การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเกษตรพ่อให้พอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ | โครงการแกล้งดิน ความสําคัญ

by Nguyen Giang
0 comment

การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเกษตรพ่อให้พอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

จัดทำโดย
นางสาวอภิญญา ปางศรี
นางสาวอรพรรณ ยะไมย
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท. พิจิตร

รายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2561

การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเกษตรพ่อให้พอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริ (ปัญหาดินเปรี้ยว)


โครงการแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริ (ปัญหาดินเปรี้ยว)
จากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับทฤษฎีแกล้งดิน ทำให้ชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสสามารถปลูกพืชได้อีกครั้ง จากที่เคยประสบปัญหาดินเปรี้ยว ติดตามจากรายงาน

โครงการแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริ (ปัญหาดินเปรี้ยว)

กรมพัฒนาที่ดิน – โครงการแกล้งดิน โดย สำนักงาน กปร.


กรมพัฒนาที่ดิน : โครงการแกล้งดิน โดย สำนักงาน กปร.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแกล้งดิน ในพื้นที่ภาคใต้ ที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุ จนเกิดดินเปรี้ยว ไม่สามารถทำการเกษตรได้เป็นเวลา 30 ปีแล้วที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วยสร้างพื้นที่เกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ได้สามารถใช้ผืนดินเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน
www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ทุกจังหวัด
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 1760

READ  พระราชาในนิทาน 【OFFICIAL MV】| เสถียรธรรมสถาน | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

กรมพัฒนาที่ดิน - โครงการแกล้งดิน โดย สำนักงาน กปร.

เจ็บบ่พอตาย – เบนซ์ เมืองเลย 【OFFICIAL LYRICS 】


ติดต่องานแสดง โทร 0635591464.
เจ็บบ่พอตาย เบนซ์ เมืองเลย
คำร้อง ทำนอง วิน ชานุมาน
เรียบเรียง / จินนี่ ภูไท
บันทึกเสียง ภูไทเร็คคอร์ด
น้องอย่าฝืนหัวใจ ปล่อยมันไปตามต้องการ
ให้คิดว่าความฮักเอานั้นมันบ่สำคัญ
บ่ต้องเสียเวลาเเสดง บ่ต้องเเกล้งทำเป็นว่าฮักกัน
ให้คิดว่าสวรรค์เพิ่นให้อยุ่นำกันน้อสำนี้
กะสิพยายมทำใจให้ลืมคนดี
คึดเสียว่าชาตินี้เฮาสองบ่เคยฮักกัน
สิเอาคุมาโตงดอกน้ำตาบ่เเม่นว่าฮ้องไห้เเต่มันไหลบ่เจ็บปานได่
หากว่าเหงาจังได่สิอดเอา ให้เหล้าขาวมันล้างดอกหัวใจ คันเจ้าสิไป ดึงเอาไว้จั่งไดกะบ่อยุ่
บ่มีหยังเสียไปร่างกายอ้ายยังครบทุกอย่าง
ขาดเเต่เจ้ากะบ่เป็นหยังดอกเด้อ
บ่ได้เพ้อบ่ได้งมงาย มันบ่ตายดอกเเค่ขาดเธอ
ประสบการณ์ที่อ้ายได้เจอมันหลายกว่านี้
กะสิพยายามทำใจให้ลืมคนดี
คึดเสียว่าชาตินี้เฮาสองบ่เคยฮักกัน
สิเอาคุมาโตงดอกน้ำตา บ่เเม่นว่าฮ่องไห้เเต่มันไหล บ่เจ็บปานได
หากว่าเหงาจังไดสิอดเอา ให้เหล้าขาวมันล้างดอกหัวใจ
คันเจ้าสิไป
หากว่าเหงาจังไดสิอดเอาให้เหล้าขาวมันล้างดอกหัวใจ
คันเจ้าสิไป ดึงเอาใว้จังไดกะบ่อยู่
คันเจ้าสิไปดึงเอาไว้จังไดกะบ่อยุ่

READ  รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง - ติ๊ก ชิโร่ : นักผจญเพลง | เปลี่ยนแปลง

ห้องบันทึกเสียง ภูไทเร็คคอร์ด 0878131877 https://www.facebook.com/phuthairecord/
ดนตรีครบวงจร จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทั้งดนตรี วีดีโอไลลิก MV

เจ็บบ่พอตาย - เบนซ์ เมืองเลย 【OFFICIAL LYRICS 】

โครงการพระราชดำริแกล้งดิน V.2


ดินเปรี้ยวแก้ไขได้ดั่งใจ ด้วยแนวคิด “หลอกให้ดินหลงธรรมชาติ”
ทฤษฎีแกล้งดิน
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริกันมาบ้างแล้ว ชื่อของโครงการแต่ละโครงการล้วนสะดุดหูชวนให้สนใจติดตาม ว่าเป็นโครงการอะไร ซึ่งแต่ละชื่อของโครงการล้วนเป็นเหตุเป็นผลทั้งสิ้น บางชื่อก็มีความหมายตรงตามชื่อ โดยมิต้องอ้อมค้อมตีความ เช่น โครงการแก้มลิง คือการนําน้ำในขนะที่มีมากๆ มาพักไว้ที่บ่อเก็บและค่อยๆ ระบายออกไป โดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก เช่นเดียวกับลิง เมื่อได้รับอาหารมาก ก็จะรีบกินทั้งหมดแล้วเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้ม จากนั้นค่อยๆ นําออกมาเคี้ยวบริโภคภายหลัง
“โครงการแกล้งดิน” ก็มีความหมาย หรือภารกิจที่ทําตรงตามชื่อโครงการ คือ ทรงใช้วิธีแก้ไขดินที่เปรี้ยวจัดให้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้โดยวิธี “แกล้งดิน”
อันเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2524 สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช ไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส และทรงพบว่า ราษฎรมีความเดือดร้อนหลายเรื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มของ เกษตร มีการขาดแคลนที่ทํากิน หรือปัญหาในพื้นที่พรุซึ่งมีน้ำขังอยู่ตลอดปี ถึงแม้สามารถทําให้น้ำแห้งได้ ดินในพื้นที่เหล่านั้นก็ยังเป็นดินเปรี้ยวจัด ทําการเกษตรได้ผลน้อยไม่คุ้มทุน เพื่อจะได้มีพื้นที่ใช้ทําการเกษตร และเป็นการบรรเทาอุทกภัยนั้น ทำให้ดินในพื้นที่พรุแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ทําให้เพาะปลูกไม่ได้ผล
พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จะเห็นได้จากความตอนหนึ่งในพระราชดํารัส
ในทางการเกษตรให้มากที่สุด และให้คํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ด้วย พระองค์จึงมีพระราชประสงค์จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับราษฎร จึงกําเนิด “โครงการแกล้งดิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2527 โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นหน่วยดําเนินการสนองพระราชดําริ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็น กรดของดินกํามะถัน พระองค์ทรงมีพระราชดํารัสว่า
ทำอย่างไรถึงเรียกว่า “แกล้งดิน”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจึงได้ดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการ “แกล้งดิน” โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน เริ่มจากวิธีการ “แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยการทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารไพไรท์ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ปลดปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น
“แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” กระทั่งพืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าว ให้สามารถปลูกพืชได้
จากการทดลองปรับปรุงดินทำให้พบว่า…….
วิธีการปรับปรุงดิน ตามสภาพของดิน และความเหมาะสม มีอยู่ 3 วิธีการด้วยกัน คือ
1. ใช้น้ำชะล้างความเป็นกรด เพราะเมื่อดินหายเปรี้ยว จะมีค่า pH เพิ่มขึ้น หากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟต ก็จะทำให้พืชให้ผลผลิตได้
2. ใช้ปูนมาร์ลผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน
3. ใช้ทั้งสองวิธีข้างต้นผสมกัน
ที่มา www.hongthongrice.com
วีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อการศึกษา
Chandrakasem Rajabhat University | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

READ  Deduction vs. Induction (Deductive/Inductive Reasoning): Definition/Meaning, Explanation \u0026 Examples | deductive reasoning examples

โครงการพระราชดำริแกล้งดิน V.2

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

You may also like

Leave a Comment