การเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Inbox Facebook : จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 022706400 กด 3

การเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติวสอบ กพ. สอบราชการ;พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ แนวข้อสอบและอธิบายประเด็น


ติวสอบกฏหมายต่างๆ สำหรับผู้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ สอบเลื่อนระดับ สรุปเป้นแนวข้อสอบ อธิบายความประเด็นที่สำคัญ

ติวสอบ กพ. สอบราชการ;พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ๒๕๖๐ แนวข้อสอบและอธิบายประเด็น

จัดซื้อจัดจ้าง EP4: TOR/ราคากลางโดยมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการ สตง.


การจัดซื้อจัดจ้าง EP.4: การจัดทำขอบเขตของงานหรือTOR และราคากลาง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)/การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่จะเข้ามาเสนอราคากับรัฐ ต้องเข้าใจให้ตรงกัน

จัดซื้อจัดจ้าง EP4: TOR/ราคากลางโดยมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการ สตง.

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.13 เจาะลึก แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (ว 845)


รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.13 เจาะลึก แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 845)กรมบัญชีกลาง ว845

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.13 เจาะลึก แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (ว 845)

กระบวนงานจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)


Sipoc

กระบวนงานจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment