การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองจ่าย (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) | เบิกจ่ายตรง อปท

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองจ่าย (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การใช้งานระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการระบบ LAB CATALOG
จัดทำโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีสำรองจ่าย (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

คีย์ Drug catalogue เบิกจ่ายสิทธิ์ อปท


คีย์ Drug catalogue เบิกจ่ายสิทธิ์ อปท

ระเบียบมท. การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 ฉบับที่4 พ.ศ.2561


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขถึงฉบับที่4 พ.ศ.2561
อ่านกฎหมายเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1QagUq6XJCRL1CBwD5j77_zdBaH7CkfPI/view?usp=sharing
eLAAS
การรับเงินการเบิกจ่ายเงินอปท.
แก้ไขถึงฉบับที่4
ฟังให้รู้

ระเบียบมท. การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 ฉบับที่4 พ.ศ.2561

ความก้าวหน้าสิทธิเบิกจ่ายตรงอปท.


รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอนความก้าวหน้าการบริหารงานของสปสช.สิทธิเบิกจ่ายตรงอปท.โดยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ความก้าวหน้าสิทธิเบิกจ่ายตรงอปท.

เบิกได้จ่ายตรงข้าราชการ อปท.5 : สสจ.สมุทรสงคราม


ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกได้จ่ายตรงข้าราชการส่วนท้องถิ่น อปท. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สมุทรสงคราม

เบิกได้จ่ายตรงข้าราชการ อปท.5 : สสจ.สมุทรสงคราม

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment