การเช่าทรัพย์เช่าซื้อ Animation Cartoon | การเช่าทรัพย์

การเช่าทรัพย์เช่าซื้อ Animation Cartoon


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ในวิชากฎหมายธุรกิจ(2562302)
จัดทำโดยนักศึกษา โปรแกรมการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หมู่เรียน 55/90
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
วีดีโอนี้มิได้มีเจตนาละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ
อาจารย์นาฎนภา ชูดวง ในการให้คำปรึกษา หากมีการผิดพลาดประการใด
ต้องขออภัยไว้ณที่นี้

การเช่าทรัพย์เช่าซื้อ Animation Cartoon

เช่าทรัพย์เช่าซื้อ


เช่าทรัพย์เช่าซื้อ
สามารถhttps://sites.google.com/site/sukchusri/kdhmayphaenglaeaphanichy/sayyacheathraphycheasux

เช่าทรัพย์เช่าซื้อ

กฎหมายธุรกิจ การเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข


บรรยายประเด็นเรื่อง
กฎหมายเช่าทรัพย
กฎหมาเช่าชื้อ

กฎหมายธุรกิจ การเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข

1/74 วิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ครั้งที่ 1) ศ.(กิตติคุณ) ดร. วิษณุ เครืองาม


ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ศ.(กิตติคุณ) ดร. วิษณุ เครืองาม
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.009.40 น.

1/74 วิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ครั้งที่ 1) ศ.(กิตติคุณ) ดร. วิษณุ  เครืองาม

การเช่าทรัพย์


การเช่าทรัพย์ คือสัญญาที่มีบุคคลอยู่สองฝ่าย ฝ่ายแรกคือผู้ให้เช่า ฝ่ายที่สองคือผู้เช่า ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่กันและกัน โดยฝ่ายผู้ให้เช่ามีหนี้ที่จะต้องให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า ส่วนฝ่ายผู้เช่าก็มีหนี้ที่จะต้องชำระค่าเช่าเป็นการตอบแทน

การเช่าทรัพย์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment