


ราคาประเมินที่ดินมีกี่ประเภท | Koy My Property Pro
ราคาประเมินที่ดิน เป็นราคากลางที่ใช้เป็นแนวทางกำหนดราคาการซื้อขายที่ดิน ไม่ว่าจะทำการซื้อขายในลักษณะที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ว่าแต่ราคาประเมินที่ดินคืออะไร
“ราคาประเมินที่ดิน” เป็นราคากลางที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดินได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางด้านราคาในการซื้อขายที่ดินให้กับทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่กำหนดราคาประเมินที่ดิน ไม่ได้มีเฉพาะภาครัฐเท่านั้น แต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านราคาประเมินที่ดินของภาคเอกชนด้วย
ใครบ้างเป็นผู้กำหนด “ราคาประเมินที่ดิน”
ประโยชน์หลักๆ ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินอาคารชุดก็เพื่อนำมาใช้เป็นคำนวนค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ในการทำนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนอง การซื้อขายที่เกิดขึ้น และจะใช้คำนวนค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน โดยส่วนใหญ่จะคิดค่าใช้จ่าย 12% ของราคาประเมิน รวมทั้งกรณีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ ศาลก็จะใช้ราคาประเมินนี้ในการคิดค่าความเสียหาย หรือในกรณีนำสินทรัพย์ไปค้ำประกัน ลงทุน ธุรกรรมต่างๆ ส่วนประโยชน์อื่นๆ
การขอท​​ราบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
1. กรมที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดโดยมีสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินเป็นผู้ปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
(1) จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ซึ่งขณะนี้ใช้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต เทศบาลเมืองหลัก 5 เทศบาล คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ และพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และสุขาภิบาลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
(2) จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างทุกจังหวัด ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ 46 แบบ
(3) จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
(4) เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น จัดประชุม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการดังกล่าว
สำหรับการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก (Block) ซึ่งใช้อยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำนักงานที่ดินจังหวัดต่าง ๆ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินเป็นผู้ให้คำแนะนำและอบรมวิธีการจัดทำบัญชีดังกล่าวแก่สำนักงานที่ดินจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ต่อไป
2. การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
1) บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินโดยปกติประชาชนทั่วไปสามารถขอดูหรือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่แต่หากต้องการคัด สำเนาบัญชี หรือรูปแผนที่ประกอบบัญชี หรือขอให้ออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงใด ผู้ขอจะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเท่านั้น โดยผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอคัดหรือขอรับรองราคาประเมินตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีความประสงค์เพียงเพื่อขอดูหรือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินโดยไม่มีการขอคัดสำเนาหรือขอให้ออกหนังสือรับรองก็อาจขอดูได้ที่สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน (อาคารตลิ่งชัน) ซึ่งมีบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศไว้บริการ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินท้องที่ แต่การบริการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในเรื่องของที่ดินซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ราคาประเมินที่ดินแบบรายบล็อก เพราะหากผู้ขอไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่แน่นอนว่าอยู่ในบล็อคใดและหน่วยใดแล้ว ก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีราคาประเมินทุนทรัพย์เท่าใด ฉะนั้นในกรณีนี้ ผู้ขอดูหรือขอทราบราคาประเมินจำเป็นจะต้องรู้ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น ๆ เป็นอย่างดีด้วยจึงจะสามารถทราบราคาที่ดินที่ถูกต้องได้
2) หลักฐานที่จะต้องนำไปประกอบคำขอ
1. โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, ฯลฯ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว (กรณีไม่สามารถนำมาได้)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรดังกล่าว ในกรณีมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาบัตรดังกล่าว ที่รับรองสำเนาแล้วของผู้มอบอำนาจมาด้วย
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ ในกรณีมอบอำนาจต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
4. หลักฐานของนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีไม่สามารถไปด้วยตนเอง
3) ยื่นคำขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
4) ค่าใช้จ่ายในการรับรองราคาประเมิน
ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท
ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท
ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท
Credit : dol.go.th
ราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์ ราคาประเมินที่ดินของธนาคาร ราคาตลาด ราคาซื้อขาย

ราคาประเมินที่ดินมีกี่ประเภท | Koy My Property Pro

เช็คราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเอง ภายใน 2 นาที | รับจำนองขายฝากที่ดินทั่วประเทศ


ในการจำนองขายฝากที่ดิน จะใช้วิธีอ้างอิงราคาประเมินจากกรมธนารักษ์เป็นหลัก ซึ่งตอนนี้ท่านสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ด้วยตัวเองง่ายๆ ตามวิธีข้างต้น แต่ก็มีบางแปลงที่ตรวจสอบไม่พบราคาประเมิน กรณีนี้ท่านสามารถเดินทางไปขอใบราคาประเมินด้วยตัวเองที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้าน
รับจำนองและขายฝากที่ดินทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ดังนี้
ภาคเหนือ
1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง 8.จังหวัดลำพูน 9.จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา 6.จังหวัดบึงกาฬ 7.จังหวัดบุรีรัมย์ 8.จังหวัดมหาสารคาม 9.จังหวัดมุกดาหาร 10.จังหวัดยโสธร 11.จังหวัดร้อยเอ็ด 12.จังหวัดเลย 13.จังหวัดสกลนคร 14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดศรีสะเกษ 16.จังหวัดหนองคาย 17.จังหวัดหนองบัวลำภู 18.จังหวัดอุดรธานี 19.จังหวัดอุบลราชธานี 20.จังหวัดอำนาจเจริญ
ภาคกลาง
1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดนครนายก 4.จังหวัดนครปฐม 5.จังหวัดนครสวรรค์ 6.จังหวัดนนทบุรี 7.จังหวัดปทุมธานี 8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9.จังหวัดพิจิตร 10.จังหวัดพิษณุโลก 11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 12.จังหวัดลพบุรี 13.จังหวัดสมุทรปราการ 14.จังหวัดสมุทรสงคราม 15.จังหวัดสมุทรสาคร 16.จังหวัดสิงห์บุรี 17.จังหวัดสุโขทัย 18.จังหวัดสุพรรณบุรี 19.จังหวัดสระบุรี 20.จังหวัดอ่างทอง 21.จังหวัดอุทัยธานี
ภาคตะวันออก
1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดปราจีนบุรี 6.จังหวัดระยอง 7.จังหวัดสระแก้ว
ภาคตะวันตก
1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี
ภาคใต้
1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส 6.จังหวัดปัตตานี 7.จังหวัดพังงา 8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.จังหวัดระนอง 11.จังหวัดสตูล 12.จังหวัดสงขลา 13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา

เช็คราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเอง ภายใน 2 นาที | รับจำนองขายฝากที่ดินทั่วประเทศ

4 วิธีง่ายๆในการดูราคาประเมินที่ดิน? ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ !!


วิธีดูราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินที่ดินคืออะไร? ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
ประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ เบอร์กรมธนารักษ์ สำนักงานที่ดิน
0:00 เปิดเรื่อง
4 วิธีง่ายๆในการดูราคาประเมินที่ดิน? ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ !!
2:12 1.ใช้ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
5:32 2.ใช้เว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/
8:17 3.โทรสอบถามโดยตรงกับหน่วยงานตรวจสอบราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์
=021422465
9:55 4.ไปสอบถามโดยตรงที่สำนักงานที่ดินในท้องที่นั้นๆ

4 วิธีง่ายๆในการดูราคาประเมินที่ดิน? ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ !!

แปลงนี้เก็บไว้ทำกำไรต่อได้เลย ลดราคา! เร่งขายด่วน! เหลือไร่ละ 450,000.- โฉนด 9-1-10ไร่ อ.ห้วยแถลง


☎️แปลงนี้เก็บไว้ทำกำไรต่อได้เลย 📣ลดราคา! ขายถูกๆ ที่ดินติดถนน 4 เลน ตรงยูเทิร์น โฉนด 9110 ไร่ เยื้องกับ อบต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ลดเหลือไร่ละ 450,000 บาท จากเดิมไร่ละ 500,000 บาท
👉ดูรายละเอียดพร้อมพิกัดที่ดินแปลงนี้ในเพจ\”ขายที่ดินโดยภาคิน รัตนะ\”
https://youtu.be/fy5sTDECsSg
📌เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดง
📌เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
📌อยู่ติดกับถนน 4 เลนหมายเลข 206 เส้นพิมาย หินดาด
📌หน้ากว้างติดถนน 4 เลนยาว 250 เมตร
📌แปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
📌อยู่ตรงกับยูเทิร์น เยื้องกับ อบต.หลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
📌เป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 186 เมตร
📌เป็นที่นา ต่ำกว่าถนนลาดยางประมาณ 1 เมตร
📌เหมาะสำหรับสร้างบ้าน เปิดกิจการค้าขาย ทำอู่ซ่อมรถ โกดังสินค้า ปั๊มน้ำมัน เปิดบริบริษัท ห้างร้านต่างๆหรือแบ่งขายทำกำไรได้ฯลฯ
📌ห่างจากวัดหลุ่งประดู่, อนามัยหลุ่งประดู่และโรงเรียนหลุ่งประดู่ ประมาณ 500 เมตร
📌ห่างจากแยกไฟแดงถนนเพชรมาตุคลาหมายเลข 226 มาประมาณ 4 กิโลเมตร
📌ห่างจากโรงเรียนหินดาดวิทยา 5 กิโลเมตร
📌ห่างจากตลาดสดเทศบาลห้วยแถลง, ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง, บิ๊กซีห้วยแถลง และโรงเรียนห้วยแถลงวิทยา ประมาณ 15 กิโลเมตร
📌ห่างจากปราสาทหินพิมาย 23 กิโลเมตร
📌ห่างจากถนนมิตรภาพบริเวณแยกตลาดแค 31 กิโลเมตร
📌ห่างจากสามแยกหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมา 60 กิโลเมตร
📌ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 63 กิโลเมตร
📌ห่างจากกรุงเทพฯ 300 กิโลเมตร
✅ต้องการลดราคาขายด่วน ขายยกแปลงในราคาไร่ละ 450,000 บาท จากเดิมไร่ละ 500,000 บาท
☎️สนใจติดต่อสอบถามโทร /LINE : 081 413 3164
📌ปักหมุด
https://maps.app.goo.gl/BwYnKH2WPAq5p8A36
ขายที่ดินโคราช ที่ดินโคราชราคาถูก ซื้อขายที่ดินโคราช ขายที่ดินติดคลองน้ำ ขายที่ดินวิวภูเขา ขายบ้านฝรั่ง ที่ดินหลุดจํานอง ที่ดินร้อนเงิน ที่ดินหลุดจากการขายฝาก ขายโคกหนองนา ขายสวนผลไม้ ที่ดินทำเลค้าขาย ร้อนเงินขายด่วน บ้านให้เช่า ฝากขายที่ดิน ฝากขายบ้าน ที่ดินสวยราคาถูก
👉ต้องการฝากขายที่ดิน บ้าน หรือให้ช่วยรีวิว ติดต่อทัก LINE
👉กดลิ้งก์นี้เพื่อติดต่อทางไลน์ https://line.me/ti/p/
👉ดูวีดีโอในช่อง YouTube
https://youtube.com/channel/UCYLsrqnQztiflT4qyURIw
👉ดูในเพจ\”ขายที่ดินโดยภาคิน รัตนะ\”
https://www.facebook.com/PakinRattanadamrongrak

แปลงนี้เก็บไว้ทำกำไรต่อได้เลย  ลดราคา! เร่งขายด่วน! เหลือไร่ละ 450,000.- โฉนด 9-1-10ไร่ อ.ห้วยแถลง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment