การหาวันเดือนปีเกิดตามปฏิทิน 100 ปี EP.05/08 | ปฏิทินกรมสรรพากร 2564

การหาวันเดือนปีเกิดตามปฏิทิน 100 ปี EP.05/08


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิเคราะห์ลายมือขั้นสูงและการเป็นหมอดูลายมือ มืออาชีพ
เรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพ รุ่นที่ 13 ปิดคอร์ส 22 ก.ค.2561
สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ลายมือ
การวิเคราะห์ลายมือ รายเดือน รายปี
การนับอายุเดือนและอายุปีในลายมือ

รับสแกนลายนิ้วมือ,วิเคราะห์ลายนิ้วมือ,รับพยากรณ์ลายมือ,เรียนลายมือด้วยลายมือจริง,พยากรณ์ลายมือทางไลน์,พยากรณ์ลายมือทางเนท,พยากรณ์ลายมือพบกัน,สอนลายมือหลักสูตรมืออาชีพ,เรียนลายมือออนไลน์,สัมมนาเปลี่ยนลายมือ,ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง,หนังสือเรียนลายมือ,คอร์สเรียนลายมือ,ฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ติดต่อline ID:0924945445
โทร.0924945445, 0895339903
www.handhoro.com
https://www.facebook.com/handhoro

การหาวันเดือนปีเกิดตามปฏิทิน 100 ปี EP.05/08

กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 266 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15000 – 16500


กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 266 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15000 16500 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
โดยทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ.แล้ว
ตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฎิบัติของตำแหน่งมีดังนี้
1.นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 150 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การบัญชี, บริหารธุรกิจ
2.นิติกรปฏิบัติการ 80 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 15 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
6.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com ภายในวันที่ 327 ก.พ.63
รายละเอียดhttps://file.job.thai.com/prakad//_390.pdf

กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 266 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15000 - 16500

กรม สรรพากร ขยายเวลา การยื่นแบบ ภาษีออนไลน์ ปี 2563


สรรพากรช่วยเหลือและบรรเทาภาระผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
และเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID19
โดยให้ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีทางออนไลน์
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินออกไปอีก…

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่งและการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบออนไลน์ทุกรายช่วยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง

ลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ดร. อุตตม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตทุกรายเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อีกทั้งเพื่อเป็นการดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอยู่บ้านลดการเดินทางและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่าการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการชำระภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30)
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

โดยประเภทแบบฯ ภ.ง.ด.1,2,3,53,54 ภ.พ.30,36 และ ภ.ธ.40 เดือนภาษีมีนาคมเมษายน 2563 ยื่นภายใน 1 มิถุนายน 2563,
เดือนภาษีพฤษภาคม 2563 ยื่นภายใน 30 มิถุนายน 2563,
เดือนภาษีมิถุนายน 2563 ยื่นภายใน 31 กรกฎาคม 2563,
เดือนภาษีกรกฎาคม 2563 ยื่นภายใน 31 สิงหาคม 2563 และ
เดือนภาษีสิงหาคม 2563 ยื่นภายใน 30 กันยายน 2563

กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการชาระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและมีความคล่องตัวในการทางานเพิ่มขึ้นและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านภายใต้แนวคิด“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161 หรือที่สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ยื่นภาษีออนไลน์ ขยายเวลายื่นภาษี

กรม สรรพากร ขยายเวลา การยื่นแบบ ภาษีออนไลน์ ปี 2563

[ ที่สุดแห่งชิงแชมป์โลก ]


สนุ้กเกอร์ชิงแชมป์โลกจบไปอย่างสมบูรณ์แบบ
วันนี้เราลองมาย้อนดูกันว่าอะไรที่มันเป็นที่สุดของศึกสอยคิวชิงแชมป์โลกคราวนี้ คลิปนี้มีคำตอบ SNOOKER147 SNOOKER สนุ้กเกอร์ เซลบี้ THE JESTER MARKSELBY SELBY จัดด์ทรัมป์ JUDDTRUMP THEACE รอนนี่ Ronnie O’SULLIVAN สตีเฟ่นเฮนดรี้ StephenHendry สจวร์ต บิงแฮม บิงแฮม Stuart Bingham มาร์คเจวิลเลี่ยมส์ markwilliams ติงจุนฮุน JUNHUIDING ครูซิเบิ้ล crucible

[ ที่สุดแห่งชิงแชมป์โลก ]

#เลขปฏิทิน2564# เลขปฏิทินทั้งปี ปี2564 แชร์เก็บไว้ดูเลย..บอกต่อขอให้รวยๆทั้งปี


เลขปฏิทินทั้งปี ปี2564 เก็บไว้ดูเลยจ้า
เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชค

#เลขปฏิทิน2564# เลขปฏิทินทั้งปี ปี2564 แชร์เก็บไว้ดูเลย..บอกต่อขอให้รวยๆทั้งปี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment