การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาโรงงานบรรจุน้ำมันปาล์ม | งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาโรงงานบรรจุน้ำมันปาล์ม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การปรับปรุงการขนถ่ายน้ำมันปาล์ม
โดย นายศุภณัฏฐ์ พุ่มสถิตย์กุล
1710711103006

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาโรงงานบรรจุน้ำมันปาล์ม

ระบบและซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้า


รายการ \” โลจิสติกส์ก้าวไกลไปกับทาทา \” วันนี้เสนอตอน \” ระบบและซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้า \” โดย ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระบบและซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้า

การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้า


ของมหาลัยศรีปทุม

การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้า

Food Technology 3.4 เทคโนโลยีการขนส่งสินค้า


Food Technology 3.4 เทคโนโลยีการขนส่งสินค้า

กรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้าไทวัสดุ จังหวัดอุดรธานี


กรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้า ที่ไทวัสดุ จังหวัดอุดรธานี
สมาชิก
นายศิวภัทร เถาถาวงศ์ รหัสนักศึกษา 59127321118
นางสาวอรัญญา หวานแหลม รหัสนักศึกษา 59127321119
นางสาวกนกอร เคยสนิท รหัสนักศึกษา 59127321120
นางสาวชนิดา ผาแก้ว รหัสนักศึกษา 59127321131
นางสาวจิตรลดา ไกรวาปี รหัสนักศึกษา 59127321134
นางสาวสุภาดา กาลบุตร รหัสนักศึกษา 59127321137
นายธนากร พิลากุล รหัสนักศึกษา 59127321141
นางสาวรัตนา ศรีนวน รหัสนักศึกษา 59127321143
นางสาวสุทธิตา สุริยะชัย รหัสนักศึกษา 59127321315
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี2
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

กรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้าไทวัสดุ จังหวัดอุดรธานี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment