การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและจัดประชุม/ฝึกอบรม | การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและจัดประชุม/ฝึกอบรม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บรรยายโดย นางสุภาพร สภาวธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักการคลังและสินทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมการจัดการความรู้(KM:Knowledge Management)องค์ความรู้สนับสนุนการปฏิบัติงานรองรับการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ที่ https://bit.ly/2vOgcyq

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและจัดประชุม/ฝึกอบรม

36 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ


36 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ

E-Book คู่มือแนวทางการจัดทำชุดเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม


คู่มือแนวทางการจัดทำชุดเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถวางแผนการบริหารโครงการและเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://rdi.snru.ac.th/topics/8539

E-Book คู่มือแนวทางการจัดทำชุดเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ


การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 กรมบัญชีกลาง

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

วิชา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ


วิชา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ บรรยายโดย นางสาวกิตติกานต์ รู้รอบดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วิชา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment